AVATEC 150 G

Balení:
20kg
Léková forma:
premix
Aktivní látka:
LASALOCID SODNÝ A 15 g/100 g
Detail:
LASALOCID SODNÝ A 15 g/100 g
Popis:
kokcidiostatikum
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

 

AVATEC 150 G

 

Antikokcidikum

Doplňková látka pro použití v krmivech

 

Složení: Lasalocid A sodný 150 g/kg

 

Pokyny k použití:

Avatec 150G je určen jako pomoc k prevenci kokcidiózy způsobené Eimeria spp. Používejte pouze u cílových druhů viz. níže.

Identifikační číslo látky

Druh nebo skupina zvířatLasalocid A sodný mg/kg kompletního krmivaAvatec 150G g/tunu kompletního krmiva

Další podmínky

E 763

Kuřata na výkrm75-125500-830

Ochranná lhůta

nejméně 5 dnů

Kuřata na odchov, do 16. týdne stáří75-125500-830

5 1 763

Krůty, do 16. týdne stáří75-125500-830
Bažanti, perličky, křepelky a koroptve, s výjimkou   nosnic75-125500-830

 

Lasalocid A sodný: CAS N° 25999-20-6, EINECS N° 2474003

 

Pokyny k míchání: Určeno pro přidání do krmných směsí jako premix. Před přípravou dalšího krmiva důkladně vyčistěte všechna zařízení.

 

Stabilita a podmínky skladování:

Skladujte na chladném, suchém místě při teplotě do 25°C, chraňte před světlem. Po použití bezpečně uzavřete balení. Avatec 150 G může být skladován po dobu 36 měsíců v uzavřených, originálních baleních. Avatec 150G je v krmivu stabilní po dobu 12 týdnu pokud je skladovaný v suchu při teplotě do 25°C.

 

Varování a kontraindikace

Nebezpečné pro koňovité.

Toto krmivo obsahuje ionofor, kombinace s některými léčivými látkami může být kontraindikována.

Lasalocid A sodný nesmí být míchán s ostatními kokcidiostatiky.

 

Bezpečností instrukce při použití

R22 – Zdraví škodlivý při požití.

R61 – Může poškodit plod v těle matky.

R52/53 – Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S22 – Nevdechujte prach.

S53 – Zamezte expozici – před použitím si obstarejte speciální instrukce.

S57 – Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

S36/37/39 –  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Pro další informace čtěte bezpečností list přípravku.

 

Dodavatel:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

 

Identifikační číslo provozu: αCZ 800996-01

Tel: +420 283 004 111

Fax: +420 251 610 270

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr