Gestavet 200/400+DISOLV

Balení:
5d, 50d
Léková forma:
Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční roztok
Aktivní látka:
Gonadotrophinum chorionicum, Gonadotrophinum sericum
Detail:
Popis:
Indukce a synchronizace říje u prasnic a prasniček.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

GESTAVET 200 IU/400 IU lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční roztok

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda . la Selva,  135

17170 AMER (Girona)

Španělsko

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

GESTAVET 200 IU/400 IU lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční roztok

Gonadotrophinum chorionicum

Gonadotrophinum  sericum

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 dávka obsahuje:

Léčivé látky:

Gonadotrophinum chorionicum……………………………………………………………….200 IU

Gonadotrophinum  sericum……………………………………………………………400 IU

 

Rozpouštědlo:

Voda na injekci q.s……………………………………………………………………5 ml

 

Bílá lyofilizovaná tableta s čirým bezbarvým roztokem.

 

 1. INDIKACE

 

Prasnice:

Indukce a synchronizace říje (aplikace od 0 – 2 dnů po odstavu).

Zvýšení počtu narozených selat (aplikace od 0 – 2 dnů po odstavu).

Anestrus, tichá říje – aplikace přibližně 10 den po odstavu.

Diagnostika březosti ­­– 90 den po připuštění.

 

Prasničky:

Anestrus, tichá říje – aplikace ve stáří 8 – 10 měsíců.

Indukce a synchronizace říje (aplikace ve stáří 5,5 až 6,5 měsíců nebo při živé hmotnosti 85  až 100 kg).

Říje se dostavuje 3 – 6 dní po aplikaci léčiva.

Diagnostika březosti – 90 den po připuštění.

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Neaplikovat zvířatům s alergií na gonadotropiny.

Nepoužívat při zjištění polycystických ovarií.

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Sporadický výskyt anafylaktické reakce. V případě projevu aplikovat adrenalin.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Prasata.

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

1 dávka = 5 ml pro toto.

Intramuskulárně do krčních svalů za uchem nebo subkutánně.

Příprava roztoku: lyofilizát se rozpustí v přiloženém zřeďovači.

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Účinek aplikovaných PMSG a HCG hormonů je možné očekávat při dodržení doporučených synchronizačních dávek s přihlédnutím k fyziologickému stavu zvířat, genotypu, výživě, sezónním vlivům apod.

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Bez ochranných lhůt.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Říje se objevuje 3 – 6 den po aplikaci.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na gonadotropiny by se měli  vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Těhotné ženy by se měly vyhnout kontaktu s tímto přípravkem.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Červen 2017

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Velikosti balení:

5 x 1 dávka + 5 x 5 ml rozpouštědla

10 x 5 dávek + 10 x 25 ml rozpouštědla

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr