Dexamedium 0.85 mg/ml

Balení:
50 ml
Léková forma:
injekční suspenze
Aktivní látka:
Dexamethasonum
Detail:
Popis:
Protizánětlivý, protialergický, protišokový a glukoneogenní účinek a indukce porodu (přežvýkavci). Vzhledem k 4-dennímu trvání účinku je Dexamedium zejména vhodným přípravkem při zánětlivých stavech vyžadujících tuto délku účinku přípravku a při ketóze u skotu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Skot, Kůň

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Dexamedium 0,85 mg/ml injekční suspenze

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Dexamedium 0,85 mg/ml injekční suspenze

Dexamethasonum

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 ml obsahuje :

Léčivá látka:

Dexamethasonum (ut Dexamethasonum butylacetas) 0,85 mg

 

Pomocné látky :

Benzylalkohol (E 1519) 10 mg

 

4.       INDIKACE

 

Protizánětlivý, protialergický, protišokový a glukoneogenní účinek a indukce porodu (přežvýkavci). Vzhledem k 4-dennímu trvání účinku je Dexamedium zejména vhodným přípravkem při zánětlivých stavech vyžadujících tuto délku účinku přípravku a při ketóze u skotu.

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Obvyklé podmínky, za kterých jsou glukokortikoidy kontraindikovány, platí i pro Dexamedium, např. diabetes mellitus, osteoporóza, hyperadrenokorticismus, srdeční nedostatečnost a onemocnění ledvin. Při infekčních onemocněních je nezbytné, aby byla aplikace kortikoidů doprovázena účinnou antibiotickou nebo chemoterapeutickou léčbou.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Kortikosteroidy, jako například dexamethason, jsou známy celou řadou nežádoucích účinků. Mohou vyvolat symptomy Cushingova syndromu zahrnující výraznou změnu metabolismu tuků, karbohydrátů, bílkovin a minerálů, následkem čehož může dojít například k přerozdělení tělesného tuku, slabosti a úbytku svalů a osteoporóze. Dále mohou vyvolat polyurii, polydipsii a polyfagii. Během terapie mohou účinné dávky tlumit hypotalamo-hypofýzo-nadledvinkovou osu.

Použití kortikosteroidů u laktujících zvířat může způsobit přechodný pokles nádoje mléka.

Indukce porodu kortikosteroidy může souviset se sníženou životaschopností mláďat a zvýšeným výskytem zadržených plodových obalů.

Kortikosteroidy mohou vyvolávat imunosupresi.

Velmi vzácně se mohou objevit reakce z přecitlivělosti.

 

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot, koně, psi a kočky.

 

 

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Druh                Dávkování

kůň, skot                      0,017 mg dexamethasonu / kg ž. hm. (0,02 ml přípravku / kg ž. hm.)

pes, kočka                    0,085 mg dexamethasonu / kg ž. hm. (0,1 ml přípravku / kg ž. hm.)

 

U koní a skotu se Dexamedium aplikuje intramuskulárně, u psů a koček lze aplikovat intramuskulárně nebo subkutánně. Aplikaci lze opakovat po 4 dnech.

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Při podání je třeba dodržovat běžná opatření asepse.

Při schvácení kopyt u koní lze Dexamedium použít jen velmi brzy ve vývoji onemocnění.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Skot: mléko 12 hodin

maso 26 dní

 

Kůň: maso 12 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Vzhledem k možnému imunosupresivnímu účinku kortikoidů se nedoporučuje Dexamedium kombinovat s vakcinací.

 

V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Květen 2016

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr