Diagnostická činnost a poradenství

 

Cymedica nabízí konzultační činnost a zprostředkování diagnostické činnosti v odborných laboratořích. V rámci konzultační činnosti pomůžeme s interpretací laboratorních výsledků a doporučíme řešení.

 

 

V chovech skotu:

 • Klinické a zoohygienické vyšetření v chovech
 • Odběr vzorků (krev, výtěry, trus)
 • Patologicko-anatomické vyšetření s následnou laboratorní diagnostikou (sérologie, bakteriologie, parazitologie) a doporučením preventivních programů.
 • Odběry a vyšetření vzorků mléka (bakteriologické + antibiogram),
 • Doporučení preventivních programů
 • Optimalizace vakcinačních a medikačních programů na základě zjištěných vyšetření
 • Doporučení programu k tlumení mastitid

V chovech prasat nabízíme:

 • Klinické vyšetření zvířat
 • Zoohygienické vyšetření
 • Patologicko-anatomické vyšetření vybraných nebo utracených zvířat
 • Odběry vzorků (orgány, výtěry atd.)
 • Vyšetření orgánů zvířat při porážce na jatkách – parazitózy, vyšetření plic
 • Laboratorní diagnostika
 • Poradenství – na základě diagnostických závěrů a výsledků laboratorních vyšetření doporučení optimálních medikačních /vakcinačních programů veterinárnímu lékaři v chovu

 

V chovech drůbeže nabízíme:

 • Klinické vyšetření zvířat
 • Zoohygienické vyšetření
 • Patologicko-anatomické vyšetření vybraných nebo uhynulých zvířat
 • Odběry vzorků
 • Laboratorní diagnostiku s interpretací výsledků
 • Vyšetření orgánů zvířat při porážce na jatkách
 • Monitoring imunitní odpovědi drůbeže /stanovení hladin titrů protilátek / proti nejzávažnějším chorobám drůbeže
 • Na základě diagnostických závěrů a výsledků laboratorních vyšetření navrhujeme optimální vakcinační, medikační a antikokcidiální programy

 

Možnosti laboratorní diagnostiky v akreditovaných ověřených laboratořích

 • Virologie
 • Bakteriologie
 • Antibiogram
 • Parazitologie
 • Hodnocení efektivity antikokcidik
 • Antikokcidiální index
 • A mnohé další….