CYMASTIN DC

Balení:
Nádoby po 120 aplikátorech/ 24 aplikátorech
Léková forma:
intramamární suspenze
Aktivní látka:
Neomycinum 70 000 IU (ut neomycini sulfas 100 mg), Penethacillinum 77,2 mg (ut penethacillini hydroiodidum 100 mg), Benzylpenicillinum 227,2 mg (ut procain benzylpenicillinum 400 mg).
Detail:
Popis:
U dojnic při zaprahování: Léčba subklinické mastitidy způsobené organismy vyvolávajícími bovinní mastitidu a citlivými na kombinaci léčivých látek, penicilin a neomycin, a jako součást strategie pro prevenci nových infekcí, které se vznikají v období stání nasucho.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

Cymastin DC – intramamární suspenze pro krávy

 

Výrobce: 

Cross Vetpharm Group Ltd., Irsko

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Cymedica spol. s.r.o., Česká republika

 

Složení:

Jeden 4,5g intramamární injektor obsahuje: Neomycinum 70 000 IU (ut neomycini sulfas 100 mg), Penethacillinum 77,2 mg (ut penethacillini hydroiodidum 100 mg), Benzylpenicillinum 227,2 mg (ut procain benzylpenicillinum 400 mg).

 

Cílový druh zvířat:

Krávy skotu při zaprahování.

 

Popis přípravku:

Hladká, bělavá, olejová suspenze.

 

Druh obalu:

Intramamární aplikátor z nízkohustotního polyetylenu, obsahující 4,5 g intramamární suspenze.

Aplikátory jsou balené v nádobách po 120 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Balení:

Nádoby po 120 aplikátorech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Kombinace antibiotik pro intramamární aplikaci, beta-laktamová antibiotika, peniciliny, kombinace s jinými antibakteriálními léčivy.

 

Charakteristika:

Penethacilin hydrojodid je ester benzylpenicilinu, jenž se při pH 7,3 rychle hydrolyzuje a uvolňuje volný penicilin, jenž se rychle šíří tkání mléčné žlázy.

Prokain benzylpenicilin je komplexní, mírně rozpustná sůl benzylpenicilinu a její užití v kombinaci se základem pomalého uvolňování má pozdržet uvolnění aktivní poloviny penicilinu v místě podání a tím způsobit prodloužené působení.

Neomycin je základní aminoglykosid, který se špatně rozpouští v tucích. Vykazuje vysoký stupeň vazby na tkáň mléčné žlázy a má nízkou systémovou absorpci, a tudíž přetrvává v mléčné žláze dlouhou dobu po podání.

Přípravek obsahuje aminoglykosid (neomycin sulfát) a dva deriváty penicilinu (prokain-benzylpenicilin a penethacilin hydrojodid).

 

Aminoglykosidy narušují propustnost buněčné membrány bakterií působením v průběhu vývoje buněčné stěny. Po průniku aminoglykosidu do buňky, dojde k navázání na receptory na ribozomu což vede k chybnému čtení genetického kódu a poruchám proteosyntézy. Neomycin společně s ostatními aminoglykosidy působí především proti gramnegativním mikrorganismům.

U neomycinu bylo prokázáno synergické působení s beta-laktamovými antibiotiky proti grampozitivním bakteriím.

Peniciliny mají časově závislý baktericidní účinek založený na narušení syntézy mikrobiální buněčné stěny. Brání aktivitě transpeptidázových enzymů, katalyzujících zesíťování jednotek glykopeptidových polymerů, které tvoří buněčnou stěnu. Prokain benzylpenicilin a penethacilin hydrojodidu uvolňují volný penicilin hydrolyzací v mléčné žláze.

Na tento přípravek reagují například tyto organismy způsobující bovinní mastitidu: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, jiné citlivé Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes a citlivé izoláty E.coli.

U některých izolátů Staphylococcus spp. je dobře známa rezistence vůči penicilinu v důsledku produkce penicilinázy, ale hlášené hladiny rezistence se liší podle geografických území. Výskyt rezistence vůči neomycinu zůstává u těchto druhů nízký.

 

 

Indikace:

U dojnic při zaprahování: Léčba subklinické mastitidy způsobené organismy vyvolávajícími bovinní mastitidu a citlivými na kombinaci léčivých látek, penicilin a neomycin, a jako součást strategie pro prevenci nových infekcí, které se vznikají v období stání nasucho.

 

Kontraindikace:

Nepoužívejte u krav během laktace. Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí na beta-laktamová antibiotika, cefalosporinová antibiotika, neomycin či jiná aminoglykozidová antibiotika nebo na jód. Nepoužívejte u krav s klinickou mastitidou.

 

Nežádoucí účinky:

Alergické reakce (alergické kožní reakce, anafylaxe).

Peniciliny mohou po podání způsobit přecitlivělost. Alergické reakce na tyto látky někdy mohou být závažné. Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky nebo jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

               

Interakce:

Údaje nejsou k dispozici.

 

Březost a laktace:

Přípravek není doporučen pro užívání u krav během laktace, s výjimkou období zaprahování.

 

 

Upozornění:

Přípravek by se měl používat na základě stanovení citlivosti bakterií izolovaných z konkrétního zvířete. Pokud to není možné, měla by být léčba založena na základě místní epidemiologické informace o citlivosti cílových bakteriálních patogenů, dostupných na úrovni farmy či regionu.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Léčebná účinnost přípravku je stanovena pouze proti patogenům, citlivým na léčivé látky.

Po zaprahování se i přes preventivní léčbu může vyskytnout závažná akutní mastitida (potenciálně smrtelná) způsobená patogeny, jako je Pseudomonas aeruginosa. V zájmu snížení tohoto rizika je zapotřebí důsledně dodržovat správné aseptické postupy; krávy by měly být umístěny v hygienickém výběhu daleko od dojírny a několik dnů po zasušení musejí být pravidelně kontrolovány.

 

 

Dávkování:

Jednorázové intramamární podání. Obsah jednoho aplikátoru podejte do každé čtvrti přes strukový kanál ihned po posledním dojení v dané laktaci (100 mg neomycin sulfátu, 100 mg penethacilin hydrojodidu a 400 mg prokain- benzylpenicilinu do každé čtvrtě).

               

Způsob použití:

Intramamárně. Před podáním musí být mléčná žláza (vemeno) zcela vydojena. Struk a hrot struku důkladně očistěte a vydezinfikujte dezinfekční utěrkou. Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci trysky aplikátoru. Jemně podejte  obsah jednoho aplikátoru  do každé čtvrti. Přípravek rozptylte jemnou masáží struku a vemene. Aplikátor je určen pouze k jednorázovému použití.

 

Ochranná lhůta:

Maso: 28 dnů

Mléko: 96 hodin po porodu v případě délky zaprahlosti delší než 50 dnů.  50 dnů plus 96 hodin po léčbě u krav s délkou zaprahlosti 50 dnů nebo méně.

 

Použití, exspirace:

Pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na aplikátoru, krabici a nádobě po EXP.

 

Způsob skladování:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  Chraňte před chladem a mrazem.

 

Datum zpracování:

Leden 2014

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Registrační číslo: 96/041/13-C

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr