AUREOZÁSYP 2%

Balení:
6*35g, 2*35g
Léková forma:
Kožní zásyp
Aktivní látka:
Chlortetracyclini hydrochloridum, Benzocainum
Detail:
Chlortetracyclini hydrochloridum, Benzocainum
Popis:
Vet. antibiotikum, dermatologikum pro koně, skot, ovce, prasata, psy a kočky.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Prase, Skot, Ovce, Kůň

Příbalová informace:

AUREOZÁSYP  kožní zásyp

1.    JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Cymedica, spol. s r. o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice, Česká republika

2.    NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AUREOZÁSYP kožní zásyp

Chlortetracyclini hydrochloridum

Benzocainum

 3.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Aureozásyp je nažloutlý až žlutý jemný prášek obsahující v 1 g: 

Léčivé látky:

Chlortetracyclini  hydrochloridum 20,0 mg

Benzocainum 10,0 mg

4.    INDIKACE

Přípravek AUREOZÁSYP je antibiotický zásyp na bázi mikronizovaného chlortetracyklinu a benzocainu.

Přípravek má lokální antibakteriální a protisvědivý účinek.

Jde zejména o ošetření drobných povrchových poranění, ošetření po odrohování telat, o lokální ošetření infekce kůže včetně kůže ušního boltce způsobené mikroorganismy citlivými na chlortetracyklin.

 5.    KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na chlortetracyclin.

6.    NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.    CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, ovce, prasata, psi a kočky.

8.    DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se podává zevně na postižené místo jedenkrát denně nebo podle potřeby, až do vyléčení.

9.    POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Lze použít během březosti a laktace.

10.    OCHRANNÁ LHŮTA

Maso a mléko: Bez ochranných lhůt. Nepoužívat na ošetření vemene a struků.

11.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V průběhu aplikace přípravku nekuřte,nejezte a nepijte.

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. V případě zasažení pokožky opláchněte exponovanou část velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže v podobě vyrážky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové rukavice. Lidé se známou přecitlivělostí na chlortetracyklin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

13.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.    DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2010

15.    DALŠÍ INFORMACE

Lze použít během březosti a laktace.

Balení:  6 x 35 g, 12 x 35 g, 2×35 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr