Canergy

Balení:
100 tbl.
Léková forma:
tableta
Aktivní látka:
Propentofyllinum
Detail:
Popis:
Zlepšení periferního a cerebrovaskulárního prokrvení cév. Zlepšení netečnosti, letargie a celkového chování u psů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

 

Canergy 100 mg tablety pro psy

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Artesan Pharma GmbH & Co KG

Wendlandstrasse 1

29439 Lüchow

Německo

 

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko

 

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Canergy 100 mg tablety pro psy

Propentofyllinum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:           Propentofyllinum                        100 mg

 

Světle hnědá tableta s hnědými skvrnami, kulatá a konvexní, ochucená s křížovou dělící rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.

 

 

 1. INDIKACE

 

Zlepšení periferního a cerebrovaskulárního prokrvení cév. Zlepšení netečnosti, letargie a celkového chování u psů.

 

 

5          KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u psů s hmotností nižší než 5 kg.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek přípravku.

Použití v době březosti a laktace viz příslušná část příbalové informace.

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Ve vzácných případech (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat) byly hlášeny alergické kožní reakce, zvracení a srdeční poruchy. V těchto případech je třeba léčbu ukončit.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Základní dávka je 6-10 mg propentofyllinu na jeden kg ž.hm. denně, rozděleno do dvou dávek následovně:

 

100 mg tablet
Tělesná hmotnost (kg) Ráno Večer Denně celkem tablet Denní celková dávka (mg/kg)
5–8 kg  ½ 6,25–10,0
>8–10 kg ¾ 7,5–9,4
>10–15 kg  1 6,7–10,0
>15–25 kg   1 ½ 6,0–10,0
>25–33 kg 2 6,1–8,0
>33–49 kg 3 6,1–9,1
>49–66 kg 4 6,1–8,2
>66–83 kg 5 6,0–7,6

= ¼ tablety                       = ½ tablety           = ¾ tablety                       = 1 tableta

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Tablety se mohou podávat přímo do úst, na zadní část jazyka psa nebo mohou být smíchány v malé kuličky potravin a měly by se podávat nejméně 30 minut před krmením.

Tablety lze dělit na 2 nebo 4 stejné části, aby se zajistilo přesné dávkování. Umístěte tabletu na rovnou plochu, dělenou stranou směrem nahoru a konvexní (zaoblenou) stranou k povrchu.

Půlky: zatlačte palci na obou stranách tablety.

Čtvrtky: zatlačte palci na střed tablety.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti zbylých částí tablet: 4 dny.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v původním obalu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Specifická onemocnění (např. poruchy ledvin) se musí léčit odpovídajícím způsobem.

Pozornost by měla být věnována nastavení léčby u psů již léčených z důvodu srdečního selhání nebo bronchiálního onemocnění.

V případech selhávání funkce ledvin je nutné dávku redukovat.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte náhodnému pozření.

V případě náhodného pozření tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Po použití si umyjte ruce.

 

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti nebo laktace. Použití u březích nebo kojících fen nebo zvířat pro chov se proto nedoporučuje.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Excitační forma tachykardie, hypotenze, zarudnutí sliznic a zvracení.

Vysazení léčby vede ke spontánní remisi těchto příznaků.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Duben 2016

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Hliník – PA/ALU/PVC blistr

Papírová krabička s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 nebo 50 blistry po 10 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr