KLOXERATE PLUS MC

Balení:
24*1ks
Léková forma:
Intramamární suspenze
Aktivní látka:
Ampicillinum (ut Amp. natricum), Cloxacillinum (ut Cl. natricum)
Detail:
Ampicillinum (ut Amp. natricum), Cloxacillinum (ut Cl. natricum)
Popis:
Antibakteriální léčiva pro dojnice v laktaci
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

KLOXERATE PLUS MC intramamární suspenze

 

Výrobce:

Fort Dodge Animal Health, Nizozemsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká Republika.

 

Složení:

Přípravek obsahuje v 5 g: Ampicillinum (ut Amp. natricum) B.P. 75 mg, Cloxacillinum (ut Cl. natricum) B.P. 200 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, Veterinární antibiotika.

 

Cílový druh zvířat:

Kráva – dojnice v laktaci.

 

Indikace:

Přípravek Kloxerate Plus MC je určen k léčbě mastitidy dojnic v laktaci, vyvolané citlivými bakteriálními kmeny (např. Streptococcus agalactiae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., včetně kmenů resistentních k penicilinu, Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli).

 

Kontraindikace:

Není známa.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

 

Těhotenství a laktace:

Přípravek je určen pro dojnice v laktaci a lze jej použít u březích plemenic.

 

Dávkování:

Po důkladném vydojení se očistí a dezinfikují straky a do každé čtvrti mléčné žlázy se aplikuje strukovým kanálkem celý obsah jedné stříkačky přípravku.

Aplikace se aplikuje třikrát v 12-hodinových intervalech za sebou, vždy po důkladném vydojení.

 

Způsob použití:

Před použitím přípravku k infuzi do vemene je důležité, aby struky byly čisté a dezinfikovány a je nutná obratná manipulace, aby nedošlo ke kontaminaci kanyly aplikátoru. Po aplikaci se doporučuje dezinfekce struků (např. „Teat-dip“).

 

Upozornění:

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobovat anafylaktoidní až alergické reakce po injekci, inhalaci, po požití nebo po kontaktu s pokožkou. Přecitlivělost na penicilin může vést ke křížovým reakcím na cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky jsou někdy značné.

1. Osoby se známou přecitlivělostí na tyto látky nesmí s přípravkem manipulovat.

2. Při manipulaci s přípravkem je nutno zachovávat všechna opatření, aby nedošlo k potřísnění osoby.

3. Dojde-li k projevům anafylaktoidních příznaků na pokožce, je nutno vyhledat lékařskou pomoc. Při reakcích na obličeji, rtech nebo očích, nebo při ztíženém dechu a vážnějších příznacích alergie je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření.

Po manipulaci s přípravkem je nutno umýt si ruce.

 

Uchovávání:

Přípravek se skladuje při teplotě do 25 st. C, mimo dosah dětí.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

PE-intramammární injektor o obsahu 5 g s pístem a ochranným kloboučkem.

Baleno po 24 kusech do PE-krabice.

 

Ochranná lhůta:

Mléko: 60 hodin (5 dojení). Maso: 4 dny.

 

Použití, exspirace:

24 měsíců. Přípravek je určen k jednorázové aplikaci.

 

Datum zpracování: 14.1.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr