Amix vet CTC 1000 mg/g perorální prášek

Balení:
500g, 5kg
Léková forma:
Perorální prášek
Aktivní látka:
Chlortetracyclini hydrochloridum
Detail:
Chlortetracyclini hydrochloridum
Popis:
Veterinární tetracykliny pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

AMIX vet CTC 1000 mg/g perorální prášek

 

Výrobce:

Cymedica spol. s r.o., 268 01 Hořovice, Pod nádražím 853, Česká republika.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Cymedica spol. s r.o., 268 01 Hořovice, Pod nádražím 853, Česká republika.

 

Složení:

Přípravek obsahuje v 1 g: Chlortetracyclini hydrochloridum 1000 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – Pharmaceutica. Veterinární tetracykliny.

 

Cílový druh zvířat:

Prasata.

 

Indikace:

Infekční onemocnění prasat, především respiračního a zažívacího aparátu, vyvolané původci citlivými na chlortetracyklin.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivosti na léčivou látku.

 

Nežádoucí účinky:

V ojedinělých případech se může vyskytnout erythém kůže, který po přerušení nebo skončení léčby vymizí.

 

Těhotenství a laktace:

Lze použít během březosti a laktace.

 

Dávkování:

Přípravek se aplikuje po dobu 5-7 dní.

Dávkování:

Léčebně: doporučená denní dávka je 20 mg chlortetracyclinu na kg ž.hm. denně.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 450 g Amix vet CTC 1000 perorální prášek na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 450 ppm.

Profylakticky: doporučená denní dávka je 10-15 mg chlortetracyclinu na kg ž.hm. denně.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 225-300 g Amix vet CTC 1000 perorální prášek na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 225-300 ppm.

Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix vet CTC 1000 perorální prášek kg krmiva = doporučená dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg).

 

Způsob použití:

Perorálně v krmivu.

V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata.

 

Předávkování:

Předávkování přípravku je zvířaty dobře snášeno.

 

Upozornění:

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Léčba by měla být založena na výsledcích testů citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud toto není možné, měla by být léčba založena na místní epizootologické znalosti o citlivosti cílové bakterie.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zamezte inhalaci, požití nebo kontaktu přípravku s pokožkou a očima.

Při míchání přípravku do krmiva a při manipulaci s přípravkem použijte ochrannou kombinézu, ochranné brýle a nepropustné gumové či latexové rukavice. Pokud při manipulaci s přípravkem hrozí riziko vdechování prachu, použijte buď jednorázový respirátor vyhovující normě EN149 nebo respirátor sloužící pro více použití vyhovující normě EN140 vybavený filtrem podle normy EN143.

V případě potřísnění pokožky přípravkem umyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte zasažené oko proudem čisté vody. Pokud se u Vás rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

Doprovází-li onemocnění snížená chuť k jídlu, je třeba zahájit parenterální léčbu.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C. Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

 

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Velikost balení: 1 x 500 g, 1 x 5 kg. Balení 500 g – zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen – PE).

1 x 500 g, 1 x 5 kg.

Balení 500 g – zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen – PE).

Balení 5 kg – vícevrstvé papírové vaky (vnitřní vrstva polyethylen – PE).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Maso prasat 10 dnů.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 dnů. Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.

 

Datum zpracování: 18.8.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

Hledat produkt

Zrušit filtr