CIDR 1,38g

Balení:
10ks
Léková forma:
Vaginální inzert pro skot
Aktivní látka:
Progesteronum
Detail:
Progesteronum
Popis:
Pohlavní hormony a modulátory pohlavního systému pro skot (krávy a jalovice)
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

CIDR 1,38 g
vaginální inzert pro skot

 

Výrobce:

Pfizer Service Company bvba, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgium.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, ČR.

 

Složení:

Každý aplikátor obsahuje Progesteronum 1,38 g v silikonové elastomerové vrstvě zformované na inertní nylonové kostře.

 

Cílový druh zvířat:

Skot (krávy, jalovice).

 

Indikace:

Kontrola cyklu říje u cyklujících krav a jalovic, včetně:

– synchronizace říje ve skupině zvířat,

– synchronizace dárců a příjemců pro přenos embryí.

Používejte v kombinaci s prostaglandinem F2alfa nebo analogem.

Při použití dle doporučení se říje dostaví 48-96 hodin po vyjmutí prostředku, přičemž u většiny zvířat se říje prokáže do 48-78 hodin.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat:

– u krav nebo jalovic s abnormálními nebo nedospělými pohlavními orgány nebo při onemocnění pohlavními infekcemi,

– u gravidních krav,

– během prvních 35 dnů po otelení.

 

Speciální upozornění:

Samotná progesteronová léčba podle navrhovaného dávkovacího režimu není dostatečná na navození říje a ovulace u všech cyklujících samic. Je vhodné potvrdit cyklickou aktivitu vaječníků před použitím progesteronové léčby. Zvířata ve špatném stavu, ať již v důsledku onemocnění, nedostatečné výživy nebo dalších faktorů, mohou na ošetření reagovat nedostatečně.

Při nakládání s veterinárním přípravkem během zavádění a vyjmutí by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic. Inzert zavádějte za použití aplikátoru.

Po použití si umyjte ruce a exponovanou kůži mýdlem a vodou.

Nejezte, nepijte a nekuřte během manipulace s přípravkem.

 

Nežádoucí účinky:

Příznaky lokálního podráždění byly spojeny s použitím intravaginálního tělíska. Tento výtok zpravidla vymizí v době mezi vyjmutím a inseminací a neovlivňuje plodnost při inseminaci po léčbě.

 

Březost a laktace:

Lze použít během laktace.

Bezpečnost veterinárního přípravku nebyla potvrzena, proto nepoužívat u gravidního skotu nebo během prvních 35 dnů po otelení. Laboratorní studie u potkanů a králíků po intramuskulárním nebo subkutánním podání a při opakovaných vysokých dávkách progesteronu prokázaly fetotoxické účinky.

 

Dávkování:

1,38 g progesteronu pro toto během 7 dnů.

Synchronizace říje a synchronizace dárkyň a příjemkyň pro přenos embryí

Vložte jeden inzert do pochvy každé léčené krávy nebo jalovice. Vaginální inzert ponechte umístěný 7 dnů. Dvacet čtyři hodin před vyjmutím aplikujte injekčně luteolytickou dávku prostaglandínu F2alfa nebo analogu. U zvířat, která reagují na léčbu, se říje obvykle dostaví do 1-3 dnů po vyjmutí inzertu. Krávy by se měly inseminovat do 12 hodin od první pozorované říje.

 

Způsob použití:

K zavádění by se měl používat aplikátor podle postupu popsaného níže:

1. Ujistěte se, že aplikátor je před použitím čistý a ponořený do nedráždivého dezinfekčního roztoku.

2. Použijte sterilní jednorázové gumové rukavice, ohněte ramena inzertu a zasuňte jej do aplikátoru. Ramena inzertu by měla mírně vyčnívat z konce aplikátoru. Věnujte pozornost tomu, aby nedošlo ke zbytečné a dlouhotrvající manipulaci s přípravkem, aby se minimalizoval přenos účinné látky na rukavice podávající osoby.

3. Na konec naplněného aplikátoru naneste malé množství porodního lubrikantu.

4. Zvedněte ocas a očistěte vulvu a perineum.

5. Jemně vložte aplikátor do pochvy, nejdřív ve vertikálním směru a pak horizontálně dokud nenarazíte na odpor.

6. Ujistěte se, že šňůrka na vyjmutí je volná, stiskněte držadlo aplikátoru a uvolněte píst, aby se mohl posunout vzad směrem k rukojeti. Toto uvolní ramena inzertu, která potom udrží inzert v přední části pochvy.

7. Při správném umístění inzertu vyjměte aplikátor, přičemž šňůru na vyjmutí ponechte viset z vulvy.

8. Aplikátor očistěte a vydezinfikujte před použitím u dalšího zvířete.

Vyjmutí:

Inzert možno vyjmout jemným zatažením za šňůrku. Někdy nemusí být šňůrka zvenku viditelná, v takovém případě je možno ji nalézt pohmatem v zadní části pochvy pomocí prstu v rukavici. Vyjmutí by nemělo vyžadovat sílu. V případě, že narazíte na odpor, pokuste se opatrně inzert vyjmout rukou v rukavici.

V případě jakýchkoliv problémů při vyjímání inzertu ze zvířete, kromě těch uvedených výše, vyhledejte veterinární pomoc.

Prostředek je určen k jednorázovému použití.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 30 st. C.

 

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Každé balení obsahuje 10 aplikátorů.

 

Ochranná lhůta:

Maso: bez ochranných lhůt.

Mléko: bez ochranných lhůt.

Během léčby je mléko možné použít pro lidskou spotřebu.

 

Datum zpracování: 15.12.2007

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr