AMIX vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

Balení:
10 kg
Léková forma:
Premix pro medikaci krmiva
Aktivní látka:
Doxycyclinum 500,0 mg (eq. 577 mg Doxycyclini hyclas)
Detail:
Doxycyclinum 500,0 mg (eq. 577 mg Doxycyclini hyclas)
Popis:
Atibakteriální léčiva pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

AMIX vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

 

Výrobce:

CYMEDICA spol. s r.o., Pod Nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

CYMEDICA spol. s r.o., Pod Nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Složení:

Každý gram přípravku obsahuje: Doxycyclinum 500,0 mg (eq. 577 mg Doxycyclini hyclas).

Pomocné látky: Pšeničná mouka q.s.

 

Cílový druh zvířat:

Prasata.

 

Indikace:

Infekce způsobené patogeny citlivými na doxycyklin. Profylaxe a léčba respiratorních infekcí způsobených zárodky Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica. Doxycyklin je také účinný proti Brachyspira hyodysenteriae.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

 

Dávkování:

Obecná dávka: 10-12,5 mg doxycyklinu na kg ž.hm. a den.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 0,5 kg přípravku na 1 tunu kompletní krmné směsi (tj. 250 ppm doxycyklinu v krmné směsi). Podává se po dobu 5-8 dní.

Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix vet D 500 premix/kg krmiva = potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg).

 

Způsob použití:

V krmivu. Pouze pro přípravu medikovaného krmiva.

 

Upozornění:

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5-8 dní.

Přípravek je vhodný i k aplikaci gravidním nebo laktujícím zvířatům.

Vzhledem k narůstající rezistenci na 61,8% vůči Brachyspira hyodysenteriae by měla být zahájena léčba na základě stavení účinnosti doxycyclinu.

Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům zlepšení klinického stavu, je nutno léčbu přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii.

Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při manipulaci s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem a vodou.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 st C. Chraňte před světlem.

 

Varování:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů do konečných krmiv.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Balení po 10 kg a 25 kg. Vícevrstevný papírový pytel.

 

Ochranná lhůta:

Maso prasat: 8 dnů.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Doba použitelnosti medikovaných krmiv je v případě sypkých krmiv 2 měsíce a v případě pelet 1 měsíc.

 

Datum zpracování: 23.9.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr