MEFLOSYL

Balení:
100ml, 250ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Flunixinum megluminicum
Detail:
Flunixinum megluminicum
Popis:
Protizánětlivá a protirevmatická léčiva pro koně, skot a prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Kůň

Příbalová informace

 

MEFLOSYL 50 mg/ml injekční roztok
Flunixinum

 

Výrobce:

Pfizer Olot, S.L.U., Ctra. Camprodon s/n „La Riba“, 17813 Vall de Bianya (Gerona), Španělsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká Republika.

 

Složení:

1 ml čirého, bezbarvého až nažloutlého, injekčního roztoku obsahuje: Flunixini megluminum 83,0 mg (odpovídá 50 mg Flunixinum).

Pomocné látky: Fenol 5 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica: Vet. terapeutika.

 

Cílový druh zvířat:

Koně, skot a prasata.

 

Indikace:

Bolestivé stavy při zánětlivých reakcích po alteraci kosterního svalstva a kloubů v akutní a subakutní fázi. Horečnaté stavy, hypersekrece a ztráta funkční schopnosti sliznic při bronchopneumonii, zejména v akutní fázi. Bolestivé stavy, dehydratace a hyperperistaltika v případech enteritidy. Bolestivé stavy, horečnaté stavy, otoky apod., endotoxikózy v případech mastitid vyvolaných E. coli.

U koní: Léčba alterací kosterního svalstva a kloubů (kulhání, myositidy, artritidy, tedinitidy, burzitidy, fraktury apod.) a při kolikách.

U skotu: Léčba alterací kosterního svalstva a kloubů, léčba respiratorních chorob, mastitidy, kolibacilóza, salmonelóza, enteritida, bolestivé stavy po operacích nebo při dystocii.

U prasat: Léčba syndromu MMA, alterace kosterního svalstva a kloubů.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Nepoužívat k léčbě chronických alterací kosterního svalstva a kloubů.

Nepoužívat při těžkém poškození jater a ledvin.

Nepoužívat při poškození sliznice zažívacího aparátu při invazi endoparazitů (vředy, hemoragie).

Nepoužívat k léčbě koliky po ileu spojené s dehydratací.

Nepoužívat u zvířat do 3 dnů stáří.

Nepoužívat u březích klisen.

Nepoužívat u koček a ovcí.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na flunixin megluminát.

 

Nežádoucí účinky:

Při klinických studiích nebyly prokázány výrazné vedlejší účinky přípravku.

V případech intraarteriální aplikaci u koní může dojít k projevům přechodných vedlejších příznaků ve formě ataxií, hyperventilace, excitace nebo svalové slabosti, které obvykle vymizí během několika minut i bez použití antidota.

 

Interakce:

Přípravek nemíchat před aplikací s jinými léky.

Při současném podání dalšího přípravku inhibujícího syntézy prostaglandinu nelze vyloučit nežádoucí zesílení účinku. Účinek tetracyklinu podaného při léčbě infekčních chorob prasat a skotuje potencován antipyretickým, analgetickým a antiexsudativním účinkem flunixinu-megluminátu.

 

Dávkování:

Intravenózní podání u skotu a koní.

Intramuskulární podání u prasat.

Koně:

Onemocnění pohybového aparátu: 1,1 mg/kg ž.hm. (tj.1 ml/45 kg ž.hm.) i.v., jedenkrát denně opakovaně až po dobu 5 dní v závislosti na účinku léčby. Účinek se dostavuje do 2 hodin po podání, s vrcholem mezi 12-16 hod. a odeznívá po 24-36 hodinách.

Koliky: 1,1 mg/kg ž.hm. (tj.1 ml/45 kg ž.hm.) i.v. Ke zmírnění bolestivosti obvykle dochází do 15 min. Aplikaci možno opakovat při rekurzi koliky. Po aplikaci mají mít zvířata přístup k pitné vodě. Nutno počítat i s kauzální léčbou.

Skot:

2,2 mg/kg ž.hm. (tj. 2 ml/45 kg ž.hm.) – i.v. opakovaně až po dobu 3 dní a doplnit kauzální léčbou. Případné opakování aplikace je možné po 24 hodinách.

Prasata:

2,2 mg/kg ž.hm. (tj. 2 ml/45 kg ž.hm.) hluboko i.m. Opakovat 1-2krát ve 12hodinových intervalech v závislosti na účinku léčby.

 

Způsob použití:

Přípravek nemíchat před aplikací s jinými léky.

 

Upozornění:

Zamezte přímému kontaktu přípravku s očima a pokožkou. Při nakládání s přípravkem by se měly používat ochranné rukavice. Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného zasažení očí přípravkem okamžitě vypláchněte zasažené oko proudem čisté vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. U citlivých jedinců může přípravek vyvolat alergické reakce. Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní antiflogistika by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Injekční lahvičky z čirého skla typu 1, pryžové zátky a hliníkový uzávěr.

Baleno jednotlivě do papírové skládačky – 50 ml, 100 ml, 250 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Koně: maso – 10 dní.

Skot: maso – 4 dny, mléko – 24 hodin.

Prasata: maso – 18 dní.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

 

Datum zpracování: 21.12.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr