AMPICLOX LC

Balení:
24*4,5ml
Léková forma:
Suspenze k Intramamární aplikaci
Aktivní látka:
Ampicillinum (ut ampicillinum natricum), Cloxacillinum (ut cloxacillinum natricum)
Detail:
Ampicillinum (ut ampicillinum natricum), Cloxacillinum (ut cloxacillinum natricum)
Popis:
Antibakteriální léčiva pro skot - dojnice v laktaci
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

AMPICLOX LACTATING COW 75 mg/200 mg suspenze
Ampicillinum
Cloxacillinum

 

Výrobce:

Haupt Pharma Latina S.r.L., SS 156 Km 47.600, 041 00 Borgo San Michele (Latina), Itálie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, ČR.

 

Složení:

Jeden aplikátor (1 dávka šedobílé intramammární suspenze) obsahuje:
Ampicillinum (ut ampicillinum natricum) 75 mg, Cloxacillinum (ut cloxacillinum natricum) 200 mg.

Pomocné látky: Butylhydroxyanizol (E320) 0,61 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria pharmaceutica, antibiotikum.

 

Cílový druh zvířat:

Skot (dojnice v laktaci).

 

Indikace:

Léčba mastitid způsobených citlivými bakteriemi u krav v laktaci:

Streptococcus dysgalactiae, Str. agalactiae, Str, uberis, Staphylococcus spp. (kmeny penicilin rezistentní a senzitivní), Corynebacterium spp., E. coli.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

 

Dávkování:

Obsah jednoho injektoru se aplikuje do infikované čtvrti. Celkově se provedou tři aplikace ve 12 nebo 24 hodinových intervalech.

Léčená čtvrť může být při následovném dojení opět vydojena.

 

Způsob použití:

Intramamárně.

Aplikuje se do vydojeného očištěného a vydenzifikovaného struku. Nástavec aplikátoru se zavede do strukového kanálu a lehkým tlakem na píst se zvolna aplikuje.

 

Upozornění:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu léčiva s kůží.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

 

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Mléko 60 hodin (t.j. 5 dojení). Maso 7 dní.

 

Datum zpracování: 23.8.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr