CLAVUDALE 400mg/100mg ochucené tablety pro psy

Balení:
24 tablet
Léková forma:
Ochucené tablety s půlící rýhou
Aktivní látka:
Amoxicilin 400mg a kyselina klavulanová 100mg.
Detail:
Beta-laktamové antibiotikum ve formě ochucených tablet pro psy a kočky.U CLAVUDALE® byla prokázána vysoká citlivost na stafylokoky, streptokoky, klostridie, korynebakterie, pasteurely, Bacteroides spp., Escherichia coli a Proteus spp.
Popis:
Léčba bakteriálních infekcí citlivých na amoxicilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou v případech, kdy klinické zkušenosti a/nebo testování citlivosti indikují přípravek jako lék volby.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Clavudale 40 mg/10 mg tablety pro kočky a psy

Clavudale 200 mg/50 mg tablety pro psy

Clavudale 400 mg/100 mg tablety pro psy

Příbalová informace

Držitel registračního rozhodnutí: Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Spojené království

Složení: 1 tableta Clavudale 40 mg/10 mg obsahuje:

Léčivé látky: Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum) 40 mg, Acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas)10 mg, Pomocné látky: Erythrosin (E127) 0,75 mg

 

1 tableta Clavudale 200 mg/50 mg obsahuje:

Léčivé látky: Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum) 200 mg, Acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas) 50 mg, Pomocné látky: Erythrosin (E127) 3,75 mg

 

1 tableta Clavudale 400 mg/100 mg obsahuje:

Léčivé látky:  Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum) 400 mg, Acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas) 100 mg, Pomocné látky: Erythrosin (E127)            7,5 mg

 

Cílový druh zvířat: Psi a kočky (pouze Clavudale 40mg/10mg).

Popis přípravku: Růžové podlouhlé tablety s rýhou a s příchutí masa. Tabletu lze dělit na poloviny.

Druh obalu: Blistry s šesti tabletami.

Balení: 24 tablet (4 blistry po šesti tabletách)

 

Farmakoterapeutická skupina: Beta-laktamová antibiotika, peniciliny.

Charakteristika: Antibiotikum ve formě ochucených tablet pro psy a kočky.U CLAVUDALE® byla prokázána vysoká citlivost na stafylokoky, streptokoky, klostridie, korynebakterie, pasteurely, Bacteroides spp., Escherichia coli a Proteus spp.

 

Indikace: Léčba bakteriálních infekcí citlivých na amoxicilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou v případech, kdy klinické zkušenosti a/nebo testování citlivosti indikují přípravek jako lék volby.

 

Kontraindikace: Nepoužívat u králíků, morčat, křečků a pískomilů.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na penicilin nebo látky patřící do skupiny β-laktamů nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat postižených oligurií nebo anurií související s renální dysfunkcí.

Nepoužívat v případech známé rezistence na kombinaci amoxicilinu a kyseliny klavulanové.

 

Nežádoucí účinky: Po podání přípravku se mohou projevit příznaky mírných gastrointestinálních potíží (průjem a zvracení). Příležitostně se mohou projevit alergické reakce (kožní reakce, anafylaxe), krevní dyskrazie a kolitida. V takových případech ukončete podání a zajistěte symptomatickou léčbu.

Interakce: Bakteriostatická antibiotika (např. chloramfenikol, makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny) mohou inhibovat antibakteriální účinky penicilinů. Je nutné vzít v úvahu možnost zkřížené alergenicity s ostatními peniciliny.  Peniciliny mohou zvyšovat účinek aminoglykosidů.

Březost a laktace: Laboratorní studie u potkanů a myší nepodaly důkaz o teratogenním ani fetotoxickém účinku. Nebyly provedeny studie u březích ani kojících fen a koček. Použít pouze po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Upozornění: Použití tohoto léčivého přípravku má být podloženo testováním citlivosti a mají být zohledněny platné národní a místní předpisy o použití širokospektrých antibiotik. Nepoužívejte přípravek u bakterií citlivých na úzkospektré peniciliny nebo samostatný amoxicilin. Použití přípravku, které by se odlišovalo od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči amoxicilinu a kyselině klavulanové a může snížit účinnost léčby ostatními β-laktamovými antibiotiky v důsledku možné zkřížené rezistence.

 

Dávkování: Doporučená dávka přípravku je 10 mg amoxicilinu/2,5 mg kyseliny klavulanové na kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Způsob použití: Tablety lze přidat do malého množství potravy.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Použití, exspirace: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 12 hodin.

Všechny zbývající části tablety je nutné po uplynutí 12 hodin zlikvidovat.

Způsob skladování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Rozdělené tablety uchovávejte v blistrovém obalu.

Datum zpracování: 10.09.2015

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A): 96/091/11-C

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Autor článku: SPC

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr