DINOLYTIC 5mg/ml

Balení:
5x10ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Dinoprostum (ut dinoprostum trometamoli)
Detail:
Dinoprostum (ut dinoprostum trometamoli)
Popis:
Uterotonika - prostaglandiny pro skot, koně a prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Kůň

Příbalová informace

 

DINOLYTIC 5 mg/ml injekční roztok
Dinoprostum

 

Výrobce:

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, ČR.

 

Složení:

1 ml obsahuje: Dinoprostum (ut dinoprostum trometamoli) 5 mg.

Pomocné látky: Benzylalkohol (E1519) 16,5 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria pharmaceutica.

 

Cílový druh zvířat:

Skot, koně a prasata.

 

Indikace:

Skot:

Dinolytic je indikován jako luteolytikum. Je účinný pouze u krav s aktivním corpus luteum tj. těch zvířat, která ovulovala nejméně 5 dní před ošetřením.

Náhodné podání necyklujícím zvířatům nemělo žádné nepříznivé účinky na následnou fertilitu.

Dinolytic může být použit pro následující indikace:

– indukce a synchronizace říje

– léčba subestru (tichá říje či její absence)

– léčba pyometry, pyometritis a endometritis

– indukce abortu

– indukce porodu, zejména u krav, kde je březost komplikována stavy jako jsou mumifikované či macerované plody, hydrops amnii atd.

– expulsace mrtvého plodu.

Koně:

– indukce oestru

– léčba subestru (tichá říje či její absence, prvotní říje)

– indukce abortu.

Prasata:

– indukce porodu

– zkrácení doby od odstavu k říji a nástupu fertilního období u prasnic ve stádech s reprodukčními problémy.

 

Kontraindikace:

Skot, koně:

Dinolytic je neúčinný, pokud je aplikován dříve než 5 dní po ovulaci u skotu a klisen. Neaplikujte intravenózně.

Prasata:

Prasnicím neaplikujte dříve než 3 dny před předpokládaným datem porodu. Dřívější aplikace může vyvolat porod většího množství mrtvých selat či zvýšenou postnatální mortalitu.

 

Nežádoucí účinky:

Skot

Zvýšená rektální teplota byla pozorována po aplikaci 5-10 násobné dávky než je dávka doporučená. Tento účinek byl ve všech případech přechodný. V některých případech byla zaznamenaná v místě aplikace bakteriální infekce.

Koně

Nejčastěji pozorované vedlejší účinky jsou pocení a snížená rektální teplota, tyto příznaky byly ve všech případech přechodné.

Jiné možné reakce mohou být abdominální poruchy, zrychlená srdeční frekvence, zrychlený dech, lokomoční diskoordinace a ulehnutí.

Tyto účinky se objeví během 15 min. po aplikaci a vymizí během hodiny.

Prasata

Ve studiích, zkoumajících vedlejší účinky po předávkování, byly nejčastěji pozorované erytém, pruritus, lehká diskoordinace, tvorba hnízda, defekace, abdominální svalový spasmus, pohybování ocasem, hyperpnoe a dyspnoe, salivace, hlasové projevy a zvracení.

Ve skutečnosti jsou tyto symptomy podobné příznakům normálního porodu. Jsou přechodné a trvají od 10 minut do 3 hodin.

 

Těhotenství a laktace:

V důsledku svého abortivního účinku u skotu, koní a ovcí je kontraindikováno užití tohoto přípravku během březosti, vyjma případů, kdy je abortus indikován. U březích klisen vyvolávají prostaglandiny abortivní účinek v dávkách od 1,25-2 mg. Indukce porodu u prasnic v příliš časném stadiu březosti může vést k narození neživotných selat.

 

Dávkování:

Krávy a jalovice:

Všeobecná dávka činí 5 ml přípravku Dinolytic (tj. 25 mg dinoprostu) pro toto. Krávy nebo jalovice ošetřené během diestru přijdou normálně do říje a ovulují během 1-5 dnů po ošetření.

Subestrus (tichá či nepřítomná říje a perzistující corpus luteum): po vyšetření a diagnostikování přítomnosti aktivního corpus luteum se aplikuje 5 ml Dinolyticu (25 mg dinoprostu) i.m. nebo s.c.

Inseminace probíhá v obvyklý čas ve vztahu k pozorované říji.

Synchronizace říje: u cyklujících krav mohou být použity různé programy a technika k synchronizaci říje:

1. Aplikace 5 ml i.m. nebo s.c.a inseminace po odhalení říje.

2. Aplikace dvou injekcí v intervalu 10-12 dní. Inseminace zvířat při zjištění říje či 80 hod. po ošetření. Dvojí inseminace 72 a 90 hod. po podání injekce je druhý program.

Indukce abortu mezi 5. a 120. dnem březosti: aplikace 5 ml Dinolyticu (25 mg dinoprostu) vede k abortu během 4 dnů po ošetření. Čím pozdější je stadium březosti, tím je indukce abortu obtížnější.

Indukce porodu: aplikace 5-7 ml Dinolyticu (25 mg dinoprostu) po 270. dnu březosti přivodí porod během 1 až 8 dní (průměr 3 dny) po podání.

Jako častá komplikace této metody je retence placenty.

Pyometra a endometritis: 5 ml přípravku. Ppyometra je prakticky vždy kombinována s perzistujícím žlutým tělískem, jehož regrese vede k eliminaci purulentních sekretů. Ošetření musí být opakováno po 10-12 dnech pokud se jedná o dlouhotrvající stav. Na farmách s chronickými endometritidami musí být všechny krávy ošetřeny mezi 15. a 20. dnem po porodu.

Koně

Indukce říje u klisen: 1 ml přípravku se aplikuje mezi 4. a 13. dnem cyklu a připuštění se provádí při objevení se prvních příznaků říje.

Dávky pro všechny indikované případy činí u klisen 5-10 mg dinoprostu (tj. 1 až 2 ml Dinolyticu). Klisny, které byly léčeny během diestru přijdou do říje během 2-4 dnů a k ovulaci dochází během 8-10 dnů po ošetření.

U klisen lze přípravkem až do 35 dnů březosti přivodit abortus, odpověď k ošetření mezi 40. a 90. dnem březosti je méně předpověditelná, patrně vlivem sekrece PMSG z endometriálních žlázek, poskytujících c.l. odolnost k luteolytickému účinku Dinolyticu. Mezi 90. a 120. dnem březosti může vést luteální regrese k abortu.

Prasata

Indukce porodu: po propočtu průměrné doby březosti u prasnic a prasniček na farmě (pohybující se mezi 111 a 114, 115 dny) se aplikuje 2 ml Dinolyticu (tj. 10 mg dinoprostu) pro toto během 2-3 dnů před koncem odhadovaného období březosti.

K porodu dojde asi 33 hod. po injekci, toto období je však individuální. Podání oxytocinu 20 hodin po PGF vede k přesnějšímu načasování porodu.

Použití post partum: Jediná dávka 10 mg dinoprostu 24-48 hod po porodu.

 

Způsob použití:

Subkutánně nebo intramuskulárně.

UZ: Podobně jako u všech parenterálních přípravků je nutno dodržovat aseptickou techniku aplikace za účelem snížení možnosti bakteriální infekce v místě injekční aplikace. Při objevení se prvních známek bakteriální infekce v místě injekční aplikace je nutné zahájit účinnou antibiotickou terapii.

Indukce porodu a abortu při požití exogenní látky může vést k dystokii, fetální mortalitě, zadržení placenty nebo metritidě.

U skotu musí být provedena intenzivní antibiotická terapie při zjištění prvních příznaků infekce v místě injekce.

Manipulace s přípravkem je zakázána těhotným ženám a osobám s astmatem nebo respiračními problémy.

Při náhodném potřísnění kůže místo ihned omýt vodou a mýdlem.

 

Uchovávání:

Uchovávat při teplotě do 25 st. C.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

5 x 10 ml, 1 x 30 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Maso a mléko 24 hodin.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po 1. otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

 

Datum zpracování: 16.10.2009

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr