CYMEDICA – informácie o opatreniach v súvislosti s Covid 19

Vážení zákazníci,

 

Veľmi si vážime naše dlhodobé pevné obchodné a priateľské vzťahy, preto s plným rešpektom k reštrikciám, ktoré prijal náš štát v súvislosti so situáciou spojenou s nákazou Covid-19, Vás informujeme o opatreniach, ktoré Cymedica, ako Váš zodpovedný partner zaviedla.

 

Všetka naša snaha je zameraná na minimalizáciu rizík prenosu a šírenia nákazy a faktu, aby ste Vy alebo naši spolupracovníci nemuseli znášať nariadenú karanténu s dôsledkami obmedzujúcimi pracovný a súkromný život so všetkými zdravotnými, ekonomickými a osobnými následkami.

 

Celý Cymedica Team berie úplne vážne ako opatrenia štátnych orgánov, tak bezpečie našich spolupracovníkov v snahe minimalizovať dopad nižšie uvedených krokov na našu službu Vašim praxiam a zásobovanie liečivami s ohľadom na minimalizáciu rizika prenosu a šírenia nákazy.

Z týchto dôvodov sme v Cymedica prijali rad interných opatrení, o ktorých Vás chceme informovať.

 

• Obchodní zástupcovia a predstavitelia firmy Cymedica nebudú iniciovať osobné návštevy.
Váš obchodný zástupca, ktokoľvek z našich manažérov sú Vám plne k dispozícii telefonicky a na e-maili.

 

• IT podpora
Náš IT team intenzívne pracuje na posilnení kapacity serverov a rýchlosti prenosu dát s cieľom minimalizovať riziko výpadku systému v súvislosti s aktuálne celoštátne preťaženými sieťami.

 

• Zákaznický servis
Funguje bez obmedzenia a prijíma a vybavuje Vaše objednávky a spracuje aj iné Vaše dotazy.

 

• Logistika
Všetci pracovníci logistiky pracujú v plnom režime s cieľom vybaviť a dodať všetky zákazky v plnej výške a požadovaných termínoch.
Zákazky sa vybavujú v bežnom poradí a vykrývajú v rámci možností našich skladových zásob.
Intenzívne zabezpečujeme skladovú zásobu dezinfekciou a posilňujeme ďalšiu výrobu s cieľom naskladniť nové v priebehu nasledujúceho týždňa.

 

• Kancelárie
V kanceláriách je obmedzený režim pohybu pracovníkov, v mieste je prítomný len ten, kto zaisťuje základnú prevádzku, ostatní pracovníci Vám poskytujú svoje služby z Home Office. Tento fakt nemá vplyv na kvalitu komunikácie, zadávania objednávok a riešenia Vašich požiadaviek.

 

• Doprava
Naši vlastní aj zmluvní dopravcovia sú vybavení dezinfekciou a rešpektujú všetky usmernenia hlavného hygienika a krízového štábu, podľa aktuálnej situácie a postupujú v súlade s internými smernicami.

 

• Účasť na akciách, usporadúvanie seminárov apod.
V tejto chvíli sme pozastavili akékoľvek aktivity a účasť na akciách aj v prípade, že by sa snáď konali. Naše vlastné akcie sa termínovo presúvajú a o nových dátumoch konania budete informovaní.

 

• Marketing
Posilňujeme našu komunikáciu prostredníctvom webových stránok, kde sa Vám budeme snažiť poskytovať aktuálne materiály a informácie.

 

Prosíme o Vaše pochopenie a dôveru. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať. Najnovšie správy nájdete na našom webe.

S úctou za celý Cymedica Team

 

MVDr. Jaroslav Slosiarik
riaditeľ

 

Cymedica –  informácie o opatreniach v súvislosti s Covid na stiahnutie tu.