Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva

Balení:
25kg
Léková forma:
Premix pro medikaci krmiva
Aktivní látka:
Chlortetracyclini hydrochloridum (Ph. Eur.),Tiamulini hydrogenofumaras
Detail:
Chlortetracyclini hydrochloridum (Ph. Eur.),Tiamulini hydrogenofumaras
Popis:
Veterinární antibiotika pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

AMIX vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva

 

Výrobce:

Cymedica spol. s r.o., Pod nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Cymedica spol. s r.o., Pod nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Složení:

Chlortetracyclini hydrochloridum (Ph. Eur.) 100,0 g,.Tiamulini hydrogenofumaras 33,3 g.

Pomocné látky: Tritici farina ad 1000,0 g.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – premixta: Vet. antibiotika.

 

Charakteristika:

Amix vet T premix ad us. vet. je homogenizovaný premix na bázi antibiotik tiamulin fumarátu a chlortetracyklinu. Přípravek má význačnou antibakteriální aktivitu, jak proti gram-pozitivním, tak proti gram-negativním bakteriím.

 

Farmakokinetické údaje:

Amix vet T premix ad us. vet. je homogenizovaný premix na bázi antibiotik tiamulin fumarátu a chlortetracyklinu. Premix je hnědý prášek. Jeho zrnitost: velikost částic – zůstatek na sítě č. IV (0,8 mm) je max. 3%, zbytková vlhkost max. 14%.

Přípravek má význačnou antibakteriální aktivitu, jak proti gram-pozitivním, tak proti gram-negativním bakteriím.

Navozením bakteriostatického efektu na základě interference proteinového metabolismu bakterií dochází k inhibici syntéze bakteriálních proteinů v 70s ribosomech (vazba na peptidyl – transferázu) a tím k blokaci produkce peptidových řetězců při stavbě bakteriální buňky. Maximální hladiny antibiotika v krvi jsou prokazovány za 2-4 hod. po perorální aplikaci medikovaného krmiva. Po dávce 10 mg/kg ž.hm. jsou prokazovány hladiny antibiotik ještě za 12 hodin. Afinita antibiotik je zejména k plicní tkáni a ke sliznici trávícího aparátu (plíce, sliznice střev).

V předklinické testaci přípravku byla prokázána jeho neškodnost a bezpečnost i v násobku doporučeného dávkování.

 

Indikace:

Prevence a léčba respiratorních a alimentárních infekcí prasat, které jsou způsobeny organismy citlivými na chlortetracyklin a tiamulin (např. enzootická pneumonie, pleuropneumonie, hemofilová polyserositida, atrofická rinitida, dyzentérie prasat, infekce E. coli, nekrotická enteritida, sekundární bakteriální infekce při virových onemocněních prasat.

 

Kontraindikace:

Přípravek není kompatibilní s přípravky monensin, narasin a salinomycin. Zvířatům se nesmí 3 dny před a 3 dny po aplikaci přípravku podávat salinomycin v dávce 3-4,5 kg/tunu krmiva. Při nižších dávkách přípravků nebyly pozorovány toxické reakce.

 

Nežádoucí účinky:

V ojedinělých případech se může u léčených prasat vyskytnout erytém kůže.

 

Interakce:

Přípravek není kompatibilní s přípravky monensin, narasin a salinomycin.

 

Těhotenství a laktace:

Přípravek je vhodný i pro aplikaci gravidním nebo laktujícím zvířatům.

 

Dávkování:

Přípravek Amix vet T premix ad us. vet. je určen k přípravě medikovaného krmiva pro prasata, k zamíchání do kompletní krmné dávky.

Obecná terapeutická dávka:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 180 mg/kg ž.hm. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7-10 dní.

Léčba pleuropneumonií (A. pleuropneumoniae):

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 4,5 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 450 ppm, což přibližně odpovídá dávce 270 mg/kg ž.hm.

 

Upozornění:

Aktivní složky přípravku jsou v koncentrovaném stavu dráždivé. Při přípravě medikovaného krmiva je zapotřebí chránit kůži a sliznici a zabránit víření prachových komponent. Přípravek je nutno uchovávat mimo dosah dětí.

Při přípravě medikovaného krmiva je nutno chránit si oči a používat ochrannou masku. Po manipulaci s přípravkem je nutno si umýt ruce.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C, v suchu, mimo dosah dětí.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí. Pouze pro zvířata!

 

Balení:

10 kg (25 kg).

 

Ochranná lhůta:

Maso prasat – 10 dní.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky. Doba použitelnosti po prvním otevření 30 dní. Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva je 3 měsíce.

 

Datum zpracování: 17.1.2006

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

Hledat produkt

Zrušit filtr