Cycostat

Balení:
20 kg
Léková forma:
premix
Aktivní látka:
Robenidin hydrochlorid
Detail:
Popis:
Prevence kokcidiózy.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Králík

Cycostat 66 G je určen jako pomoc k prevenci kokcidiózy způsobené Eimeria spp.

Používejte pouze u cílových druhů zmíněných níže.

Identifikační číslo látky:

5 1 758

Druh nebo skupina zvířat:

Králíci na výkrm a králíci na odchov: Robenidin hydrochlorid mg/kg kompletního krmiva (50 – 66), Cycostat g/tunu kompletního krmiva (750 – 1000).

Ochranná lhůta

5 dnů

Pokyny k míchání

Určeno pro přidání do krmných směsí jako premix. Před přípravou dalšího krmiva důkladně vyčistěte všechna zařízení.

Stabilita a podmínky skladování

Skladujte v chladném, suchém místě při teplotě do 25 stupňů Celsia, chraňte před světlem. Po použití bezpečně uzavřete balení. Cycostat 66 G může být skladován po dobu 36 měsíců v uzavřených originálních baleních. V krmivu je stabilní po dobu 12 týdnů, pokud je skladovaný v suchu při teplotě do 25 stupňů Celsia.

Varování a kontraindikace

Nemíchejte s jinými kokcidiostatiky.

Pro bezpečnost: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít při manipulaci s přípravkem.

Bezpečnostní instrukce při použití

R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

Pro další informace čtěte bezpečnostní list přípravku.

Dodavatel

Pfizer s.r.o.

Stroupežnického 17

150 00, Praha 5

Česká republika

Identifikační číslo provozu: aCZ 800996-01

Tel: 283 004 111

Fax: 251 610 270

Hledat produkt

Zrušit filtr