ENZAPROST T 5 mg/ml inj. ad us vet.

Balení:
30ml, 50ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Dinoprostum (ut Dinoprostum trometamolum) 5 mg v 1 ml.
Detail:
Popis:
Gynekologikum - obsahuje přirozený prostaglandin F2alfa jako tromethaminovou sůl (dinoprost tromethamin). Dinoprost má 2 hlavní účinky: luteolytický účinek a účinek na hladkou svalovinu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Kůň

Příbalová informace

ENZAPROST T 5 mg/ml inj. ad us vet.

 

Výrobce:

Ceva Santé Animale, Libourne, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Animal Health Slovakia s.r.o., Bratislava, SR.

 

Složení:

Dinoprostum (ut Dinoprostum trometamolum) 5 mg v 1 ml. Dinoprostum (dinoprostum trometamoli) 5 mg v 1 ml.

Pomocné látky:

Alcohol benzylicus, Natrii hydroxidum, Aqua pro inj.

 

Cílový druh zvířat:

Skot, koně, prasata.

Popis přípravku:

Čirý bezbarvý roztok.

 

Druh obalu:

Bezbarvé skleněné lékovky s propichovací gumovou zátkou a Al pertlí.

 

Balení:

30 ml, 50 ml.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, gynekologikum.

 

Charakteristika:

Enzaprost T inj. obsahuje přirozený prostaglandin F2alfa jako tromethaminovou sůl (dinoprost tromethamin). Dinoprost má 2 hlavní účinky: luteolytický účinek a účinek na hladkou svalovinu.

 

Indikace:

Skot: indukce a synchronizace říje; léčba subestru (tichá říje či její absence); léčba pyometry, pyometritis a endometritis; indukce abortu, indukce porodu (zejména u krav, kde je březost komplikována stavy jako jsou mumifikované či macerované plody, hydrops amnii atd.); expulsace mrtvého plodu. Enzaprost T je účinný pouze u krav s aktivním corpus luteum tj. těch zvířat, která ovulovala nejméně 5 dní před ošetřením.
Koně: indukce oestru; léčba subestru (tichá říje či její absence, prvotní říje); indukce abortu.
Prasata: indukce porodu; zkrácení doby od odstavu k říji a nástupu fertilního období u prasnic ve stádech s reprodukčními problémy.

 

Kontraindikace:

Enzaprost T je neúčinný, pokud je aplikován dříve než 5 dní po ovulaci u skotu a klisen. U březích krav a klisen dochází k potratu.
Prasata: Prasnicím neaplikovat dříve než 3 dny před předpokládaným datem porodu. Dřívější aplikace může vyvolat porod většího množství mrtvých selat či zvýšenou postnatální mortalitu.
Neaplikovat intravenózně.
Nepodávat u zvířat s akutními vaskulárními poruchami a onemocněním gastrointestinálního, respiračního a genitálního systému.

 

Nežádoucí účinky:

Skot: zvýšená rektální teplota po 5-10násobném předávkovaní, bakteriální infekce v místě aplikace.
Koně: pocení, snížená rektální teplota, abdominální poruchy, zrychlená srdeční frekvence, zrychlený dech, lokomoční diskoordinace a ulehnutí. Tyto účinky vymizí během hodiny.
Prasata: erytém, pruritus, lehká diskoordinace, tvorba hnízda, defekace, abdominální svalový spasmus, pohybování ocasem, hyperpnoe a dyspnoe, salivace, hlasové projevy a zvracení.

 

Upozornění:

U skotu musí být provedena intenzivní antibiotická terapie při zjištění prvních příznaků infekce v místě injekce.

 

Dávkování:

Krávy a jalovice: obecně 5 ml přípravku (tj. 25 mg dinoprostu) pro toto. Krávy nebo jalovice ošetřené během diestru přijdou normálně do říje a ovulují během 1-5 dnů po ošetření.
Subestrus (tichá či nepřítomná říje a perzistující corpus luteum): po vyšetření a diagnostikování přítomnosti aktivního corpus luteum se aplikuje 5 ml Enzaprost T (25 mg dinoprostu) i.m. Inseminace probíhá v obvyklý čas ve vztahu k pozorované říji.
Synchronizace říje: u cyklujících krav mohou být použity různé programy a technika k synchronizaci říje:
1. Aplikace 5 ml i.m. a inseminace po odhalení říje.
2. Aplikace dvou injekcí v intervalu 10 až 12 dní. Inseminace zvířat při zjištění říje či 80 hod. po ošetření.
Dvojí inseminace 72 a 90 hod. po podání injekce je druhý program.
Indukce abortu mezi 5. a 120. dnem březosti: aplikace 5 ml Enzaprost T (25 mg dinoprostu) vede k abortu během 4 dnů po ošetření. Čím pozdější je stadium březosti, tím je indukce abortu obtížnější.
Indukce porodu: aplikace 5-7 ml Enzaprost T (25 mg dinoprostu) po 270. dnu březosti přivodí porod během 1 až 8 dní (průměr 3 dny) po podání.
Jako častá komplikace této metody je retence placenty.
Pyometra a endometritis: 5 ml přípravku.
Pyometra je prakticky vždy kombinována s perzistujícím žlutým tělískem, jehož regrese vede k eliminaci purulentních sekretů. Ošetření musí být opakováno po 10-12 dnech pokud se jedná o dlouhotrvající stav.
Na farmách s chronickými endometritidami musí být všechny krávy ošetřeny mezi 15. a 20. dnem po porodu.
Koně:
Indukce říje u klisen: 1 ml přípravku se aplikuje mezi 4. a 13. dnem cyklu a připuštění se provádí při objevení se prvních příznaků říje.
Dávky pro všechny indikované případy činí u klisen 5-10 mg dinoprostu (tj. 1-2 ml Enzaprost T). Klisny, které byly léčeny během diestru přijdou do říje během 2-4 dnů a k ovulaci dochází během 8-10 dnů po ošetření.
U klisen lze přípravkem až do 35 dnů březosti přivodit abortus, odpověď k ošetření mezi 40. a 90. dnem březosti je méně předpověditelná, patrně vlivem sekrece PMSG z endometriálních žlázek, poskytujících c.l. odolnost k luteolytickému účinku Enzaprost T. Mezi 90. a 120. dnem březosti může vést luteální regrese k abortu.
Prasata:
Indukce porodu: po propočtu průměrné doby březosti u prasnic a prasniček na farmě (pohybující se mezi 111 a 114, 115 dny) se aplikuje 2 ml Enzaprost T (tj. 10 mg dinoprostu) pro toto během 2-3 dnů před koncem odhadovaného období březosti.
K porodu dojde asi 33 hod. po injekci, toto období je však individuální. Podání oxytocinu 20 hodin po PGF vede k přesnějšímu načasování porodu.
Použití post partum: Jediná dávka 10 mg dinoprostu 24-48 hod po porodu.

 

Způsob použití:

Intramuskulárně.

 

Ochranná lhůta:

Maso skotu, prasat, koní 24 hodin, mléko krav 24 hodin.

 

Použití, exspirace:

24 měsíců, po prvním otevření 14 dnů.

 

Způsob skladování:

Při teplotě do 25 st. C.

 

Datum zpracování:

1.12.2010

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr