ECOPORC SHIGA

Balení:
50ml (50 dávek), 100ml (100 dávek)
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Léčivá látka: Geneticky modifikovaný rekombinantní antigen Stx2e: ≥ 3,2 x 106 jednotek ELISA
Detail:
Imunologické látky pro čeleď prasatovitých, inaktivované bakteriální vakcíny.
Popis:
Aktivní imunizace selat od věku 4 dní s cílem snížit úmrtnost a klinické příznaky edémové choroby vyvolané toxinem Stx2e produkovaným E. coli (STEC). Nástup imunity: 21 dní po vakcinaci, Trvání imunity: 105 dní po vakcinaci
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

ECOPORC SHIGA

injekční suspenze pro prasata

 

Držitel registračního rozhodnutí: IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau,

Německo

Jedna dávka 1 ml obsahuje: Léčivá látka: Geneticky modifikovaný rekombinantní antigen Stx2e: ≥ 3,2 x 106 jednotek ELISA

Pomocné látky: Adjuvans:Hydroxid hlinitý max. 3,5 mg, Excipiens:Thiomersal max. 0,115 mgžení:

 

Cílový druh zvířat: Prasata.

Popis přípravku: Injekční suspenze. Vzhled po protřepání: nažloutlý až nahnědlý homogenní roztok

Druh obalu: PET lahvička obsahující 50 ml nebo 100 ml, uzavřená brombutylkaučovou zátkou a utěsněná

hliníkovým odtrhávacím víčkem.

Balení: Lepenková krabice s 1 PET lahvičkou na 50 dávek (50 ml) nebo 100 dávek (100 ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Farmakoterapeutická skupina: Imunologické látky pro čeleď prasatovitých, inaktivované bakteriální

vakcíny.

Charakteristika: Vakcína obsahující geneticky modifikovaný rekombinantní Stx2e stimuluje aktivní imunitu vůči Shiga toxinu 2e produkovanému původcem edémového onemocnění u prasat.

 

Indikace: Aktivní imunizace selat od věku 4 dní s cílem snížit úmrtnost a klinické příznaky edémové choroby

vyvolané toxinem Stx2e produkovaným E. coli (STEC). Nástup imunity: 21 dní po vakcinaci, Trvání imunity: 105 dní po vakcinaci.

 

Kontraindikace: Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, na adjuvans nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky:

Často lze pozorovat velmi drobné místní reakce, jako je mírný otok v místě vpichu (maximálně 5 mm),

avšak tyto reakce jsou přechodné a během krátké doby (do 7 dní) ustupují bez léčby. Klinické

příznaky, jako jsou dočasné mírné poruchy chování, jsou po podání přípravku ECOPORC SHIGA

pozorovány neobvykle.

Často může po vpichu přípravku docházet k mírnému zvýšení tělesné teploty (maximálně o 1,7 °C).

Avšak tyto reakce během krátké doby (maximálně 2 dny) ustupují i bez léčby.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Interakce: Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Březost a laktace: Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Upozornění: Zvláštní opatření pro použití u zvířat: Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem nebo pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Dávkování:  Jeden vpich (1-ml) do svalu prasete ve věku od 4 dnů.

Způsob použití: Pro intramuskulární podání. Vhodné místo vpichu je krční sval za uchem. Doporučuje se

používat jehlu vhodnou k věku selat (vhodná velikost 21G, délka 16 mm). Před podáním vakcínu pečlivě protřepejte.

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

Použití, exspirace: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 36 měsíců

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 24 hodin

Vakcínu je nutno uchovávat mezi jejími odběry při teplotě (2 °C – 8 °C).

Způsob skladování: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem

Datum zpracování: 10/04/2013

Autor článku: ÚSKVBL Brno

Hledat produkt

Zrušit filtr