Cygro

Balení:
20 kg
Léková forma:
premix
Aktivní látka:
Maduramicin ammonium alpha
Detail:
Popis:
Prevence kokcidiózy.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

Cygro 10 G

antikokcidikum

Účinná látka: Maduramicin ammonium alpha (10 g/ kg)

Doplňková látka pro použití v krmivech

Pokyny k použití

Cygro je určen jako pomoc k prevenci kokcidiózy způsobené Eimeria spp.

Používejte pouze u cílových druhů zmíněných níže.

Identitkační číslo látky

Cygro 10 G: 5 1 770

 

Druh nebo skupina zvířat

Cygro 10 G: Kuřata na výkrm (Maduramicin ammonium alpha mg/kg kompletního krmiva : 5- 6; Cygro g/tunu kompletního krmiva: 500-600)

Ochranná lhůta: 3 dny

 

Pokyny k míchání

Určeno pro přidání do krmných směsí jako premix. Před přípravou dalšího krmiva důkladně vyčistěte všechna zařízení.

Stabilita a podmínky skladování

Skladujte v chladném, suchém místě při teplotě do 25 stupňů Celsia, chraňte před světlem. Po použití bezpečně uzavřete balení. Přípravek Cygro může být skladován po dobu 36 měsíců v uzavřených originálních baleních. V krmivu je stabilní po dobu 12 týdnů, pokud je skladovaný v suchu při teplotě do 25 stupňů Celsia.

Varování a kontraindikace

Nebezpečné pro koňovité.

Toto krmivo obsahuje ionofor, kombinace s některými léčivými látkami může být kontraindikována.

Maduramicin ammonium alpha nesmí být míchán s ostatními kokcidiostatiky.

Pro bezpečnost: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít při manipulaci s přípravkem.

Bezpečnostní instrukce při použití

R20: Zdraví škodlivý při vdechování

S22: Nevdechujete prach

S25: Zamezte styku s očima

S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody

S45: V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhleejte lékařskou pomoc.

Dodavatel

Pfizer s.r.o.

Stroupežnického 17

150 00, Praha 5

Česká republika

Identifikační číslo provozu: aCZ 800996-01

Tel: 283 004 111

Fax: 251 610 270

Hledat produkt

Zrušit filtr