CEVAC ND-IB-EDS K

Balení:
1000d
Léková forma:
Injekční emulze
Aktivní látka:
Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum kmen "SZ" La Sota, Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum kmen "M-41" , Adenovirus EDS inactivatum kmen "B8/78"
Detail:
Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum kmen "SZ" La Sota, Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum kmen "M-41" , Adenovirus EDS inactivatum kmen "B8/78"
Popis:
Inaktivovaná virová vakcína pro kuřata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

Příbalová informace

 

CEVAC ND-IB-EDS K injekční emulze

 

Výrobce:

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.,, Szállás u. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava, Slovenská republika.

 

Složení:

Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum kmen „SZ“ LaSota min. 50 PD50*, Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum kmen „M-41“ min. 6 log2 HI*, Adenovirus EDS inactivatum kmen „B8/78“ min. 7 log2 HI*.
* PD – protektivní dávka, HI – hemaglutinace-inhibice.

Pomocné látky: Olejové adjuvans, Thiomersal (merthiolate), PBS.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria immunopraeparata.

 

Cílový druh zvířat:

Kuřata (kura domácího Gallus domesticus).

 

Indikace:

CEVAC ND-IB-EDS K je vakcína určena na imunizaci chovných hejn a nosnic ve stáří 16-20 týdnů proti syndromu poklesu snášky (EDS) a na aktivní imunizaci hejn brojlerů a nosnic primárně vakcinovaných proti infekční bronchitidě (IB) a newcastleské chorobě (ND) atenuovanou živou vakcínou.

Cílem vakcinace je prevence. Dlouhodobý antigenní účinek a stabilní imunitní odpověď v čase snáškového období je podmíněná olejovým adjuvans ve vakcíně. U drůbeže imunizované živou vakcínou (ND a IB) je jedna aplikace postačující.

Potomstvo vakcinované drůbeže bude chráněné specifickými mateřskými protilátkami proti ND a IB.

Nástup imunity: 3 týdny po imunizaci pro ND složku a 4 týdny po imunizaci pro IB a EDS složku.

Trvání imunity: 9 měsíců od data vakcinace.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

 

Nežádoucí účinky:

Vakcinace nezpůsobuje systémové reakce. V místě vpichu se může objevit otok ve velikosti hrachu, který ve většině případů vymizí do 2-3 týdnů.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

Březost a laktace:

Doporučuje se vakcinace nosnic ve věku 16-20 týdnů. V průběhu snášky se vakcinace nedoporučuje.

 

Dávkování:

0,5 ml na jedno zvíře subkutánně nebo intramuskulárně.

 

Způsob použití:

Vakcinace preimunizovaných hejn brojlerů a nosnic se doporučuje ve věku 16-20 týdnů. Primární vakcinace hejn brojlerů a nosnic proti infekční bronchitidě (IB) a newcastleské chorobě (ND) atenuovanou živou vakcínou by měla být ukončena 4-5 týdnu před aplikací vakciny CEVAC ND-IB-EDS K.

Uspokojivý stupeň imunity po vakcinaci je možné dosáhnout jenom u dobře vyvinutých a zdravých zvířat. Používat sterilní vakcinační zařízení. 3-4 hodiny před použitím uchovávat vakcínu při pokojové teplotě (15-25 st. C). Prověřit přesnost stříkačky, aby byla podána přesná dávka.

 

Upozornění:

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózu a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v chladničce (2-8 st. C). Chraňte před světlem.

 

Poznámka:

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

250 ml(500 dávek), 500 ml(1000 dávek), 5 x 500 ml (5 x 1000 dávek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Spotřebovat do 10 hodin po otevření lékovky.

 

Datum zpracování: 26.4.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr