ECOMECTIN 10mg/ml

Balení:
50ml, 500ml
Léková forma:
Injekční roztok k parenterální aplikaci
Aktivní látka:
Ivermectinum
Detail:
Ivermectinum
Popis:
Endektoparazitika pro skot, ovce a prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Ovce

Příbalová informace

 

ECOMECTIN 10 mg/ml
Injekční roztok k parenterální aplikaci

 

Výrobce:

ECO Animal Health, Ltd., New Malden, Surrey, Velká Británie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

ECO Animal Health, Ltd., New Malden, Surrey, Velká Británie.

 

Složení:

Přípravek obsahuje v 1 ml: Ivermectinum 10 mg.

Pomocné látky: Propylenglycol, Etanol, Benzylalkohol, Voda na injekci.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – Pharmaceutica (Vet. různé endo- a ektoparazitika).

 

Cílový druh zvířat:

Skot, ovce, prasata.

 

Indikace:

Léčba a prevence parazitárních invazí gastrointestinálních nematodů, plicních červů, očních parazitů, zákožek svrabových, střečků (larvální stádium) a vší.

Skot:

Gastrointestinální nematodi (dospělci a 4. larvální stádium):

Ostertagia ostertagi (včetně inhibitovaných larválních stádií), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus calubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Buonostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strangyloides pappilosus (dospělci), Nematodirus helvetianus (dospělci), Nematodirus Spathiger (dospělci) a Trichuris spp. (dospělci).

Plicní červi (dospělci a 4. larvální stádium):

Dictyocaulus viviparus.

Oční parazité:

Thelazia spp.

Zákožky (parazitární stádium):

Hypoderma bovis a Hypoderma lineatum.

Střečci:

Psoroptes bovis, Sarcoptes scalbiei var. bovis.

Vši:

Linognathus vituli, Haematopinus euristernus, Solenoptes capillatus.

Ovce:

Gastrointestinální nematodi (dospělí paraziti a 4. larvální stádium):

Ostertagia circumcinta, Ostertagia trifucata, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei (dospělí paraziti), Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus, Cooperia curticei, Oesophagostomum venulosum, Oesophagostomum colubianum, Nematodirus filicollis, Chabertia ovina, Trichuris ovis (dospělí paraziti).

Plicní červi (dospělí paraziti a 4. larvální stádium):

Dictiocaulus filaria (dospělí paraziti), Protostrongylus rufescens (dospělí paraziti).

Oční parazité:

Střečci:

Psoroptes ovis.

Nosní larva střečka:

Oestrus ovis (všechna larvální stádia).

Prasata:

Gastrointestinální nematodi (dospělci a 4. larvální stádium):

Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Stongyloides ransoni (somatická larvální stádia).

Plicní červi (dospělci a 4. larvální stádium):

Metastrongylus spp. (dospělí paraziti).

Střečci:

Sarcoptes scabiei, var. suis.

Vši:

Haematopinus suis.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u dojnic v laktaci a 60 dní před otelením.

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

 

Nežádoucí účinky:

Přípravek má nízkou toxicitu. Při výskytu příznaků toxicity okamžitě přerušte aplikaci přípravku. Mohou se vyskytnout lokální reakce.

 

Interakce:

Nepodávat přípravek současně s antibiotiky.

 

Dávkování:

Skot: Přípravek se aplikuje podkožně v dávce 1 ml/50 kg ž.hm. (200 mikrogramů/kg ž.hm.)

Ovce: Přípravek se aplikuje podkožně v dávce 0,5 ml/25 kg ž.hm., (200 mikrogramů/kg ž.hm.), u jehňat do 12 kg ž.hm. je dávka 0,1/5 kg ž.hm. podkožně.

Prasata: Přípravek se aplikuje podkožně v dávce 1 ml/33 kg ž.hm. (300 mikrogramů/kg ž.hm.) u selat do 16 kg ž.hm. je dávka 0,1/3 kg ž.hm.

U skotu paseného na potenciálně infikované pastvě lze aplikací přípravku Ecomectin 1% inj. ad us. vet. navodit preventivně ochranu před invazí Haemonchus placei, Cooperia spp. a Trichstrongylus po dobu 14 dní po aplikaci, doporučuje se vždy celému turnusu telat a mladého skotu při první pastvě aplikovat přípravek 3,8 a 13 týdnů po přesunu, což může navodit prevenci před invazí gastro-intestinálních a plicních parazitů po dobu celé pastevní sezóny.

 

Způsob použití:

Přípravek se aplikuje podkožně.

Přípravek není určen pro intravenózní nebo intramuskulární aplikaci.

 

Upozornění:

U ovcí se nedoporučuje pouze jediná aplikace přípravku Ecomectin 1% inj. ad us. vet. k prevenci Psoroptes avis, poněvadž přes klinický úspěch, nedochází k eliminaci všech zákožek. Dále je nutno zajistit, aby byl podán přípravek všem ovcím, které byly v kontaktu s infikovanými.

Je rovněž nutno zamezit kontaktu mezi ovcemi s invazí Psoroptes ovis, kterým byl podán přípravek a ovcemi, které jsou bez invaze a bez aplikace přípravku, a to po dobu nejméně 7 dní po poslední aplikaci.

Přípravek škodí rybám a vodním živočichům.

Nekouřit, nejíst a nepít během manipulace s přípravkem.

Po aplikaci přípravku je nutno si umýt ruce.

V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C, chraňte před světlem.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Injekční lahvičky s obsahem 50 ml, 100 ml, 200 ml a 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Maso skotu 49 dní. Masa ovcí 42 dní. Maso prasat 28 dní.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u skotu méně než 60 dní před otelením.

 

Datum zpracování: 11.3.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr