Amix vet T 450 mg/g

Balení:
1kg
Léková forma:
Prášek pro podání v pitné vodě
Aktivní látka:
Tiamulin
Detail:
Popis:
Antibiotikum
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Drůbež

Příbalová informace

 

Amix vet T 450 mg/g

prášek pro podání v pitné vodě

 

Výrobce:

Cymedica spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice, Česká republika

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Cymedica spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice, Česká republika

 

Složení:

Tiamulini hydrogenofumaras                450 mg

 

Pomocné látky:

Povidon K90

Monohydrát laktosy

 

Cílový druh zvířat:

Prasata

Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice a chovní jedinci)

Krůty (ve výkrmu a chovní jedinci)

 

Indikace:

Prasata

  • i) Léčba dyzentérie prasat způsobené kmeny Brachyspira hyodysenteriae a komplikované kmeny  Fusobacterium spp. a  Bacteroides spp.
  • ii) Léčba porcinního respiračního onemocnění (PRDC) způsobeného M.hyopneumoniae a viry jako jsou viry PRRS a chřipky prasat komplikované bakteriemi  P. multocida a A. pleuropneumoniae.

iii) Léčba pleuropneumonie způsobené A. pleuropneumoniae.

 

Kur domácí

Prevence a terapie chronických respiračních onemocnění (C.R.D.) a zánětu vzdušných vaků způsobených M. gallisepticumM. synoviae.

 

Krůty

Prevence a terapie infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků, způsobené M. gallisepticum, M. synoviaeM. meleagridis.

 

Kontraindikace:

Prasata a ptáci by neměla dostávat přípravky obsahující monensin, narasin ani salinomycin během terapie tiamulinem, sedm dní před a po této terapii. Mohlo by dojít k vážnému pozastavení růstu nebo k úhynu.

 

Nežádoucí účinky:

Zřídka může po použití tiamulinu dojít u prasat k zarudnutí nebo mírnému otoku kůže.

 

Během podávání tiamulinu drůbeži se může snížit příjem vody. Projevuje se závislost na koncentraci, kdy u koncentrace tiamulinu 0,0125% se sníží příjem vody asi o 10%, kdežto u koncentrace 0,025% se sníží o 15%. Pravděpodobně zde není žádný nepříznivý účinek na celkovou kondici drůbeže ani na účinnost přípravku, nicméně příjem vody by měl být často sledován, především v horkém počasí. 

 

Interakce:

Aby nedošlo k interakci tiamulinu s inkompatibilními inofory monensinem, narasinem a salinomycinem u prasat, musí být ověřeno, že tyto účinné látky nebyly obsaženy v krmivu a nemohlo ani dojít ke kontaminaci krmiva těmito látkami.

 

U kurů a krůt, aby nedošlo k interakci mezi nekompatibilními ionofory monensinem, narasinem a salinomycinem a tiamulinem, je nutné upozornit míchárnu krmiva na použití tiamulinu, aby tyto přípravky nebyly přidávány do krmiva ani krmivo nekontaminovaly.

Krmivo je nutné testovat na ionofory před použitím, pokud existuje jakékoliv podezření na kontaminaci krmiva.

Pokud dojde k interakci, okamžitě zastavte tiamulinovou terapii a nahraďte tiamulin čistou vodou. Co nejdříve odstraňte kontaminované krmivo a nahraďte je krmivem neobsahujícím ionofory inkompatibilní s tiamulinem..

 

 

Dávkování a způsob použití:

Prasata

  1. Léčba dyzentérie prasat způsobené kmeny Brachyspira hyodysenteriae a komplikované kmeny  Fusobacterium spp. a  Bacteroides spp.

Dávkování je 8,8 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. denně, podávané v pitné vodě prasatům 3-5 dnů jdoucích po sobě v závislosti na závažnosti a délce trvání infekce. Dávka je normálně dosažena při koncentraci 0,006% tiamulin hydrogen fumarátu.

 

  1. Pomocná terapie PRDC způsobené M.hyopneumoniae a různými viry a komplikované P.multocidaA.pleuropneumoniae.

Dávkování je 15,0 – 20,0 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. 5-10 dnů jdoucích po sobě; dávka je normálně dosažena při koncentraci 0,012% – 0,018% tiamulinu v pitné vodě.

 

  1. Terapie pleuropneumonie způsobené A. pleuropneumoniae.

Dávkování je 20,0 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. 5 dnů jdoucích po sobě; dávka je normálně dosažena při koncentraci 0,018% tiamulinu v pitné vodě.

 

Přidáním 1g přípravku do 7,5 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,006% tiamulin hydrogen fumarátu, přidáním 1g přípravku do 3,75 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,012% a přidáním 1 g přípravku do 2,5 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,018% tiamulin hydrogen fumarátu.

 

Přípravek lze přidávat přímo do požadovaného objemu pitné vody nebo lze mícháním do úplného rozpuštění připravit koncentrovaný roztok o maximální koncentraci přípravku 50 g/l pitné vody (při teplotě vody 5 °C) nebo 95 g/l pitné vody (při teplotě vody 20 °C) a tento koncentrovaný roztok poté zředit na konečnou koncentraci.

Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

 

Kur domácí

i)          Prevence chronických respiračních onemocnění (C.R.D.) a zánětu vzdušných vaků způsobených M. gallisepticumM. synoviae.

Brojleři: 0,0125% – 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě po dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-2 dny každé 3-4 týdny podle rizika.

Kuřice pro doplnění stavu: 0,0125% – 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě po dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-2 dny každé 4-6 týdnů podle rizika.

Nosnice a chovné slepice: 0,0125% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě po dobu 3 dnů každé 4 týdny od snůšky podle rizika.

ii)         Terapie chronických respiračních onemocnění (C.R.D.) a zánětu vzdušných vaků způsobených M. gallisepticumM. synoviae u brojlerů, kuřic pro doplnění stavu, nosnic a chovných slepic. Tiamulin hydrogen fumarát 0,025% v pitné vodě po dobu 3-5 dnů.

Tiamulin hydrogen fumarát v koncentraci 0,025% v pitné vodě poskytuje následující dávky podle stáří zvířat:

Brojler starý 4 týdny:               30 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Kuřice stará 10 týdnů: 30 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Nosnice:                                  25 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

 

Následující tabulka je určena jako vodítko pro prevenci a léčbu u drůbeže

 

 

Koncentrace tiamulinu v pitné vodě

 

Litry vody na 100 g přípravku Amix vet T 450mg/g

Gramy přípravku

Amix vet T 450mg/g na 100 litrů pitné vody

0,025%

180

55,6

0,0125%

360

27,8

 

 

 

Stáří drůbeže v týdnech

Množství pitné vody v litrech na den

Amix vet T 450 mg/g (v gramech)

Konečná koncentrace

v %

Profylaxe

1

18

5

0,0125

4

60

27,5

0,02

6

80

35

0,02

9

110

50,6

0,02

Terapie

4

60

 33,3

0,025

6

80

 44,4

8

100

55,6

10

120

 66,7

12

140

 77,8

14

160

 88,9

16

180

 100

18

200

111, 1

20

220

122,2

23

250

 138.9

 

 

Krůty

i)          Prevence infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků, způsobené M. gallisepticum, M. synoviaeM. meleagridis.

Mladé krůty (brojleři na maso) – 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě po dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-3 dny každé 4-6 týdnů podle rizika.

Chovné krůty – 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě po dobu 3-5 dnů každé 4 týdny podle rizika

ii)         Terapie infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků, způsobené M. gallisepticum,
M. synoviaeM. meleagridis.

Tiamulin hydrogen fumarát 0,025% v pitné vodě po dobu 3-5 dnů.

Tiamulin hydrogen fumarát v koncentraci 0,025% v pitné vodě poskytuje následující dávky podle stáří krůt:

Mládě staré 1 týden:    70 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Mládě staré 4 týdny:    50 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Mládě staré 8 týdnů:    25-30 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Mládě staré 20 týdnů:   20 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Přidáním 1,1g přípravku do 2 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu a přidáním 1,1g přípravku do 4 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,0125% tiamulin hydrogen fumarátu.

 

Přípravek lze přidávat přímo do požadovaného objemu pitné vody nebo lze mícháním do úplného rozpuštění připravit koncentrovaný roztok o maximální koncentraci přípravku 50 g/l pitné vody (při teplotě vody 5 °C) nebo 95 g/l pitné vody (při teplotě vody 20 °C) a tento koncentrovaný roztok poté zředit na konečnou koncentraci.

Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

 

 

Upozornění:

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

  • Po vypití medikované pitné vody je nutno podat zvířatům čerstvou pitnou vodu.
  • Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům zlepšení klinického stavu, je nutno léčbu přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii.

Před započetím preventivního podání by měla být  prokázána přítomnost onemocnění způsobených mikroorganismy citlivými na účinnou látku přípravku v chovu.

 

Je správnou klinickou praxí založit léčbu na testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud toto není možné, měla by být léčba založena na místní (regionální, farmové) epizootologické informaci o citlivosti cílové bakterie.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranných brýlí a gumových či latexových rukavic.

Během manipulace s přípravkem použijte jednorázový respirátor vyhovující normě EN149 nebo respirátor sloužící pro více použití vyhovující normě EN140 vybavený filtrem podle normy EN143.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů

 

Uchovávání:

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

Varování:

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů

 

Balení:

Balení 1 kg – zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen PE).
Velikost balení: 1 x 1 kg.

 

Ochranná lhůta:

Prasata: Maso: 4 dny

Kur domácí: Maso: 2 dny, Vejce:  Bez ochranných lhůt.

Krůty: Maso: 5 dnů 

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Doba použitelnosti po naředění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin. 

 

Datum zpracování: Říjen 2014

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr