CLAMOXYL L.A.

Balení:
100ml
Léková forma:
Olejová injekční suspenze
Aktivní látka:
Amoxycillinum (ut amoxycillinum trihydricum)
Detail:
Amoxycillinum (ut amoxycillinum trihydricum)
Popis:
Antibiotikum pro skot, ovce, prasata, psy a kočky
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Prase, Skot, Ovce

Příbalová informace

 

CLAMOXYL L.A. inj. ad us. vet.
Olejová injekční suspenze.

 

Výrobce:

Haupt Pharma Latina S.r.L., SS 156 Km 47.600, 041 00 Borgo San Michele (Latina), Itálie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, ČR.

 

Složení:

Amoxycillinum (ut amoxycillinum trihydricum) 150 mg/1 ml.

Pomocné látky: Aluminii stearas, cocos oleum fractionatum.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria pharmaceutica, antibiotikum.

 

Cílový druh zvířat:

Skot, ovce, prasata, psi a kočky.

 

Indikace:

Clamoxyl LA je širokospektrý, semisyntetický penicilin s baktericidním efektem in vitro proti širokému okruhu grampozitivních a gramnegativních bakterií:

gramnegativní: Actinobacillus lignieresi; Actinobacillus equili; Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli, Corynebacterium spp.; Fusobacterium spp.; Haemophilus spp.; Moraxella spp.; Pasteuralla spp.; Proteus mirabilis; Salmonella spp.

grampozitivní: Actinomyces bovis; Bacillus anthracis; Clostridium spp.; Erysipelothrix rhusiopathiae; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp.

Clamoxyl L.A. inj. ad us. vet. je vhodný jako antibiotická clona před infekcí skotu, ovcí, prasat, psů a koček způsobených citlivými mikroorganismy, kde je požadována prodloužená účinnost po jedné aplikaci. Může být také použit jako antibiotická clona proti sekundární bakteriální infekci v podmínkách, kde bakterie nejsou primární příčinou způsobující onemocnění.

Jednotlivé indikace pro použití přípravku Clamoxyl L.A. inj. ad us. vet.:

1. Infekce zažívacího traktu, včetně enteritid.

2. Infekce respiratorního traktu, včetně pneumonií mladého skotu.

3. Infekce urogenitálního traktu, včetně cystitid a metritid.

4. Infekce kůže a měkkých tkání, včetně ran, abscesů, infekcí paznehtů a tlapek, onemocnění kloubů a pupku.

5. Prevence postoperativních infekcí aplikací injekce před chirurgickým zákrokem.

 

Kontraindikace:

Obecně platná pro všechny peniciliny, amoxycilin by neměl být orálně nebo parenterálně aplikován u králíků, morčat, křečků. Pozornosti je také třeba při aplikaci malým býložravcům. Clamoxyl L.A. inj. ad us. vet. není určen pro intravenózní aplikaci.

 

Nežádoucí účinky:

Použití přípravku může příležitostně vyvolat lokální reakci.

 

Dávkování:

Doporučená dávka je 15 mg/kg, což je 1 ml/10 kg tělesné hmotnosti. Aplikace může být opakována za 48 hodin.

Dávkovací schéma: následující tabulka uvádí příklady dávek pro různé druhy zvířat.

Zvíře

Hmotnost    (kg)        

       Dávka  (ml)

 

Skot  

450        

45,0

Skot v žíru    

200

20,0

Tele  

50

5,0

Ovce

65

6,5

Jehně

10  

1,0

Prasnice

150

15,0

Výkrm. prase    

70

7,0

Sele

7          

0,7

Pes – velký    

       – střední  

       – malý      

35

3,5

20

2,0

10  

1,0

Kočka

5          

0,5

 

Před použitím obsah lahvičky důkladně protřepejte. Aplikujte subkutánně nebo intramuskulárně a místo aplikace pak promasírujte. Pokud je objem podávaného přípravku větší než 20 ml, měl by být aplikován rozděleně do dvou různých míst. Suspenze není určena pro intravenózní aplikaci.

 

Způsob použití:

Intramuskulárně, subkutánně.

 

Upozornění:

V přítomnosti vody dochází k rychlé hydrolýze amoxycilinu, je proto nezbytné používat vždy suchou stříkačku aby se zabránilo kontaminaci suspenze vodou.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, pozření nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Uchovávání:

Při teplotě do 25 st. C.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí. Jen pro zvířata. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

 

Balení:

6 x 100 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.

 

Ochranná lhůta:

Mléko krav 96 hod., mléko ovcí 120 hod. Maso skotu a ovcí 21 dní, maso prasat 42 dní.

 

Použití, exspirace:

3 roky. Po prvním otevření 28 dní.

 

Datum zpracování: 30.11.2005

Autor článku: ÚSKVBL, Brno

Hledat produkt

Zrušit filtr