CLOSTRIPORC A

Balení:
50ml (25 dávek)
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Clostridium perfringens toxoidy typu A: alfa toxoid min. 125 rU*/ ml beta2 toxoid min. 770 rU*/ ml *obsah toxoidu v relativních jednotkách na ml, stanovený v testu ELISA proti vnitřnímu standardu
Detail:
Pro pasivní imunizaci selat aktivní imunizací březích prasnic a prasniček pro snížení klinických příznaků v prvních dnech života, způsobených Clostridium perfringens typu A, vylučujícím toxiny alfa a beta2.
Popis:
Injekční suspenze pro prasata (březí prasnice a prasničky).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

 

Příbalová informace

CLOSTRIPORC A

Injekční suspenze pro prasata (březí prasnice a prasničky)

 

Držitel registračního rozhodnutí: IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau, Německo

 

Složení: Jedna dávka (2 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Clostridium perfringens toxoidy typu A:

alfa toxoid                                                                         min. 125 rU*/ ml

beta2 toxoid                                                                    min. 770 rU*/ ml

*obsah toxoidu v relativních jednotkách na ml, stanovený v testu ELISA proti vnitřnímu standardu

 

Pomocné látky:

Adjuvans:

Montanide Gel                                                37,4 – 51,5 mmol/l titrovatelných akrylátových jednotek

Excipiens:

Thiomersal                                                                        0,2 mg

 

Cílový druh zvířat: Prasata (březí prasnice a prasničky)

Popis přípravku: Injekční suspenze pro prasata (březí prasnice a prasničky).

Druh obalu:

Bezbarvé skleněné injekční lahvičky typu II 50 a 100 ml.

Lahvičky z polyetylentereftalátu (PET) 50 a 100 ml.

Lahvičky jsou uzavřeny zátkou z brombutylového kaučuku a víčkem se záhyby.

 

Balení:

Papírová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou s 25 dávkami (50 ml)

Papírová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou s 50 dávkami (100 ml)

Papírová krabička s 1 injekční lahvičkou z PET s 25 dávkami (50 ml)

Papírová krabička s 1 injekční lahvičkou z PET s 50 dávkami (100 ml)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.alení:

 

Farmakoterapeutická skupina: Imunologika pro prasatovité, inaktivované bakteriální vakcíny.

Charakteristika: Aktivní imunizace březích prasnic a prasniček vyvolává tvorbu protilátek proti toxinům alfa a beta2 Clostridium perfringens typu A. Příjem dostatku protilátek při nejbližší možné příležitosti přes kolostrum má za následek pasivní ochranu sajících selat proti účinkům toxinů alfa a beta2 Clostridium perfringens typu A.

 

Indikace: Pro pasivní imunizaci selat aktivní imunizací březích prasnic a prasniček pro snížení klinických příznaků v prvních dnech života, způsobených Clostridium perfringens typu A, vylučujícím toxiny alfa a beta2. Tato ochrana byla prokázána v čelenžním testu s toxiny na selatech v prvním dnu života. Sérologické údaje prokazují přítomnost neutralizujících protilátek do 4. týdne od narození.

 

Kontraindikace: Nepoužívat u klinicky nemocných nebo silně stresovaných zvířat.

 

Nežádoucí účinky:

Velmi časté je možné mírné zvýšení tělesné teploty (maximálně o 1,8 °C) v den vakcinace.  Velmi často mohou být pozorovány lokální reakce ve formě plochých otoků (průměr max. do 10 cm) v místě injekce, ustoupí však bez léčby do 12 dnů.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho

  ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Interakce:

Březost a laktace: CLOSTRIPORC A je určen k imunizaci březích prasnic a prasniček.

 

Upozornění:  Pro uživatele:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje stopy minerálního oleje jako součást Montanide Gel. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou. Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

 

Pro lékaře: Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje stopy minerálního oleje jako součást Montanide Gel. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou a dokonce i ztrátou prstu.  Odborná a rychlá chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

 

Dávkování:

Primární imunizace:

1. Imunizace:                    2 ml s.c. 5 týdnů před očekávaným datem porodu

2. Imunizace:                    2 ml s.c. 2 týdny před očekávaným datem porodu

 

Revakcinace: Jedna imunizace: 2 ml s.c. 2 týdny před očekávaným datem porodu

 

Způsob použití: Pro subkutánní podání. Vakcínu před podáním důkladně protřepejte.

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

Použití, exspirace: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 8 hodin.

Způsob skladování: Mezi odběry skladovat vakcínu při +2 °C – +8 °C. Chraňte před světlem. Uchovávejte a přepravujte chlazené (+2 °C – +8 °C). Chraňte před mrazem.

Při skladování může dojít ke zvýšenému zakalení suspenze a k mírné precipitaci černých částic, což nemá vliv na účinnost, bezpečnost a kvalitu přípravku.

Datum zpracování: 4. 8. 2014

Autor článku: ÚSKVBL Brno

Hledat produkt

Zrušit filtr