Bimoxyl LA

Balení:
100ml, 250ml
Léková forma:
Injekční suspenze k parenterální aplikaci
Aktivní látka:
Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum)
Detail:
Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum)
Popis:
Veterinární farmaceutikum pro skot, ovce, prasata a psy
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Prase, Skot, Ovce

Příbalová informace

Jen pro zvířata!

Držitel rozhodnutí o registraci

Bimeda Chemicals Export ( a division of Cross Vetpharm Group, Ltd.)

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Irsko

Složení

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 150 mg v 1 ml.

Pomocné látky: aluminiumstearát, monoacetin, diacetin, triacetin, propylenglykoldioktanátdidekanát.

Indikační skupina

Veterinární farmaceutikum.

Charakteristika

Injekční, širokospektrální, depotní antibiotikum na bázi amoxicilinu. Amoxicilin je semisyntetický derivát penicilinu, stabilní vůči kyselinám, se širokým spektrem účinku proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím. Mechanismus účinku, stejně jako u ostatních penicilinů, spočívá v blokádě syntézy buněčné stěny bakterií. Působí baktericidně, je degradován beta-laktamázami.

Přípravek je charakteristický svojí nízkou toxicitou a dobrou lokální i celkovou snášenlivostí.

Farmakokinetické údaje

Po intramuskulární aplikaci se amoxicilin rychle vstřebává a rychle dosahuje maximálních plazmatických hladin (Cmax). U skotu je to 1,8 mcg/ml za 2-3 hodiny, u ovcí 5,2 mcg/ml za 2 hodiny a u prasat 7,1 mcg/ml již během první hodiny po první aplikaci.

Amoxicilin se jen v omezené míře (20%) váže na plazmatické bílkoviny. Vylučuje se především močí (70-80%) v nezměněné formě.

Indikace

Léčba a tlumení onemocnění vyvolaných anebo spojených se zárodky citlivými na amoxicilin u skotu, ovcí, prasat a psů. Jedná se zejména o infekce dýchacího, gastrointestinálního a urogenitálního aparátu, sekundární bakteriální infekce virových onemocnění, celkové septikémie, infekce kůže a ran, pupku, kloubů, abscesy, flegmóny, panaricia, metritidy, mastitidy, MMA-syndrom, červenka.

Kontraindikace

Intravenózní aplikace, vážné renální poruchy spojené s anurií nebo oligourií, známá hypersenzitivita na beta-laktamová antibiotika.

Nepoužívat při infekcích způsobených beta-laktamázu produkujícími zárodky.

Nežádoucí účinky

Ojediněle se mohou vyskytnout alergie na amoxicilin. Občasná, přechodná lokální reakce v místě aplikace.

Interakce

Vzhledem k antibakteriálnímu mechanismu účinku existuje mezi peniciliny a chemoterapeutiky s rychlým nástupem bakteriostatického účinku antagonismus.

Dávkování

Obecná dávka: 15 mg amoxicilinu na kg živé hmotnosti, tj. 1 ml přípravku / 10kg ž. hm.

Způsob použití

U skotu, ovcí a prasat se aplikuje hluboko intramuskulárně, u psů subkutánně.

Na jedno místo aplikovat maximálně 20 ml u skotu, 5 ml u prasat, 4 ml u ovcí, 2,5 ml u psů.

Aplikaci lze v případě potřeby zopakovat za 48 hodin.

Upozornění

Před použitím dobře protřepat.

Po použití umýt ruce.

Osoby alergické na peniciliny by se měly vyhýbat přímému kontaktu s přípravkem.

Speciální upozornění

Používat vždy suché jehly a stříkačky, aby se zabránilo hydrolýze účinné látky přípravku.

Nemísit s jinými přípravky.

Uchovávání

Při teplotě 15 – 25 °C.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu

Bez zvláštních opatření, likviduje se patřičným způsobem dle platných právních předpisů ČR.

Balení

1* 250 ml

Ochranná lhůta

Maso prasat 22 dní, maso skotu 26 dní, maso ovcí 21 dní, mléko krav 72 hodin.

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum..

Použití, exspirace

Spotřebujte do: viz údaj na obalu.

Po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů.

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Datum poslední revize

Červen 2009

Hledat produkt

Zrušit filtr