EXCENEL

Balení:
1*4g
Léková forma:
Lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku
Aktivní látka:
Ceftiofurum (ut natricum)
Detail:
Ceftiofurum (ut natricum)
Popis:
Antibakteriální léčiva pro skot, prasata a koně
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Kůň

Příbalová informace

 

EXCENEL 50 mg/ml lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku
Ceftiofurum
Přípravek s indikačním omezením.

 

Výrobce:

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, Puurs, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, ČR.

 

Složení:

Obsah lahvičky s bílým až světle žlutým lyofilizovaným práškem:
Ceftiofurum (ut natricum) 1 g nebo Ceftiofurum (ut natricum) 4 g.
1 ml naředěného injekčního roztoku obsahuje:
Ceftiofurum (ut natricum) 50 mg.

 

Cílový druh zvířat:

Skot, prasata, koně.

 

Indikace:

Skot:

Přípravek je indikován pro léčbu bovinního bakteriálního respiratorního onemocnění vyvolaného kmeny Mannheimia spp. (Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida a Haemophilus somnus.

Pro léčbu akutní interdigitální necrobacilózy vyvolané Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus.

Prasata:

Léčba bakteriálního respiratorního onemocnění (bakteriální pneumonie) vyvolaného kmeny Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella cholerasuis a Streptococcus suis.

Koně:

Léčba bakteriálních respiratorních infekcí vyvolaných Streptococcus equi ssp. zooepidemicus, Streptococcus equi, Pasteurella spp. a Staphylococcus spp.

 

Kontraindikace:

Nepodávat zvířatům, u nichž byla dříve zjištěna hypersenzitivita k ceftiofuru a ostatním beta-laktamovým antibiotikům.

 

Nežádoucí účinky:

V některých případech přechodná bolest v místě vpichu. Tato reakce byla doprovázena zvýšením svalových enzymů. V místě vpichu nebyly pozorovány žádné větší léze u zvířat léčených doporučenou dávkou po doporučenou dobu terapie a pokud byla poražena na konci doporučené ochranné lhůty. Všeobecné příznaky nebyly pozorovány.

 

Dávkování:

Skot:

Respiratorní infekce:

1 mg ceftiofuru na kg ž.hm. (1 ml na 50 kg ž.hm.) intramuskulárně jedenkrát denně po dobu 3 dnů ve 24 hodinových intervalech.

Interdigitální nekrobacilóza:

1 mg ceftiofuru na kg ž.hm. (1 ml na 50 kg ž.hm.) intramuskulárně po 3 dny ve 24 hodinových intervalech. Prasata:

3 mg ceftiofuru na kg ž.hm. (1 ml na 16 kg ž.hm.) intramuskulárně jedenkrát denně po dobu 3 dnů ve 24 hodinových intervalech.

Jestliže nedojde ke zlepšení během 3-5 dnů, diagnóza musí být přehodnocena.

Koně:

2 mg ceftiofuru na kg ž.hm. (1 ml/25 kg ž.hm.) intramuskulárně jedenkrát denně po dobu 10 následujících dnů s 24 hodinovým intervalem.

Jestliže nedojde ke zlepšení během 3 až 5 dnů, diagnóza musí být přehodnocena.

 

Způsob použití:

Rozpustit sterilní prášek (1 g) ve 20 ml vody na injekci.

4 g balení se rozpustí v 80 ml vody na injekci.

Rozpouštět tak rychle, jak je to možné.

Roztok obsahuje 50 mg ceftiofuru v 1 ml.

 

Upozornění:

Podávání antimikrobních látek u koní v podmínkách stresu mohou asociovat akutní diarrhoea, která by mohla být fatální. Jestliže je pozorována akutní diarrhoea, přerušit podávání antibiotiky a iniciovat vhodnou terapii.

Přípravek má indikační omezení, tzn. že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se u vás rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

 

Uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávat v chladničce (2-8 st. C). Chraňte před světlem. Doba použitelnosti po 1. otevření: 7 dnů, je-li uchováván při teplotě 2-8 st. C; 12 hod., je-li uchováván při teplotě 15-25 st. C. Po 24 hod. by neměl být přípravek použit.

 

Varování:

Pouze pro zvířata.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Maso skotu 24 hod., maso prasat 48 hod. Mléko bez ochranné lhůty.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

 

Použití, exspirace:

36 měsíců.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu:

7 dnů, je-li uchováván v chladničce (2-8 st. C)

12 hod, je-li uchováván při teplotě do 25 st. C.

 

Datum zpracování: 27.4.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr