AviPro AE

Balení:
1*5000d, 10*2500d, 10*5000d
Léková forma:
Suspenze k aplikaci v pitné vodě
Aktivní látka:
Virus encephalomyelitidis infectiosae (Calnek 1143)
Detail:
Virus encephalomyelitidis infectiosae (Calnek 1143)
Popis:
Živá virová vakcína pro kuřata kura domácího
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

Příbalová informace

 

AviPro AE
Suspenze k aplikaci v pitné vodě

 

Výrobce:

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz Lohmann Str. 4, 27472 Cuxhaven, Německo.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz Lohmann Str. 4, 27472 Cuxhaven, Německo.

 

Složení:

Virus encephalomyelitidis infectiosae (Calnek 1143) min. 10 3 – max. 104,5 EID50* v 1 dávce.
*EID50 = 50% infekční dávka pro kuřecí embrya: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % embryí, která byla naočkována virem.
Hostitelský systém: SPF kuřecí embrya.

Pomocné látky: Dihydrát hydrogenforforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, monohydrát laktózy, odstředěné mléko.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria immunopraeparata.

 

Cílový druh zvířat:

Kuřata kura domácího.

 

Indikace:

Aktivní imunizace zdravých kuřat proti aviární encefalomyelitidě (AE).

Nástup imunity: 3 týdny.

Trvání imunity: 44 týdnů po aplikaci (na základě sérologických hladin).

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

Nevakcinovat před 10. týdnem stáří a později než 4 týdny před začátkem snášky.

 

Nežádoucí účinky:

Při dodržení vakcinačního schematu by se neměly vyskytnout.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

Dávkování:

Vakcína je podávána po naředění v pitné vodě. K naředění vakcíny se používá čistá a chladná pitná voda, prostá detergenčních a dezinfekčních látek. 1000 dávek vakcíny se rozpustí ve 40 l vody.

Drůbež necháme 2 hodiny před aplikací žíznit.

Naředěná vakcína musí být chráněna před slunečním zářením a teplotám nad 25 st. C.

Ověřte si, že veškerá zařízení použitá pro vakcinaci (trubičky, napáječky, atd.) jsou důkladně očištěna a zbavena zbytků detergentů a dezinfekčních prostředků. Obsah otevřené lahvičky by měl být spotřebován najednou. Připraví se jen takový objem vakcíny, který bude aplikován do 2 hodin.

Vakcínou musí být ošetřeno celé hejno kuřat. Každý pták musí dostat přiměřenou dávku vakcíny. Zabraňte stresování zvířat.

 

Způsob použití:

Ověřte si, že veškerá zařízení použitá pro vakcinaci a pitná voda neobsahují detergenty nebo dezinfekční prostředky.

Vakcinační roztok chránit před přímým slunečním zářením a teplotami nad 25 st. C.

Obsah otevřených balení spotřebovat jednorázově.

Připraví se jen takový objem vakcíny, který bude aplikován do 2 hodin.

 

Upozornění:

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinovaná kuřata mohou vylučovat vakcinační kmen trusem až po dobu 6 dní po vakcinaci.

V tomto období je třeba zabránit kontaktu imunodeficientních a nevakcinovaných kuřat s vakcinovanými.

Nepoužívat u nosnic během 4 týdnů před počátkem snášky.

Násadová vejce nepoužívat k líhnutí dříve, jak 4 týdny po aplikaci vakcíny. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

 

Uchovávání:

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2-8 st. C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Velikosti balení:

1 x 1 000 dávek,,1 x 2 500 dávek, 1 x 5 000 dávek, 1 x 10 000 dávek

10 x 1 000 dávek, 10 x 2 500 dávek, 10 x 5 000 dávek, 10 x 10 000 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po naředění podle návodu: 2 hodiny.

 

Datum zpracování: 7.3.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr