EQUIP EHV 1,4

Balení:
10*1d
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Herpesvirus equorum inactivatum – EHV 1 438/77, Herpesvirus equorum inactivatum – EHV 4 405/76
Detail:
Herpesvirus equorum inactivatum – EHV 1 438/77, Herpesvirus equorum inactivatum – EHV 4 405/76
Popis:
Inaktivovaná virová vakcína pro koně a poníky
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kůň

Příbalová informace

 

EQUIP EHV 1,4 injekční suspenze

 

Výrobce:

Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Nizozemí.
Pfizer Olot, S.L.U., Ctra. Camprodon s/n „La Riba“, 17813 Vall de Bianya (Gerona), Španělsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 , Česká Republika.

 

Složení:

Vakcína obsahuje v jedné dávce (1,5 ml):
Herpesvirus equorum inactivatum – EHV1 438/77 RP >= 1*
Herpesvirus equorum inactivatum – EHV4 405/76 RP >= 1*.
* relativní účinnost – množství antigenu stanoveného metodou ELISA je stejné nebo větší v porovnání s referenční vakcínou.

Pomocné látky: Carbopol 934P.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – Immunopraeparata.

 

Cílový druh zvířat :

Koně a poníci.

 

Indikace:

K aktivní imunizaci koní a poníků ke snížení výskytu respiratorní infekce způsobené herpesvirem koní typu1 atypu 4 (EHV1 a EHV4) a ke snížení vylučování viru v terénu. Dále je vakcína určena ke snížení rizika abortů u gravidních klisen vyvolaného infekcí herpesvirem koní (EHV-1).

Nástup imunity:

Přítomnost protilátek byla prokázána 2 týdny po ukončení základní vakcinace. Ochrana proti čelenži byla prokázána 3 týdny po ukončení základní vakcinace.

Doba trvání imunity je 6 měsíců.

 

Kontraindikace:

Vakcinovat jen zdravá zvířata.

 

Speciální upozornění:

Herpesviry koní (EHV) vyvolávají respiratorní infekce, aborty, perinatální mortality hříbat a někdy nervové poruchy. Onemocnění herpesviry má komplexní epidemiologickou povahu, klinicky a subklinicky infikovaní koně jsou latentní nosiči viru a vylučují aktivní virus.

Epizootologicky jsou herpesvirová onemocnění nejčastěji spojována se shromážděním většího počtu koní za stresových podmínek, např. jde o transporty a o setkání koní z různých lokalit apod.

Aborty u klisen po infekci virem EHV se obvykle dostavují v posledních 4 měsících gravidity, ale interval mezi infekcí a abortem může být i několik týdnů.

Efektivní prevence infekce herpesviry koní (EHV) musí zahrnovat mimo pravidelné vakcinace rovněž správná zootechnická opatření a správné technické vedení chovu, aby došlo k minimalizaci případného rozšíření viru. Proto je také nutno přísně dodržovat návod k použití vakcíny Equip EHV 1,4 inj. ad. us. vet., aby byla zaručena dobrá imunitní odpověď vakcinovaných zvířat.

Základní vakcinační program proti respiratorní infekci byl vyvíjen tak, aby se shodoval s poklesem předpokládaných mateřských protilátek. U některých hříbat klesají hladiny mateřských protilátek dříve než za 5 měsíců stáří, např. nebyla-li klisna pravidelně vakcinována nebo když předtím nedošlo k infekci v terénu. Za těchto podmínek lze načasovat vakcinační program podle této situace.

 

Nežádoucí účinky:

Po vakcinaci může být pozorována lokální reakce ve formě mírného zduření, které zpravidla nepřesahuje5 cmv průměru a zcela vymizí v průběhu 10 dní. Do 3 dnů po vakcinaci může dojít k přechodnému zvýšení tělesné teploty. Ve velmi vzácných případech se může po vakcinaci v místě vpichu vytvořit absces, nebo může být pozorována ztuhlost šíje.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Těhotenství a laktace:

Lze použít během březosti a laktace. Mateřské protilátky (MDA), mohou přetrvávat u hříbat do věku 5 měsíců a mohou ovlivnit vývoj aktivní imunity u hříbat očkovaných ve věku 3-5 měsíců.

 

Dávkování:

Základní vakcinace:

Aplikují se dvě dávky vakcíny Equip EHV 1,4 v intervalu 4-6 týdnů.

Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně v dávce 1,5 ml (1 dávka).

Základní vakcinace hříbat je zpravidla vhodná ve stáří 5-6 měsíců.

V případě zvýšeného rizika infekce (např. při nedostatečném příjmu kolostra, nebo existuje-li riziko časného vystavení infekcí virem EHV-1 aEHV-4) lze doporučit aplikaci vakcíny hříbatům již od stáří 3 měsíců. Za těchto okolností by hříbě mělo dostat jednu dávku od 3 měsíců věku a dále by měla následovat výše uvedená základní vakcinace.

Revakcinace:

Po základní imunizaci by měla následovat každých 6 měsíců revakcinace jednou dávkou vakcíny.

Vakcinace březích klisen:

Ke snížení výskytu abortů vyvolaných infekcí herpesvirem koní se aplikuje vždy 1 dávka vakcíny (1,5 ml) březím klisnám v 5.,7. a9. měsíci gravidity.

 

Způsob použití:

Před použitím je nutno lékovku s vakcínou důkladně protřepat.

Je nutné, aby vakcína byla aplikována hluboko intramuskulárně.

Injekční stříkačky k vakcinaci nesmí být sterilizovány chemicky.

 

Upozornění:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

V období vakcinace je nutno zamezit stresování zvířat.

Zvířata, která byla léčena imunosupresivními přípravky (např. glukokortikoidy) lze vakcinovat nejdříve až za 4 týdny po léčbě.

 

Uchovávání:

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2-8 st. C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

10 x 1 dávka.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Po 1. otevření ihned spotřebovat.

 

Datum zpracování: 22.11.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr