EQUEST PRAMOX

Balení:
1 ks
Léková forma:
Perorální gel
Aktivní látka:
Moxidectinum, Praziquantelum
Detail:
Moxidectinum, Praziquantelum
Popis:
Endektoparazitika pro koně
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kůň

Příbalová informace

 

EQUEST PRAMOX perorální gel
Moxidectinum/Praziquantelum

 

Výrobce:

Fort Dodge Veterinaria, S.A., Olot Plant, Carretera Camprodon s/n – La Riba 17813 – Valle de Bianya, Gerona, Spain.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 , Česká Republika.

 

Složení:

Moxidectinum 19,5 mg/g, Praziquantelum 121,7 mg/g.

Pomocné látky: Benzylalkohol 220,0 mg/g, Butylhydroxytoluen 0,8 mg/g.

 

Cílový druh zvířat:

Koně.

 

Indikace:

U koní:

K léčbě smíšených infekcí invazí způsobených tasemnicemi (Cestoda) a hlísticemi (Nematoda) nebo členovci citlivých na moxidectin a praziquantel:

Velcí strongylidé:

Strongylus vulgaris (dospělci)

Strongylus edenatus (dospělci)

Triodontophorus brevicauda (dospělci)

Triodontophorus serratus (dospělci)

Triodontophorus tenuicollis (dospělci)

Malí strongylidé (dospělci a intraluminální larvální stadia):

Cyathostomum spp.

Cylicocyclus spp.

Cylicostephanus spp.

Cylicodontophorus spp.

Gyalocephalus spp.

Škrkavky:

Parascaris equorum (dospělci).

Další druhy:

Oxyuris equi (dospělci)

Habronema muscae (dospělci)

Gasterophilus intestinalis (L2, L3)

Gasterophilus nasalis (L2, L3)

Strongyloides westeri (dospělci)

Trichostrongylus axei (dospělci).

Tasemnice (dospělci):

Anoplocephala perfoliata

Anoplocephala magna

Paranoplocephala mammillana. Exkrece vajíček malých strongylidů je potlačena po dobu 90 dní.

Přípravek je účinný proti (vyvíjejícím se) intramukosálním stádiím (L4) malých strongylidů. Během 8 týdnů po aplikaci jsou eliminovány časná (hypobiotická) L3 stádia malých strongylidů.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u hříbat mladších 6,5 měsíců.

Nepoužívat u klisen během březosti a laktace.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Přípravek Equest Pramox byl vyvinut specificky jen pro použití u koní.

U psů a koček se mohou po koncentraci moxidectinu v přípravku, po požití rozlitého gelu nebo po styku s použitým aplikátorem, vyskytnout vedlejší nežádoucí reakce.

 

Nežádoucí účinky:

U mladých zvířat lze vzácně pozorovat ochablost spodního pysku, ataxii a otok horního pysku. Tyto nežádoucí reakce jsou přechodné a vymizí spontánně.

U léčených koní s vysokou invazí parazitů může jejich destrukce způsobit slabou, přechodnou koliku a měkčí trus.

Po doporučované dávce se mohou u hříbat vyskytnout přechodné nežádoucí reakce. U dospělých zvířat se mohou dostavit přechodné nežádoucí reakce po trojnásobné doporučované dávce. Příznaky jsou deprese, inapetence, ataxie, dále ochabnutí spodního pysku po dobu 8-24 hodin po aplikaci.

Symptomatická léčba není obvykle nutná a příznaky zcela odeznívají v průběhu 24-72 hodin.

Specifické antidotum není známé.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím Vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Účinky agonistů GABA se moxidectínem zvyšují.

 

Dávkování:

Jedna perorální dávka 400 mikrogramů moxidectinu/kg ž.hm. a 2,5 mg praziquantelu/kg ž.hm. za použití kalibrované stříkačky s označením jednoho stupně na 25 kg ž.hm.

Pro zajištění přesného dávkování se doporučuje použití váhy nebo páskové míry.

Stříkačka se drží zavíčkovaným koncem značkami doleva tak, aby bylo vidět na značkování podle váhy (malé černé linky). Každá značka se vztahuje na 25 kg živé hmotnosti. Číselný prstenec se otáčí tak, aby se levá strana prstence kryla s váhou zvířete.

Obsah aplikátoru je určen pro koně o živé hmotnosti 575 kg.

V případě léčby infekce tasemnicemi musí být dávka praziquantelu zvolena na nejvyšší možnou hladinu.

Veterinář by měl doporučit vhodnou dávku a péči, která by měla vést k dosažení optimální antiparazitární prevence.

 

Způsob použití:

K zabránění předávkování je nutné věnovat pozornost přesnému dávkování u hříbat, především u hříbat s nízkou tělesnou hmotností nebo hříbat poníků.

Nepoužívat stejný aplikátor na více než na jedno zvíře, pokud nejde o zvířata, která jsou na jedné pastvě nebo přicházejí do styku ve stejných prostorách.

K zamezení vlivu moxidectinu na střevní mikroflóru a v důsledku nedostatečných informací ohledně rizika praziquantelu na životní prostředí, koně musí být během 3 dnů po léčbě ustájena.

Pro optimální prevenci larvami střečků by měl být přípravek podáván na podzim, po skončení sezóny hmyzu a před jarem, když se larvy mohou začít kuklit, a proto jsou méně citlivé k léčbě.

Rezistence parazita k určité třídě antihelmintika se může rozvinout po častém, opakovaném použití antihelmintika dané třídy. Veterinární lékař by měl poskytovat poradenství týkající se vhodných dávkovacích programů a manežmentu chovu pro dosažení přiměřené antiparazitární prevence proti invazi tasemnicemi a hlísty.

Je třeba dbát, aby se zabránilo následujícím postupům, protože zvyšují riziko vzniku rezistence a v konečném důsledku by mohli mít za následek neúčinnost léčby:

– Příliš časté a opakované používání anthelmintika ze stejné třídy, po delší dobu;

– Pod-dávkování, které může být v důsledku podcenění tělesné hmotnosti, chybného podání přípravku, nebo nedostatečnou kalibraci dávkovacího zařízení (pokud existuje).

– Podezřivé klinické případy rezistence na anthelmintika by měla být dále zkoumána pomocí vhodných testů (např. test snížení počtu vajíček ve stolici). V případě, že výsledky zkoušky silně naznačují odolnost vůči konkrétnímu antihelmintiku, měly by být použity antihelmintika patřící do jiné farmakologické třídy s jiným způsobem účinku.

 

Upozornění:

Tento přípravek dráždí oči a kůži a může způsobit přecitlivělost kůže.

Zabraňte kontaktu s kůží a očima.

Používat ochranné rukavice.

Po aplikaci přípravku je nutno umýt si ruce a všechna místa, která přišla s přípravkem do styku.

Během manipulace s přípravkem nekouřit, nepít nebo nejíst.

V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného pozření, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

 

Poznámka:

Sweden: CYDECTIN COMP Vet, Oral

Gelelgie/Belgique/Belgien

Fort Dodge Veterinär GmbH, Adenauerstrasse 20, D-52146 Würselen, Duitsland/Allemagne/Deutschland, Tel/Tél: +32 (0)27131422.

Luxemburg/Luxembourg

Fort Dodge Veterinär GmbH, Adenauerstrasse 20, D-52146 Würselen, Allemagne/Deutschland, Tel: +32 27131422.

Česká republika

Cymedica spol s.r.o., Pod Nádražím 853, CZ-268 01 Hořovice, Tel: +420 311545011.

Magyarország

Cymedica Hungary Kft., Hr. Sz. 220/13, H-2053 Herceghalom, Tel.: +36 305652187.

Danmark

ScanVet Animal Health A/S, 66 Kongevejen, DK 3480 – Fredensborg, Tlf: +45 48484317.

Deutschland

Fort Dodge Veterinär GmbH, Adenauerstrasse 20, D-52146 Würselen, Tel: +49 (0)2405454100.

Nederland

Fort Dodge Veterinär GmbH, Adenauerstrasse 20, D-52146 Würselen, Duitsland, Tel: +31 (0)20 3469360.

Eesti

Linas Ir Viza Veterinarijos Centras Ltd., Smelynes str. 2c, LT-53143, Penevezys Leedu, Tel: +370 45507400.

Norge

ScanVet informasjonskontor, Kongsveien 91, N-1177 Oslo, Tlf: +47 22767250.

Ellada

Veterin S.A., Tlf: +30 2105575770-3.

Österreich

Fort Dodge Veterinär, Teichweg 2, A-5400 Hallein, Tel: +43 (0)62457065316.

Espana

Fort Dodge Veterinaria S.A., Ctra. Camprodón s/n „La Riba“, E-17813 Vall de Bianya – Girona, Tel: +34 915981336.

Polska

ScanVet Poland Sp. z.o.o., Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9, 62-200 Gniezno, Tel.: +48 614264920.

France

Fort Dodge Santé Animale, 24, avenue Marcel Dassault – BP 440, F-37204 Tours Cedex 3, Tel: +33 (0)247748989.

Portugal

Fort Dodge Veterinaria S.A., Ctra. Camprodón s/n „La Riba“, E-17813 Vall de Bianya – Girona, Espanha, Tel: +34 915981336.

Ireland

Fort Dodge Animal Health Limited, Flanders Road, Hedge End, Southampton, S030 4QH-UK, Tel: +44 1489781711.

Slovenija

Vet4vet d.o.o., Gerbiceva 50a, SI-1000 Ljubljana, Tel: +386 12800672.

Ísland

Pharmanor inc., Hoergatuni 2, 212 Gardabaer, Tel: +354 (0)5 658111.

Slovenská republika

Cymedica spol s.r.o., Pod Nádražím 853, CZ-268 01 Hořovice, Česká republika, Tel: +420 311545011.

Italia

Fort Dodge Veterinaria S.p.A., Via Nettunense, 90, I-04011 Aprilia (LT), Tel.: +39 0514215311.

Suomi/Finland

ScanVet Eläinlääkkeet Oy/Ab, Tyrvännöntie 769, FIN-14610 Lepaa, Puh/Tel: +358 (0)36303100.

Sverige

Ceva Vetpharma AB, Annedalsvägen 9, SE-227 64 Lund, Tel: +46 (0)46128100.

Latvija

Linas Ir Viza Veterinarijos Centras Ltd., Smelynes str. 2c, LT-53143, Penevezys, Lietuva, Tel: +370 45507400.

United Kingdom

Fort Dodge Animal Health Limited, Flanders Road, Hedge End, Southampton S030 4QH-UK, Tel: +44 (0)1489781711.

Lietuva

Linas Ir Viza Veterinarijos Centras Ltd., Smelynes str. 2c, LT-53143 Penevezys, Tel: +370 45507400.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po „EXP“.

Přípravek je toxický pro ryby a vodní organismy.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravkem nebo použitým aplikátorem nekontaminovat rybníky, vodní toky nebo příkopy.

 

Balení:

HDPE aplikátor obsahující 11,8 g gelu se značeným polypropylenovým pístem a LDPE uzávěrem, balené následovně:

– Krabička obsahující jeden aplikátor.

– Krabička obsahující 10 jednotlivě balených aplikátorů.

– Krabička obsahující 20 jednotlivě balených aplikátorů.

– Krabička obsahující 20 aplikátorů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Maso: 64 dní.

Mléko: nepoužívat u laktujících klisen, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

 

Použití, exspirace:

 Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

 

Datum zpracování: 14.1.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr