GALASTOP 50 µg/ml sol.

Balení:
7ml, 15ml
Léková forma:
Perorální roztok
Aktivní látka:
Cabergolinum
Detail:
Popis:
Gynekologicum. Kabergolin je inhibitor prolaktinu ze skupiny derivátů ergolinu působící jako agonista dopaminu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Příbalová informace

GALASTOP 50 mikrogramů/ml por. sol. ad us. vet.
perorální roztok

 

Výrobce:

Vetem S.p.A., Porto Empedocle (AG), Itálie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Animal Health Slovakia s.r.o., Bratislava, SR.

 

Složení:

Cabergolinum 50 mikrogramů v 1 ml.

Pomocné látky:

Cocos oleum fractionatum.

 

Cílový druh zvířat:

Psi.

Popis přípravku:

Světle žlutý roztok.

 

Druh obalu:

Lékovka z tmavého skla se šroubovacím kovovým uzávěrem s pertlí + skleněná pipeta (kapátko s odměrkou) v plastovém ochranném obalu.

 

Balení:

7 ml, 15 ml

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, gynekologikum.

 

Charakteristika:

Kabergolin je inhibitor prolaktinu ze skupiny derivátů ergolinu působící jako agonista dopaminu.

 

Indikace:

Léčba falešné březivosti fen: Inhibice sekrece prolaktinu prostřednictvím kabergolinu vede k rapidnímu ustoupení příznaků pseudogravidity, která zahrnuje také laktaci a změny chování.
Potlačení laktace fen: Potlačení laktace fen se může vyžadovat v rámci určitých klinických podmínek (např. odebrání štěňat po jejich narození nebo po pozdním odstavení štěňat). Inhibice sekrece prolaktinu kabergolinem vede k rychlému ukončení laktace a involuci mléčných žláz.

 

Kontraindikace:

Galastop může vyvolat potrat. Nepodávejte gravidním zvířatům.
Galastop může u léčených zvířat vyvolat hypotenzi. Nepodávejte zvířatům, kterým jsou podávané léky na léčbu hypotenze. Nepodávejte těsně po chirurgickém zákroku, protože zvíře je ještě stále pod vlivem anestetik.
Po první dávce nebo po prvních dvou dávkách se může u některých zvířat objevit zvracení nebo nechutenství, které nejsou důvodem na ukončení léčby (jenom v případě, kdyby bylo zvracení vážné nebo kdyby přetrvávalo i po druhé dávce).
U některých zvířat může být v průběhu prvních 2 dní aplikace zaznamenaná ospalost.

 

Nežádoucí účinky:

Aplikace gravidním zvířatům: Z výzkumu vyplývá, že kabergolin může vyvolat potrat u fen ve vyšším stadiu gravidity: tenhle účinek byl zaznamenán u všech testovaných fen. Proto je aplikace Galastopu po dobu gravidity kontraindikována.
Hypotenze: Experimentální údaje dokazují, že kabergolin má hypotenzivní účinky. Tento vedlejší efekt nebude mít pravděpodobně negativní účinky v rámci klinického užívaní protože:
– stupeň tohoto účinku není velký a neočekává se, že by vyvolal výrazné negativní účinky u zdravých zvířat
– v žádném z pokusů, které se prováděly s kabergolinem z jakýchkoli důvodů a u jakýchkoli zvířat, nebyl zaznamenán žádný důkaz o negativních klinických reakcích, které plynou z tohoto hypotenzivního účinku. Mělo-li zvíře nízký tlak z jiného důvodu (např. současné užívaní hypotenzivních léků, vliv anestetik), může mít kabergolin nepříznivé účinky. V tomto případě je nutné varovat před podáním Galastopu (viz bod 5.3.).
Zvracení: Údaje o snášenlivosti léku ukazují, že lék vyvolává u psů zvracení. Tento účinek je závislý na velikosti dávky a byl zaznamenán při dávkách 10 mikrogramů/kg a vyšších (ED50 – dávka vyvolala zvracení u 50% pokusných psů – při dávce 19 mikrogramů/kg).
V rámci klinických studií bylo zvracení a nechutenství zaznamenáno v následujícím poměru u fen, kterým byly podávané doporučené dávky: studie, kde se zaznamenávala frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků, se zúčastnil celkový počet 361 fen, kterým se léky podávaly podle doporučení; z daného počtu 28 fen (8%) zvracelo a u 58 fen (16%) byl snížený apetit.
Ve většině případů byly tyto, účinky přechodné a málo významné a objevily se jenom po první dávce nebo po prvních dvou dávkách. Jenom u 3 fen (méně než 1%) byla pozastavená léčba kvůli zvracení. V nízkém počtu případů (kvantitativní frekvence není k dispozici) byla zaznamenána v průběhu prvních dvou dní léčby ospalost.

 

Interakce:

Nebyly zaznamenány žádné interakce mezi kabergolinem a jinými veterinárními léky. Kabergolin může vyvolat přechodné snížení krevního tlaku a Galastop aplikovaný zvířatům současně léky proti hypotenzi nebo po chirurgickém zákroku, kdy jsou zvířata ještě pod vlivem anestetik, může vyvolat ještě výraznější snížení krevního tlaku. Proto je v tomto případě kontraindikovaný. Vzhledem k tomu, že kabergolin působí prostřednictvím přímé stimulace dopaminových receptorů neměl by být Galastop podávaný současně s léky, které mají dopaminový antagonistický účinek (jako např. fenotiazíny, butyrofeny), protože tyto mohou snížit účinek inhibice prolaktinu.

 

Upozornění:

Těhotné ženy by se měly vyhnout kontaktu s tímto přípravkem.
Zabránit kontaktu léčiva s kůží a očima.

 

Dávkování:

0,1 ml/kg ž.hm. (tj. 5 mikrogramů/kg ž.hm. kabergolinu) jednou denně 4-6 za sebou následujících dní, v závislosti na klinickém stavu.
Pro psy s hmotností nižší než 5 kg se doporučuje odměřit dávku v kapkách, 3 kapky = 0,1 ml.
Neustoupí-li příznaky po první léčbě nebo objeví-li se znovu ke konci léčby, je možné celý proces zopakovat.

 

Způsob použití:

Perorálně, přímo nebo zamíchaný do potravy.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Použití, exspirace:

36 měsíců, po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.

 

Způsob skladování:

Při teplotě do 25 st. C, chránit před světlem.

 

Datum zpracování:

17.1.2014

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr