ALTRESYN 4mg/ml perorální roztok

Balení:
4mg/ml por sol 540ml, 4mg/ml por sol 1080ml,
Léková forma:
Perorální roztok
Aktivní látka:
Altrenogestum
Detail:
Popis:
Hormon. Synchronizace říje pohlavně dospělých prasniček.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

ALTRESYN 4 mg/ml

perorální roztok

 

Výrobce:

Ceva Sante Animale, Loudeac, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Animal Health Slovakia s.r.o., Bratislava, SR.

 

Složení:

Altrenogestum 4 mg v 1 ml.

Pomocné látky: 

Butylhydroxytoluenum, Butylhydroxyanisolum, Nitrogenum, Sojae oleum raffinatum.

 

Cílový druh zvířat:

Prasata (pohlavně vyzrálé prasničky).

 

Popis přípravku:

Čirý, světle žlutý roztok bez zápachu.

 

Druh obalu:

540 ml, 1080 ml: Al obal uzavřený PE zátkou a skrutkovacím PP uzávěrem.

 

Balení:

540 ml, 1080 ml.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, hormon.

 

Charakteristika:

Altrenogest má účinek podobný jako přirozený hormon progesteron. Při perorální aplikaci potlačuje běžný sexuální cyklus, předchází příznakům říje a ovulace. Přerušení umožňuje opětovné uvolnění přirozených hormonů a zvířata vrací k říji v synchronizované podobě.

 

Indikace:

Synchronizace říje pohlavně dospělých prasniček.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u zvířat s infekcí dělohy. Nepoužívat u samců.

 

Nežádoucí účinky:

Poddávkování může vést k tvorbě folikulárních cyst.

 

Interakce:

Nejsou známy.

 

Březost a laktace:

Nepodávat březím a laktujícím prasnicím nebo zvířatům s infekcí dělohy.

 

Upozornění:

Je třeba zabránit přímému kontaktu s kůží. Při nakládání s přípravkem se musí používat osobní ochranné prostředky (rukavice a ochranný pracovní oděv). Přípravek se může dostat na kůži přes propustné rukavice.

 

Dávkování:

20 mg altrenogestu pro toto, t.j. 5 ml pro toto, jedenkrát denně 18 po sobě následujících dnů.

 

Způsob podání:

Perorální podání na povrch krmiva.
Stiskněte a uvolněte dávkovací pumpu pro podání jedné 5 ml dávky.
Zvířata by měla být oddělená a dávka by jim měla být podána individuálně. Přípravek dávkujte na povrch krmiva za použití dávkovací pumpy. Na povrch krmiva aplikujte těsně před krmením.
Před použitím neprotřepávejte, aby se roztok nesmíchal s dusíkem obsaženým v tlakové nádobě.
Zvířata by měla být oddělena a dávkována individuálně. Přidat přípravek na krmivo bezprostředně před krmením. Částečně zkonzumované krmivo musí být zneškodněno s dalším nepoužitým krmivem a nesmí být podáno dalším zvířatům.
Na synchronizaci říje by měl dohlížet veterinární lékař. Pohlavně vyzrálé prasničky by měly být odděleny nejdéle 7 dní před léčbou. Během léčby by zvíře nemělo být přemísťováno. Měl by být zajištěn kompletní příjem medikovaného krmiva.
Většina prasniček dosáhne estru 5. až 6. den po 18. dni léčby.

 

Ochranná lhůta:

Maso 9 dní.

 

Použití, exspirace:

36m.

 

Způsob skladování:

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším jak 50 st. C. Nepropichujte a nepalte, ani po použití.

 

Datum zpracování:

21.6.2012

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr