DRAXXIN 100 mg/ml inj. sol. ad us. vet.

Balení:
50ml, 100ml, 250ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Tulathromycinum 100 mg v 1 ml.
Detail:
Popis:
Antibiotikum. Tulathromycin je semi-syntetická makrolidová antimikrobiální látka s dlouhotrvajícím účinkem.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot

Příbalová informace

DRAXXIN 100 mg/ml inj. sol. ad us. vet.
injekční roztok pro skot a prasata

 

Výrobce:

Pfizer PGM, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer Ltd., Velká Británie.

 

Složení:

Tulathromycinum 100 mg v 1 ml.

Pomocné látky:

Thioglycerolum, Propylenglycolum, Acidum citricum, Acidum hydrochloricum 35%, Natrii hydroxidum, Aqua pro inj.

 

Cílové druhy zvířat:

Skot a prasata.

 

Druh obalu:

Skleněné lékovky s chlorbutylovou zátkou pokrytou fluoropolymerem a hliníkovým uzávěrem.

 

Balení:

20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, antibiotikum.

 

Charakteristika:

Tulathromycin je semi-syntetická makrolidová antimikrobiální látka s dlouhotrvajícím účinkem.

 

Indikace:

Skot: léčba a prevence bovinní respirační choroby (BRD) spojené s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis citlivými na tulathromycin. Přítomnost onemocnění ve stádě by měla být stanovena před preventivní léčbou.
Léčba infekční bovinní keratokonjunktivitídy (IBK) spojené s Moraxella bovis citlivou na tulathromycin.
Prasata: léčba a prevence respiračního onemocnění prasat (SRD) spojených s Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae a Haemophilus parasuis citlivými na tulathromycin. Přítomnost onemocnění ve stádě by se měla být stanovena před preventivní léčbou. Draxxin by se měl použít pouze v případě, kdy se u prasat očekává propuknutí onemocnění během 2-3 dnů.

 

Kontraindikace:

Přecitlivělost k makrolidovým antibiotikům. Nepoužívat během 2 měsíců před očekávaným porodem u březích krav.

 

Nežádoucí účinky:

Přechodné bolestivé reakce a lokální otok v místě injekce po subkutánním podání.

 

Interakce:

Nepoužívat současně s jinými makrolidy nebo linkosamidy.

 

Upozornění:

Přípravek by měl být použit na základě stanovení citlivosti.
Tulathromycin dráždí oči a pokožku. Při náhodném kontaktu s očima, je třeba okamžitě vypláchnout oči čistou vodou, pokožku umýt mýdlem a vodou.

 

Dávkování:

Skot: jednorázově 2,5 mg tulathromycinu/kg ž.hm. (ekv. 1 ml/40 kg ž.hm.). Při léčbě skotu nad 300 kg ž.hm. rozdělit dávku tak, aby na jedno místo nebylo aplikováno více jak 7,5 ml.
Prasata: jednorázově 2,5 mg tulathromycinu/kg ž.hm. (ekv. 1 ml/40 kg ž.hm.) do krku. Při léčbě prasat nad 80 kg ž.hm. rozdělit dávku tak, aby na jedno místo nebylo aplikováno více jak 2 ml.
Doporučuje se léčit zvířata v počátečních stádiích onemocnění a zhodnotit odpověď na léčbu za 48 hodin po podání. Pokud klinické příznaky respiračního onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují nebo dojde k recidivě, měla by být léčba změněna s použitím jiného antibiotika a je třeba s léčbou pokračovat až do vymizení klinických příznaků.

 

Způsob použití:

Skot: subkutánně; prasata: intramuskulárně.

 

Ochranná lhůta:

Maso: skot 49 dní, prasata 33 dní.
Nepoužívat u dojnic, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

 

Použití, exspirace:

36 měsíců, po prvním otevření 28 dní.

 

Způsob skladování:

Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Datum zpracování:

28.10.2008

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr