AMIX vet A 500 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Balení:
1 kg
Léková forma:
Prášek pro přípravu perorálního roztoku
Aktivní látka:
Amoxicillinum 500,0 mg (eq. 573 mg Amoxicillinum trihydricum)
Detail:
Amoxicillinum 500,0 mg (eq. 573 mg Amoxicillinum trihydricum)
Popis:
Atibakteriální léčiva pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

AMIX vet A 500 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku
Amoxicillinum

 

Výrobce:

CYMEDICA spol. s r.o., Pod Nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

CYMEDICA spol. s r.o., Pod Nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Složení:

Každý gram přípravku obsahuje: Amoxicillinum 500,0 mg (eq. 573 mg Amoxicillinum trihydricum).

 

Cílový druh zvířat:

Prasata.

 

Indikace:

Infekce způsobené Gram-pozitivními a Gram-negativnímu bakteriemi citlivými na amoxicillin.

K léčbě respiratorních a enterálních bakteriálních infekcí u prasat.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny. Vzhledem k tomu, že amoxicillin přechází do mléka, nedoporučuje se přípravek podávat v laktaci.

S přípravkem se nedoporučují podávat současně jiná bakteriostatická léčiva.

 

Speciální upozornění:

V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata. Nelze ho použít pro přípravu medikované krmné směsi pro hromadnou aplikaci. Nádoby k medikaci pitné vody musí být udržovány v čistotě. Denně připravovat čerstvý roztok!

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

 

Dávkování:

Způsob použití: V pitné vodě nebo v krmivu.

V krmivu použít pouze individuálně tj. pro jednotlivá zvířata. Po rozpuštění ve vodě spotřebovat do 24 hodin.

2 hodiny před aplikací přípravku omezte přívod vody.

Přípravek se aplikuje po dobu 5 dní.

Doporučená denní dávka je 20 mg amoxicillinu na kg ž.hm. denně.

V krmivu

40 mg Amix vet A 500 mg/g prášku/kg ž.hm./den. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 800 g Amix vet A 500 mg/g prášku na 1 tunu kompletní krmné směsi, kdy je nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé hmotnosti zvířat. Podává se kontinuálně nebo rozděleně ve dvou dávkách.

Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix vet A 500 mg/g prášku/kg krmiva = potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)

V pitné vodě

40 g Amix vet A 500 mg/g prášku na 100 litrů vody, podávat rozděleně ve dvou dávkách ve 12 hodinových intervalech.

Dávka by měla být stanovena na základě příjmu vody a hmotnosti zvířete. 2 hodiny před aplikací přípravku omezte přívod vody.

Přepočet dávky přípravku na den: g Amix vet A 500 mg/g prášku na den =

počet zvířat x průměrná živá hmotnost/ 50 (při dávce 20 mg/kg) nebo 100 (při dávce 10 mg/kg).

 

Upozornění:

Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při manipulaci s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic.

Je nutno zamezit inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima.

Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem a vodou.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 st. C.

 

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Balení 1 kg – Zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen PE).

 

Ochranná lhůta:

Maso prasat: 7 dní.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu je 12 hodin.

 

Způsob skladování:

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 st. C.

 

Datum zpracování: 23.9.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

Hledat produkt

Zrušit filtr