COVEXIN 10

Balení:
50 ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
C. perfringens typ A toxoid, C. perfringens typ B a C (beta) toxoid, C. perfringens typ D (epsilon) toxoid, C. chauvoei, C. novyi toxoid, C. septicum toxoid, C. tetani toxoid, C. sordellii toxoid, C. haemolyticum toxoid
Detail:
C. perfringens typ A toxoid, C. perfringens typ B a C (beta) toxoid, C. perfringens typ D (epsilon) toxoid, C. chauvoei, C. novyi toxoid, C. septicum toxoid, C. tetani toxoid, C. sordellii toxoid, C. haemolyticum toxoid
Popis:
Inaktivovaná bakteriální vakcína pro ovce včetně jehňat a skotu
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot, Ovce

COVEXIN 10 injekční suspenze pro ovce a skot

 

Výrobce:

Schering-Plough Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, Spojené Království.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5.

 

Složení:

Složky (množství/ml):
C. perfringens typ A toxoid                              >= 0,5 U,
C. perfringens typ B a C (beta) toxoid           >= 18,2 IU,
C. perfringens typ D (epsilon) toxoid             >= 5,3 IU,
C. chauvoei Ph. Eur.
C. novyi toxoid                                                    >= 3,8 IU,
C. septicum toxoid                                             >= 4,6 IU,
C. tetani toxoid                                                   >= 4,9 IU,
C. sordellii toxoid                                               >= 4,4 U,
C. haemolyticum toxoid                                   >= 17,4 U.

Pomocné látky: Adjuvans: Síran draselno-hlinitý 3,026-4,094 ppm jako hliník. Thiomersal 0,012-0,018% w/v.
Excipiens do 1 ml: Formaldehyd

 

Cílový druh zvířat :

Ovce a skot.

 

Indikace:

K aktivní imunizaci ovcí a skotu proti chorobám spojeným s infekcemi způsobenými Clostridium perfringens typ A, C. perfringens typ B, C. perfingens typ C, C. perfringens typ D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi typ B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii a Clostridium haemolyticum a proti tetanu způsobenému Clostridium tetani. K pasivní imunizaci jehňat a telat proti infekcím způsobeným výše uvedenými klostridiemi (kromě C. haemolyticum u ovcí).

Nástup imunity je 2 týdny po primární vakcinaci.

Trvání aktivní imunity

Anamnestická humorální imunitní odpověď (imunologická paměť) na všechny složky byla prokázána 12 měsíců po primární vakcinaci. O čemž svědčí sérologie / přetrvávající titr protilátek pouze:

Ovce: 12 měsíců proti C. perfringens typ A, B, C a D, C. novyi typ B, C. sordellii, C. tetani,

< 6 měsíců proti C. septicum, C. haemolyticum, C. chauvoei.

Skot: 12 měsíců proti C. tetani a C. perfringens typ D,

< 12 měsíců proti C. perfringens typ A, B a C,

< 6 měsíců proti C. novyi typ B, C. septicum, C. sordellii, C. haemolyticum, C. chauvoei.

Trvání pasivní imunity jak bylo prokázáno sérologií / přetrvávájícím titrem protilátek je pouze:

U jehňat:

minimálně 2 týdny pro C. septicum a C. chauvoei, minimálně 8 týdnů pro C. perfringens typ B a C. perfringens typ C a minimálně 12 týdnů pro C. perfringens typ A, C. perfringens typ D, C. novyi typ B, C. tetani a C. sordellii. Pasivní imunita nebyla prokázána pro C. haemolyticum.

U telat:

minimálně 2 týdny pro C. sordellii a C. haemolyticum, minimálně 8 týdnů pro C. septicum a C. chauvoei a minimálně 12 týdnů pro C. perfringens typ A, C. perfringens typ B, C. perfringens typ C, C. perfringens typ D, C. novyi typ B a C. tetani.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

75-100% zvířat vakcinovaných Covexin 10 může trpět reakcemi na očkování. Tyto reakce jsou obvykle lokalizovaný otok nebo zatvrdnutí v místě vpichu, ale mohou také zahrnovat mírnou hypertermii, absces nebo jiné reakce v podkožní tkáni v místě vpichu.

Otok v místě vpichu se vyskytuje u většiny zvířat. Může dosáhnout v průměru6 cmu ovcí a15 cmu skotu; příležitostně se u skotu může objevit reakce do25 cmv průměru. Většina lokálních reakcí vymizí v průběhu 3-6 týdnů u ovcí a za méně než 10 týdnů u skotu, ale u malého počtu zvířat mohou přetrvávat i déle. Absces se může vyvinout u některých zvířat. Očkování může vést k reakcím v podkožní tkáni v místě vpichu.

Může se vyskytnout odbarvení kůže v místě vpichu (které se vrací k normálu po odeznění lokální reakce). Lokalizovaná bolest v místě vpichu po dobu 1-2 dnů po první vakcinaci se může vyskytnout.

Lokální reakce nemají vliv na celkový zdravotní stav, chování, krmení nebo hmotnostní přírůstek zvířat.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem/imunologickým přípravkem.

 

Upozornění:

V případě anafylaktické reakce ihned podat adrenalin.

Nevakcinovat zvířata nemocná nebo imunodeficientní.

Žádné jiné vedlejší účinky, než jaké jsou popsány pod bodem Nežádoucí účinky nebyly pozorovány, pokud byly ovce a dobytek vakcinovány8 a2 týdny před porodem. Protože specifické údaje nejsou k dispozici, použití vakcíny během prvního nebo druhého trimestru gravidity není doporučováno.

Vyhněte se stresu u březích ovcí a krav.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nbo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

U telat a jehňat se po podání dvakrát vyšší dávky než je doporučeno mohou mírně zvětšit lokální reakce.

Účinnost vakcíny v poskytování pasivní imunity u mladých jehňat a telat závisí na požití dostatečného množství kolostra v první den života těchto zvířat.

Klinické studie prokázaly, že přítomnost mateřských protilátek, zvláště proti C. tetani, C. novyi typu B, C. perfringens typu A (pouze telata), C. chauvoei (pouze jehňata) a C. perfringens typu D může snížit odpověď protilátek na vakcinaci mladých jehňat a telat. Pro zajištění optimální odezvy u mladých zvířat s vysokou hladinou mateřských protilátek, by měla být primární vakcinace odložena do úbytku hladiny mateřských protilátek (což je asi po 8-12 týdnech věku).

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Dávkování:

Ovce od 2 týdnů stáří: dávka – 1 ml.

Skot od 2 týdnů stáří: dávka – 2 ml.

 

Způsob použití:

Subkutánní injekcí do vhodného místa. Doporučené místo je volná kůže v postranní části krku.

Primární vakcinace: 2 dávky v odstupu 4-6 týdnů.

Revakcinace: jedna dávka v intervale 6 až 12 měsíců.

 

Upozornění:

Před použitím řádně protřepejte.

Používejte sterilní jehly a stříkačky a aplikaci provádějte přes suchou, čistou a asepticky ošetřenou kůži.

Použití v průběhu březosti

Pro zajištění pasivní ochrany mláďat prostřednictvím kolostra by se měla podat jedna dávka mezi8 a2 týdny před porodem, za předpokladu, že zvířata byla před graviditou řádně vakcinována.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v chladničce (2-8 st. C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Velikost balení: 20 ml, 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 8 hodin.

 

Datum zpracování: 28.7.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr