Amix vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva

Balení:
20kg
Léková forma:
Premix
Aktivní látka:
Tiamulini hydrogenofumaras
Detail:
Tiamulini hydrogenofumaras
Popis:
Antibakteriální léčiva pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

AMIX vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva

 

Výrobce:

Cymedica spol. s r.o., Pod nádražím 654, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Cymedica spol. s r.o., Pod nádražím 654, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Složení:

Každý gram přípravku obsahuje: Tiamulini hydrogenofumaras 100,0 mg.

Pomocné látky: Pšeničná mouka ad 1 000,0 mg.

 

Popis přípravku:

Premix pro medikaci krmiva. Jemný, světlehnědý prášek.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – premixta.

 

Cílový druh zvířat:

Prasata.

 

Indikace:

Léčba infekčních onemocnění prasat respiračního a trávicího traktu vyvolaných původci citlivými na tiamulin.

Léčba enzootické pneumonie prasat (mykoplazmata) a dyzentérie prasat (brachyspiry).

 

Kontraindikace:

Zvířatům se nesmí 7 dní před a 7 dní po aplikaci přípravku podávat monensin, narasin a salinomycin.

 

Nežádoucí účinky:

Ve vzácných případech se může po použití tiamulinu objevit zarudnutí nebo lehký otok kůže u prasat.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Přípravek není kompatibilní s přípravky monensin, narasin a salinomycin.

 

Těhotenství a laktace:

Lze použít během březosti a laktace.

 

Dávkování:

Perorální podání.

Přípravek se podává prasatům zamíchaný v kompletní krmné směsi.

Léčba dyzentérie prasat: 1,0-1,5 kg přípravku/tunu kompletní krmné směsi.

Léčba dyzentérie prasat:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 1,0-1,5 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 100-150 g tiamulin hydrogenfumarátu/ tunu) tj. 100-150 ppm, což přibližně odpovídá dávce 5-7,5 mg/kg ž.hm.

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7-10 dní.

Léčba enzootické pneumonie prasat:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 200 g tiamulin hydrogenfumarátu/tunu) tj. 200 ppm, což přibližně odpovídá dávce 10 mg/kg ž.hm.

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7-10 dní.

 

Způsob použití:

Medikovaný premix je určen pro přípravu medikovaných krmných směsí, nemůže být podáván přímo.

 

Upozornění:

Akutní případy a vážně nemocná zvířata se sníženým příjmem krmiva by se měla léčit pomocí přípravku ve vhodné lékové formě, jako je injekční roztok nebo podání roztoku ve vodě.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Medikovaný premix je určen pro přípravu medikovaných krmných směsí, nemůže být podáván přímo.

Léčba by měla být založena na výsledcích testů citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud toto není možné, měla by být léčba založena na místní epizootologické znalosti o citlivosti cílové bakterie.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Aktivní složky přípravku jsou v koncentrovaném stavu dráždivé. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranných brýlí a gumových či latexových rukavic.

Během manipulace s přípravkem použijte jednorázový respirátor vyhovující normě EN149 nebo respirátor sloužící pro více použití vyhovující normě EN140 vybavený filtrem podle normy EN143.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na tiamulin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do25 st. C. Uchovávejte v suchu.

 

Poznámka:

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Vícevrstevný papírový vak s PE nástřikem.

10 kg,20 kg,25 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Maso prasat: 7 dnů.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 dní.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 3 měsíce.

V případě aplikace do kašovitého krmiva spotřebovat ihned.

 

Datum zpracování: 25.8.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

.

Hledat produkt

Zrušit filtr