CYMEDICA – informace o opatřeních v souvislosti s Covid19

Vážení zákazníci,

 

Velmi si vážíme našich dlouhodobých pevných obchodních i přátelských vztahů. Proto s plným respektem k restrikcím, které přijal náš stát v souvislosti se situací spojenou s nákazou Covid-19, Vás informujeme o opatřeních, které Cymedica, jakožto Váš odpovědný partner zavedla.

 

Veškerá naše snaha je zaměřena na minimalizaci rizik přenosu a šíření nákazy a faktu, abyste Vy nebo naši spolupracovníci nemuseli snášet nařízenou karanténu s důsledky omezení pracovního i soukromého života s veškerými zdravotními, ekonomickými a osobními následky.

 

Celý Cymedica Team bere zcela vážně jak opatření státních orgánů, tak bezpečí našich spolupracovníků ve snaze minimalizovat dopad níže uvedených kroků na naši službu Vašim praxím a zásobování léčivy s ohledem na minimalizaci rizika přenosu a šíření nákazy.

 

Z těchto důvodů jsme v Cymedice přijali řadu interních opatření, o kterých Vás chceme informovat.

 

• Obchodní zástupci a představitelé firmy
Cymedica nebudou iniciovat osobní návštěvy.
Váš obchodní zástupce, kdokoliv z našich manažerů Vám jsou plně k dispozici telefonicky a na mailu.

 

• IT podpora
Náš IT team intenzivně pracuje na posílení kapacity serverů a rychlosti přenosu dat s cílem minimalizovat riziko výpadku systému v souvislosti s aktuálně celostátně přetíženými sítěmi.
Dále připravujeme možnost telekomunikačních linků, díky kterým byste se mohli on-line spojit buď s pracovníky zákaznického servisu nebo obchodními zástupci.

 

• Zákaznický servis
Funguje bez omezení a přijímá a vyřizuje Vaše objednávky a zpracuje i jiné Vaše dotazy.

 

• Logistika
Všichni pracovníci logistiky pracují v plném režimu s cílem vyřídit a dodat všechny zakázky v plné výši a požadovaných termínech.
Zakázky se vyřizují v běžném pořadí a vykrývají v rámci možností našich skladových zásob.
Intenzivně zabezpečujeme skladovou zásobu desinfekcí a posilujeme další výrobu s cílem naskladnit nově v průběhu příštího týdne.

 

• Kanceláře
V kancelářích je omezený režim pohybu pracovníků, v místě je přítomen jen ten, kdo zajišťuje základní provoz, ostatní pracovníci Vám poskytují své služby z Home Office. Tento fakt nemá vliv na kvalitu komunikace, zadávání objednávek a řešení Vašich požadavků.

 

• Doprava
Naši vlastní i smluvní řidiči jsou vybaveni desinfekcí, respirátory dle požadavku jednotlivých zemí, mají k dispozici jednorázové obleky a postupují v souladu s interními směrnicemi. Vozy jsou po každém závozu desinfikovány.
Až do odvolání opatření není možné, aby řidiči odváželi použitý obalový materiál.

 

• Účast na akcích, pořádání seminářů apod.
V této chvíli jsme pozastavili veškeré aktivity a účast na akcích i v případě, že by se snad konaly. Naše vlastní akce se termínově přesouvají a o nových datech konání budete informováni.

 

• Marketing
Posilujeme naši komunikaci prostřednictvím webových stránek, kde se Vám budeme snažit poskytovat aktuální materiály a informace.

 

Prosíme o Vaše pochopení a důvěru. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat. Nejnovější zprávy naleznete na našem webu.

 

S úctou za celý Cymedica Team

 

MVDr. Jarmila Tinková
Regional Director CZ&SK

 

Cymedica informace o opatřeních v souvislosti s Covid ke stažení zde