FELIMAZOLE 5 mg

Balení:
5mg*100 tbl.
Léková forma:
Potahované tablety
Aktivní látka:
Thiamazolum (Methimazolum)
Detail:
Thiamazolum (Methimazolum)
Popis:
Léčiva k terapii onemocnění štítné žlázy pro kočky
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka

Příbalová informace

 

FELIMAZOLE 5 mg obalené tablety pro kočky
Thiamazolum

 

Výrobce:

Dales Pharmaceuticals Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD232RW, Velká Británie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Dechra Limited, Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Stafordshire, ST7 1XW, Velká Británie.

 

Složení:

Každá tableta obsahuje 5 mg thiamazolum (Methimazolum).

Pomocné látky: Oxid titaničitý (E 171), Dispergovaná oranžová žluť (E110).

 

Popis přípravku:

Oranžové, sacharosou obalené bikonvexní tablety.

 

Cílový druh zvířat :

Kočky.

 

Indikace:

Stabilizace hypertyreózy u koček před chirurgickým odstraněním štítné žlázy. Dlouhodobá léčba hypertyreózy u koček.

 

Kontraindikace:

Nepoužívejte u koček se systémovým onemocněním, jako je primární onemocnění jater nebo diabetes mellitus.

Nepoužívejte u koček, u nichž se projevují symptomy autoimunitní choroby.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami bílých krvinek jako je neutropenie a lymfopenie.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami krevních destiček a mechanismu srážení krve (zejména s trombocytopenií).

Nepoužívejte u březích nebo kojících koček.

Nepoužívejteu koček s přecitlivělostí na thiamazol nebo na pomocnou látku, polyethylenglykol.

 

Nežádoucí účinky:

V klinických studiích v terénu se přibližně u 20% koček objevily nežádoucí účinky v určité formě, nejčastěji byl-li přípravek používán k dlouhodobému potlačení hypertyreózy. V mnoha případech mohou být symptomy mírné a přechodné a nejsou důvodem k vysazení léčby. Závažnější účinky jsou většinou vratné po vysazení léku.

Při dávkách až do 10-15 mg byly klinickými vedlejšími účinky zvracení, nechutenství/anorexie, letargie, intenzivní svědění a exkoriace hlavy a krku, krvácivá diatéza a ikterus související s onemocněním jater a hematologické odchylky (eozinofilie, lymfocytóza, neutropenie, lymfopenie, mírná leukopenie, agranulocytóza, trombocytopenie, případně hemolytická anémie). Tyto vedlejší účinky vymizely do 7-45 dnů po skončení léčby thiamazolem.

Vzhledem k riziku leukopenie nebo hemolytické anémie je nutno sledovat hematologické parametry.

Každému zvířeti, kterému se v průběhu léčby náhle udělá špatně, zvláště má-li horečku, je nutno odebrat vzorek krve pro rutinní hematologické a biochemické vyšetření. Zvířatům, která mají abnormálně malý počet neutrofilů v krvi (počet neutrofilů

Po dlouhodobé léčbě hlodavců thiamazolem bylo zjištěno zvýšené riziko neoplazií ve štítné žláze, u koček však pro to nejsou k dispozici žádné důkazy.

 

Interakce:

Současná aplikace fenobarbitalu může snížit klinickou účinnost thiamazolu. Je známo, že thiamazol snižuje oxidaci benzimidazolových anthelmintik v játrech a při současném podávání může vést ke zvýšení jejich koncentrací v plazmě.

Thiamazol má imunomodulační účinek, s čímž je třeba počítat při zvažování vakcinačních schémat.

 

Těhotenství a laktace:

Laboratorní studie prováděné na potkanech a myších prokázaly teratogenní a embryotoxické účinky thiamazolu. Bezpečnost přípravku nebyla posuzována u březích a laktujících koček. Nepoužívejte u březích nebo laktujících samic.

 

Dávkování:

Pouze pro perorální podání.

Tableta 5 mg je vhodná pro kočky, které vyžadují vyšší dávky nebo pro lepší compliance (viz níže).

Ve světle posledních studií a po zavedení tablet 2,5 mg je doporučováno používat tablety 2,5 mg pro úvodní stabilizaci.

Ke stabilizaci hypertreózy u koček před chirurgickým odstraněním štítné žlázy podávejte zpočátku jednu 2,5 mg tabletu ráno a večer. To by mělo ve většině případů zajistit eutyreózu během 3 týdnů.

Pro dlouhodobou léčbu hypertyreózy by měla být počáteční dávka 2,5 mg 2krát denně. Po třech týdnech je třeba dávku titrovat s ohledem na účinek podle celkového T4 v séru. Úpravy dávky je třeba provádět v přírůstcích po 2,5 mg. Je-li to možné, měla by být celková denní dávka rozdělena na dvě a podána ráno a večer. Tablety nesmí být děleny. Cílem má být dosažení nejnižší možné velikosti dávky.

Pokud je preferována jedna denní dávka s tabletou 5 mg z důvodů compliance, je to možné akceptovat, ale je třeba očekávat snížení účinnosti oproti režimu podávání 2krát denně. Tableta 5 mg je také vhodná pro kočky, které vyžadují vyšší dávky.

Podávaná dávka nesmí překročit 20 mg/den.

Při dlouhodobé léčbě hypertyreózy by měla být zvířata léčena celoživotně.

 

Způsob použití:

Před zahájením léčby a po 3 týdnech, 6 týdnech, 10 týdnech, 20 týdnech a pak vždy po třech měsících je třeba vyhodnotit výsledky hematologie, biochemie a celkového T4 v séru a v případě potřeby dávku titrovat.

 

Upozornění:

Protože thiamazol může způsobit zvýšení hemokoncentrace, musí mít kočky vždy přístup k pitné vodě.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pokud je nutná dávka vyšší než 10 mg denně, je třeba zvířata sledovat obzvlášť pečlivě.

Použití tohoto přípravku u koček s poruchou činnosti ledvin má být pečlivě zváženo z pohledu poměru rizika a prospěchu klinikem. Vzhledem k účinku, který může mít thiamazol na snížení rychlosti glomerulární filtrace, je nutné pozorně sledovat účinek léčby na činnost ledvin, protože může dojít ke zhoršení výchozího stavu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Thiamazol může vyvolat zvracení, bolesti břicha, bolest hlavy, horečku, bolesti kloubů, svědění pokožky a pancytopenii. Uvedené potíže je třeba léčit symptomaticky.

Po manipulaci s podestýlkou léčených zvířat si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Při manipulaci s přípravkem nebo použitou podestýlkou nejezte, nepijte a nekuřte.

Jste-li alergičtí na inhibitory hypertyreózy, nemanipulujte s tímto přípravkem.

Nelamte ani nedrťte tablety.

Jelikož existuje podezření, že thiamazol je humánním teratogenem, měly by ženy v plodném věku při manipulaci s podestýlkou takto léčených koček používat rukavice.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do25 st. C.

Tubu vždy těsně uzavřete, abyste její obsah chránili před vlhkostí.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Použité obaly likvidujte jako domovní odpad. Nepoužitý přípravek vraťte veterinárnímu lékaři.

 

Balení:

Bílá polypropylenová tuba s bílým uzávěrem z nízkohustotního polyethylenu s pojistkou proti neoprávněné manipulaci, obsahující 100 tablet.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Datum zpracování: 8.12.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr