FLORKEM 300 mg/ml inj. ad us. vet.

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Florfenicolum
Detail:
Popis:
Syntetické širokospektrální antibiotikum.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot

Příbalová informace

FLORKEM 300 mg/ml inj. ad us. vet.
injekční roztok pro skot a prasata

 

Výrobce:

Ceva Sante Animale, Libourne, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Sante Animale, Libourne, Francie.

 

Složení:

Florfenicolum 300 mg v 1 ml.

Pomocné látky:

Dimethylacetamidum, Dimethylenglycoli monoethylether, Macrogolum 300, Aqua pro inj.

 

Cílový druh zvířat:

Skot a prasata.

Popis přípravku:

Čirý, nažloutlý až žlutý injekční roztok.

 

Druh obalu:

Bezbarevné skleněné lahvičky typu II (20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml).
Průhledné vícevrstvové plastové lahvičky (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml).
Chlorobutylová zátka typu II.

 

Balení:

100 ml

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, antibiotikum.

 

Charakteristika:

Florfenikol je syntetické širokospektrální antibiotikum účinné proti většině grampozitivních i gramnegatitivních bakterií izolovaných z domácích zvířat. Florfenikol působí inhibicí syntézy proteinů na ribozomální úrovni, je bakteriostatický.
In vitro testy však prokázaly baktericidní účinek florfenikolu proti nejběžněji izolovaným bakteriálním patogenům podílejícím se na onemocnění respiratorního traktu:
– Histophilus somni, Mannheimia haemolytica a Pasteurella multocida izolovanými ze skotu.
– Actinobacillus pleuropneumoniae a Pasteurella multocida izolovanými z prasat.
– Arcanobacterium pyogenes izolovaným ze skotu i prasat.

 

Indikace:

Onemocnění vyvolaná bakteriemi citlivými na florfenikol.
Skot:
Léčba infekcí respiratorního traktu způsobených Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni.
Prasata:
Léčba akutních infekcí respiratorního traktu způsobených Actinobacillus pleuropneumoniae a Pasteurella multocida citlivými na florfenikol.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Nepoužívat u dospělých chovných býků a kanců.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

 

Nežádoucí účinky:

Skot:
Během léčby může dojít ke sníženému příjmu potravy a zřídnutí stolice s rychlým a komplexním návratem k fyziologickému stavu po ukončení léčby. Intramuskulární podání přípravku může vést k zánětům v místě aplikace, které přetrvávají až 28 dní.
Prasata:
Často pozorované nežádoucí účinky jsou průjem nebo perianální či anální erytém nebo edém, které se mohou vyskytnout až u 50% zvířat. Nežádoucí účinky mohou přetrvávat až po dobu 1 týdne.
Intramuskulární podání přípravku může vést k zánětům v místě aplikace, které přetrvávají až 28 dní.

 

Interakce:

Nejsou známy.
Studie kompatibility nejsou k dispozici, proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými veterinárními léčivými přípravky.

 

Březost a laktace:

Bezpečnost florfenikolu u skotu a prasat během reprodukce a gravidity nebyla posouzena. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika.

 

Upozornění:

Dezinfikujte uzávěr lahvičky před natažením dávky. Používejte suchou a sterilní jehlu a stříkačku.
Nepoužívejte u selat menších jak 2 kg.
V terénních podmínkách se přibližně u 30% léčených prasat objevila za týden nebo i více po podání druhé dávky pyrexie (40 st. C), spojená s mírnou depresí nebo mírnou dyspnoe.
Přípravek by měl být používán na základě výsledků stanovení citlivosti a měla by být vzata v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

 

Dávkování:

Skot: 20 mg florfenikolu na kg ž.hm., tj. 1 ml/roztoku na 15 kg ž.hm. dvakrát v intervalu 48 hodin.
Prasata: 15 mg florfenikolu na kg ž.hm., tj. 1 ml/roztoku na 20 kg ž.hm. dvakrát v intervalu 48 hodin.

 

Způsob použití:

Intramuskulární podání. Podávat pouze do oblasti krku.
Doporučuje se léčit zvířata v počátečním stadiu onemocnění a vyhodnotit reakci na léčbu během 48 hodin po podání druhé injekce. Pokud klinické příznaky onemocnění přetrvávají i po posledním podání, léčba by měla být změněna za použití antibiotického přípravku s jinou účinnou látkou.

 

Ochranná lhůta:

Skot maso 37 dnů.
Mléko: nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Prasata maso 18 dnů.

 

Použití, exspirace:

36 měsíců, po prvním otevření 28 dní.

 

Způsob skladování:

Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Datum zpracování:

20.9.2010

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr