FELIWAY DIF. + RECH.

Balení:
48 ml
Léková forma:
difuzér
Aktivní látka:
Feromony
Detail:
Popis:
difuzér
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka

Feliway difuzér imituje kočičí obličejový feromon, který navozuje stav bezpečí a pohody.


 

Použití:

Feliway difuzér umožnuje zvládnout a kontrolovat problematické stavy a situace. Strach koček se muže projevovat jako:

 • značkování močí
 • škrábání
 • ztráta zájmu o kontakt s lidmi či ostatními kočkami
 • ztráta apetitu
 • odmítaní her a aktivit

Situace, které mohou stav úzkosti a stresu u koček způsobit:

 • přestěhování se, nový domov
 • návšteva veterinárního lékaře, návrat z nemocnice
 • přemnožení: mnoho koček v jedné domácnosti
 • adopce, nový majitel
 • změna nábytku
 • nový člen rodiny – osoba nebo zvíře
 • prázdninový pobyt

 

Návod k použití:

1) Odstraňte uzávěr lahvičky.
2) Našroubujte difuzér na lahvičku a jemně utáhněte.
3) Zasuňte difuzér do elektrické zásuvky tak, že knot bude otočený směrem nahoru.
Feliway náplň může být použita jen s Feliway difuzérem.
Feliway difuzér je určen jen do interiéru.
Značkování nebo škrábání: použijte Feliway v místnosti, kde kočka značkuje. Pokud kočka značkuje v několika místnostech (celková plocha vetší než 70m2), umístěte další difuzér do další místnosti, kde se kočka zdržuje.
Jedna lahvička vydrží približně 4 týdny nepřetržitého používání.
V případe, že je difuzér zapínán do zásuvky jen príležitostne, nedostaví se žádaný efekt!
Délka používání je individuální, proto se vždy poradte se svým veterinárním lékařem.
Jeden difuzér stací na 50-70m2. Lahvička se nikdy nevyprázdní úplně, vždy zustává na dne zbytek roztoku. Proto doporučujeme vyměnit difuzér po 4, nejpozději po 6 týdnech.
V případě, že je plocha vetší, umístete další difuzér do druhé místnosti.


 

Upozornění:

 

Feliway difuzér je speciálně vyrobený pro Feliway náplň. Elektrický difuzér je možno používat jen s Feliway náplní v lahvičce. Vlastnosti tohoto produktu nejsou garantovány, pokud je používán jiným zpusobem, než je uvedeno v návodu, nebo pokud je lahvička používána bez difuzéru. Je nutno vyměnit Feliway difuzér po 6 měsících kontinuálního používání nebo po použití 6 náplní (včetně originálního). Uchovávat mimo dosah dětí. Nezakrývat, neumísťovat pod nábytek a nebo za dveře. Povrch difuzéru dosahuje vysokých teplot, aby se zajistilo odpařování účinné látky – nedotýkejte se difuzéru během a ihned po jeho použití. Zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce shodné s napětím doporučeným v návodu.
Pokud je difuzér v zásuvce, nedotýkejte se ho kovovými předmety ani mokrýma rukama. Po manipulaci s difuzérem si umyjte ruce s vodou a mýdlem. V případe kontaktu roztoku s pokožkou si ruce důkladně omyjte vodou a mýdlem. V případe požití produktu vyhledejte lékaře, vezmete s sebou obal produktu. V případe kontaktu s očima si je okamžite propláchnete vodou a vyhledejte očního lékare. V případe, že je lahvička prázdná, vytáhnete difuzér ze zásuvky. Výměna náplně může probíhat pouze, pokud je difuzér odpojený ze zásuvky. Nepoužívejte prázdnou lahvicku na jiné úcely. Neznečistujte životní prostředí prázdnými lahvičkami. Feliway není veterinární léčivo.


 

Další informace:

 

Feromony jsou druhove specifické. Feliway nemá žádny vliv na človeka ani na jiné druhy zvířat. Feliway obsahuje minerální olej parafinového typu, který je používán ve všech bežných osvěžovacích vzduchu a difuzérech.

Hledat produkt

Zrušit filtr