EQUIP FT

Balení:
10*2ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Virus influensis A/Equi/1 Newmarket'77, Virus influensis A/Equi/2 Borlange'91, Virus influensis A/Equi/2 Kentucky'98, Anatoxinum tetanicum
Detail:
Virus influensis A/Equi/1 Newmarket'77, Virus influensis A/Equi/2 Borlange'91, Virus influensis A/Equi/2 Kentucky'98, Anatoxinum tetanicum
Popis:
Inaktivovaná virová a inaktivovaná bakteriální toxoidová vakcína s ISCOM -imunitu stimulujícím komplexem pro koně a poníky od stáří 5 měsíců
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kůň

Příbalová informace

 

EQUIP FT injekční suspenze.

 

Výrobce:

Essex Animal Health, Im Langen Felde, 30938 Burgwedel, Německo.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

Složení:

1 dávka (2 ml) obsahuje:
Virus influensis A/Equi/1 Newmarket’77 >= 1,2 log10 HAI*, Virus influensis A/Equi/2 Borlange’91 >= 2,1 log10 HAI*, Virus influensis A/Equi/2 Kentucky’98 >= 2,4 log10 HAI*, Anatoxinum tetanicum >= 30 IU.
* titr hemaglutinačně inhibičních protilátek.

Pomocné látky: Adjuvans: Quil A 275-580 mikrogramů, Fosforečnan hlinitý 4,5-5,5 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria immunopreparata.

 

Cílový druh zvířat:

Koně a poníci od stáří 5 měsíců.

 

Indikace:

Aktivní imunizace zdravých koní a poníků ke snížení klinických příznaků influenzy koní a zamezení šíření viru, prevence mortality způsobené infekcí Clostridium tetani.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Speciální upozornění:

Očkování provádějte pouze u zdravých koní.

Klisny v pokročilém stupni březosti by při očkování neměly být vystaveny přílišnému stresu.

 

Nežádoucí účinky:

U méně než 1% koní se může projevit systémová reakce na očkování ve formě přechodného zvýšení teploty (do 0,8 st. C), které obvykle trvá 3-12 hodin po očkování. Mělo by pominout během 24 hodin.

Asi u 4% ošetřených zvířat došlo k lokální reakci v oblasti vpichu. Tyto se omezují na malý měkký otok a/nebo zatuhlé místo v oblasti vpichu a měly by odeznít do 3 dnů.

Objeví-li se alergická nebo anafylaktická reakce, okamžitě je třeba nasadit léčbu i.v. aplikovaným glukokortikoidem nebo i.m. aplikovaným adrenalinem.

 

Interakce:

Koně, jimž byly podány léky potlačující imunitu, jako jsou např. glukokortikoidy, by měli být očkováni teprve po uplynutí doby alespoň čtyř týdnů po podání těchto léků.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny , pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Dávkování:

Dávka: 2 ml.

 

Způsob použití:

Před použitím protřepat a aplikovat formou hluboké i.m. injekce.

Očkovací schéma: k ochraně proti influenze koní je vhodné přípravek Equip FT podávat v kombinaci s přípravkem Equip F, a to následujícím způsobem:

Primovakcinace: Equip FT, přestávka 6 týdnů;

Revakcinace: Equip FT, přestávka 5 měsíců;

následně: Equip F, přestávka 12-15 měsíců; Equip F, přestávka 12-15 měsíců, Equip FT.

Poté vakcinovat přípravky Equip FT nebo Equip F tak, aby přestávka mezi očkováním proti influenze nepřesáhla 15 měsíců a přestávka mezi očkováním proti tetanu nepřesáhla 36 měsíců.

Běžná praxe revakcinovat jednou ročně se může nadále dodržovat jako nejvhodnější, třebaže výzkumy ohrožení nákazou prokazují, že doba ochrany proti influenze trvá 15 měsíců po třetím očkování. Dosud nebyly provedeny žádné čelenže v terénu před třetím očkováním; místo toho byla účinnost očkování vyhodnocena serologicky, přičemž toto vyhodnocení prokázalo titry ekvivalentní k titrům zjištěným u koní chráněných proti nákaze po dobu 15 měsíců.

 

Upozornění:

Je prokázáno, že přípravek Equip FT lze bezpečně použít u hříbat ve stáří 3-4 měsíce. Účinnost aktivní imunizace mladých hříbat proti influenze koní však bude ovlivněna hladinou mateřských protilátek v těle hříběte. Proto se k dosažení maximální ochrany doporučuje očkovat hříbata ve stáří 5 měsíců a starší, poté, kdy poklesly hodnoty mateřských protilátek.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v chladničce (2-8 st. C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

1 x 2 ml, 10 x 2 ml.

Hromadné balení obsahuje 10 sterilních jednorázových 2 ml injekčních stříkaček a 10 sterilních jehel.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Skleněná lékovka uzavřená gumovou propichovací zátkou s hliníkovým uzávěrem (pertle). Papírová krabička.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Po 1. otevření ihned spotřebujte.

 

Datum zpracování: 15.12.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

Hledat produkt

Zrušit filtr