MARBOX 100 mg/ml inj. ad us. vet.

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Marbofloxacinum
Detail:
Popis:
Syntetické baktericidní antimikrobikum patřící do skupiny fluorochinolonů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot

Příbalová informace

MARBOX 100 mg/ml inj. ad us. vet.
injekční roztok pro skot a prasata
přípravek s indikačním omezením

 

Výrobce:

Ceva Sante Animale, Libourne, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Sante Animale, Libourne, Francie.

 

Složení:

Marbofloxacinum 100 mg v 1 ml.

Pomocné látky:

Gluconolactonum, Aqua pro inj.

 

Cílové druhy zvířat:

Skot a prasata (prasnice).

Popis přípravku:

Čirý žlutý roztok.

 

Druh obalu:

Hnědá PP/Ethylenvinylalkohol/PP vícevrstvá plastiková injekční lahvička, chlorbutylová gumová zátka typu II, hliníkové a plastové flip víčko, krabička.

 

Balení:

100 ml.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, antibiotikum.

 

Charakteristika:

Marbofloxacin je syntetické baktericidní antimikrobikum patřící do skupiny fluorochinolonů. Mechanizmem účinku je inhibice DNA gyrázy. Má široké spektrum účinku in vitro proti gramnegativním bakteriím (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, E. coli) a grampozitivním bakteriím (zejména Staphylococcus spp.).
Rezistence se může vyskytovat u streptokoků.

 

Indikace:

Skot:
Léčba infekčních onemocnění dýchacího aparátu způsobených citlivými kmeny Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica a Histophilus somni.
Léčba akutních mastitid způsobených kmeny E. coli citlivými na marbofloxacin během období laktace.
Prasnice:
Léčba MMA syndromu (metritis, mastitis, agalakcie) způsobeného bakteriální kmeny, které jsou citlivé na marbofloxacin.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na marbofloxacin nebo jiné chinolony.
Nepoužívejte v případě potvrzené rezistence na fluorochinolony, nebo pokud existuje na rezistenci k fluorochinolonům podezření (zkřížená rezistence).

 

Nežádoucí účinky:

Po intramuskulárním podání se mohou u skotu vyskytnout přechodné lokální reakce jako bolestivost v místě injekčního podání a lehké zánětlivé reakce ve svalové tkáni (mající za následek fibrózu). Proces tvorby jizvy začíná rychle (postupuje od fibrózy k syntéze extracelulární matrix a kolagenu) a může přetrvávat nejméně 15 dnů po injekčním podání.
Po subkutánním podání se mohou objevit mírné až střední otoky v místě injekčního podání. U některých zvířat byla zaznamenána bolestivost při palpaci místa injekčního podání.
U prasat, může intramuskulární podání vyvolat přechodné mírné otoky a mírné zánětlivé změny v místě injekčního podání přetrvávající po dobu 12 dnů po injekci.
Pro injekční podání u skotu i prasat by by měly být preferovány oblasti krku.
Žádné další nežádoucí účinky nebyly u skotu a prasat pozorovány.

 

Interakce:

Přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními přípravky.

 

Březost a laktace:

Byla prokázána bezpečnost přípravku při dávce 2 mg/kg u březích krav a u sajících selat a telat v případě použití přípravku u prasnic a u krav.
Nebyla prokázána bezpečnost přípravku při dávce 8 mg/kg u březích krav nebo u sajících telat v případě použití přípravku u krav.

 

Upozornění:

Přípravek smí být aplikován pouze na základě zjištění citlivosti původce onemocnění k dané léčivé látce a při jeho použití musí být respektována pravidla oficiální a místní antibiotické politiky. Doporučuje se ponechat fluorochinolony pro léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v SPC, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.
Lidé se známou přecitlivělostí na (fluoro)chinolony by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.

 

Dávkování:

Skot:
Intramuskulární podání:
– Infekce dýchacího aparátu:
Doporučená dávka je 8 mg/kg ž.hm., tj. 2 ml přípravku/25 kg ž.hm. jednorázově.
Jestliže objem do jednoho místa injekčního podání překročí 20 ml, je třeba dávku rozdělit do dvou nebo více míst podání.
Subkutánní podání:
– Akutní mastitidy
Doporučená dávka je 2 mg/kg, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm. injekčně, 1x denně, po dobu 3 dnů.
První injekci lze rovněž podat intravenózně.
Prasnice:
Intramuskulární podání:
Doporučená dávka je 2 mg/kg, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm. intramuskulárně, 1x denně po dobu 3 dnů.

 

Ochranná lhůta:

Skot:
Intramuskulární podání: maso 3 dny; mléko 72 hodin.
Subkutánní podání: maso 6 dnů; mléko 36 hodin.
Prasnice:
Intramuskulární podání: maso 4 dny.

 

Použití, exspirace:

36 měsíců, po prvním otevření vnitřního obalu 28 dní.

 

Způsob skladování:

Uchovávat lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

 

Datum zpracování:

27.4.2011

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr