CEVAC IBIRD

Balení:
1000d, 5000d
Léková forma:
Lyofilizát pro přípravu suspenze pro kuřata
Aktivní látka:
Virus bronchitidis infectiosae avium, vivum, attenuatum, kmen 1/96, min. 2,8 log10 EID50, max. 4,3 log10 EID50 v 1 dávce.
Detail:
Popis:
Ke stimulaci aktivní imunity kuřat proti viru infekční bronchitidy drůbeže, kmenu 1/96, patřícímu do virové skupiny 793/B.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

Příbalová informace

 

CEVAC IBIRD lyof. ad us. vet.
lyofilizát pro přípravu suspenze pro kuřata

 

Výrobce:

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd., Budapest, Maďarsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd., Budapest, Maďarsko.

 

Složení:

Virus bronchitidis infectiosae avium, vivum, attenuatum, kmen 1/96, min. 2,8 log10 EID50, max. 4,3 log10 EID50 v 1 dávce.

Pomocné látky:

Gelatina, Hydroxypropylbetadexum, Saccharosum, Natrii glutamas, Kalii dihydrogenophosphas, Calcii hydrogenophosphas, Aqua purificata.

 

Cílový druh zvířat:

Kur domácí (brojleři a budoucí nosnice).

Popis přípravku:

Žlutavě bílý lyofilizát.

 

Druh obalu:

3 ml a 10 ml skleněné lahvičky uzavřené bromobutylovou zátkou a Al uzávěrem s plastovým odnímatelným středem, krabička s 1, 10 a 20 lahvičkami.

 

Balení:

1000 dávek, 5000 dávek

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – immunopraeparata.

 

Charakteristika:

Ke stimulaci aktivní imunity kuřat proti viru infekční bronchitidy drůbeže, kmenu 1/96, patřícímu do virové skupiny 793/B.

 

Indikace:

K aktivní imunizaci brojlerových kuřat a budoucích nosnic, ke snížení negativního vlivu na ciliární aktivitu v důsledku infekce, která se může projevit respiračními klinickými příznaky. Ochrana byla prokázána čelenží kmenem 793/B, který je reprezentativním kmenem skupiny 796/B.
Nástup imunity: 3 týdny po jednom podání vakcíny.
Trvání imunity: 6 týdnů po první vakcinace.

 

Kontraindikace:

Nevakcinovat nemocná zvířata.

 

Nežádoucí účinky:

Po podání přípravku nebyly pozorovány žádné klinické příznaky. V některých případech byly sledovány slabé tracheální šelesty, které mohou přetrvávat nejméně 10 dní.

 

Interakce:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

Březost a laktace:

Budoucí nosnice:
Nepoužívat u nosnic ve snášce a během 4 týdnů před počátkem snášky.

 

Upozornění:

Všechna kuřata by měla být vakcinována ve stejný čas a ve stejných prostorách.
Vakcinační kmen se může šířit na nevakcinovaná kuřata. Vakcinovaná kuřata mohou vylučovat vakcinační kmen po dobu 28 dní nebo i déle po vakcinaci. Během tohoto období je třeba zajistit, aby nedošlo k šíření viru z vakcinovaných kuřat na bažanty a krůty.
Cevac IBird je určen k ochraně kuřat proti respiračním onemocněním, které jsou způsobeny variantními kmeny viru infekční brochitíty, patřících do skupiny 793/B a neměl by se používat jako náhrada za jiné IBV vakcíny.
Vakcína by se neměla používat bez potvrzení diagnózy, že onemocnění je způsobeno kmenem skupiny 793 / B a poté bylo prokázáno, že IBV viry skupiny 793/B jsou epidemiologicky závažné na daném území. Je třeba dbát na to, aby se zabránilo zavlečení viru na území, kde není přítomen.
Správným chovem zvířat a dodržováním zoohygienických opatření (tj. čisticí a dezinfekční postupy, používání a výměna ochranných oděvů a obuvi u návštěvníků) můžeme efektovně přispět k ochraně životního prostředí.
Lahvička by se měla otevírat pod vodou, aby se zabránilo vzniku aerosolu. Během manipulace s přípravkem by měly být používány osobní ochranné pomůcky.

 

Dávkování:

Brojlerová kuřata:
Jedna dávka vakcíny by měla být jednodenním kuřatům podána rozprašováním za použití hrubého spreje. Starší kuřata mohou být také vakcinována sprejovou metodou.
Rozprašovací metoda: vakcína by měla být přednostně rozpuštěna v destilované vodě nebo v chladné čisté vodě bez chlóru. Odpovídající počet lahviček se má otevírat pod vodou. Objem vody pro rozpuštění by měl být dostatečný k zajištění rovnoměrné aplikace postřikem na drůbež. Což je variabilní a závisí na věku vakcinovaných kuřat a systému chovu drůbeže, doporučuje se alespoň 250 ml vody na 1000 dávek. Vakcinační suspenze se rovnoměrně stříkne nad odpovídající počet kuřat ze vzdálenosti 30-40 cm ve formě hrubého spreje, kde velikost kapek je 137 až 153 mikrometrů. Při použití této metody je lepší, když vakcinovaná kuřata sedí pohromadě v klidu při tlumeném světle. Postřikovač by měl být bez usazenin, koroze a stop po dezinfekčním prostředku.
Pro efektivní distribuci vakcíny se ujistěte, že jsou vakcinovaná kuřata těsně vedle sebe.
V závislosti na podmínkách,v nichž jsou kuřata chovaná, je třeba vypnout větrání během a po vakcinaci, aby se zabránilo turbulenci.
Budoucí nosnice:
Jedna dávka vakcíny by měla být podána kuřatům od 10-tého dne věku v pitné vodě. V zájmu udržení imunity mohou být kuřata nevakcinována každé 3 týdny. Nepoužívat u nosnic během snášky a během 4 týdnů před začátkem snášky. Nebyly provedeny žádné studie, které by prokázaly ochranu v průběhu snášky.

 

Způsob použití:

Vakcína by měla být rozpuštěna v pitné vodě. Množství vody by se mělo vypočítat na základě průměrné spotřeby vody v hejnu v předchozích 4 dnech před vakcinací. Vypočtěte množství vody potřebné pro to, aby se vakcína spotřebovala do 2 hodin. Mělo by to být přibližně 30% z denního příjmu.
Léky, dezinfekční prostředky a chlór musí být odstraněny z pitné vody 48 hodin před vakcinací.
Před vakcinací by měl být zamezen přístup k vodě, aby drůbež vyžíznivěla. Měla by to být co nejkratší doba, minimálně však 30 min.
Lahvičky by měly být otevřeny pod vodou. K rozpuštění vakcíny použijte studenou, čistou vodu.
Pro podání vakcíny, jako obecné pravidlo, rozpusťte 1000 dávek v jednom litru vody na jeden den věku kuřat, až do maximálního objemu 20 litrů na 1000 dávek. V horkém počasí může být množství vody zvýšeno až na 40 litrů na 1000 dávek.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

12 m., po rozpuštění nebo rekonstituci 2 hodiny.

 

Způsob skladování:

Uchovávat a přepravovat chlazené (2-8 st. C), chránit před mrazem a světlem.

 

Datum zpracování:

18.6.2013

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr