MELOVEM 5 mg/ml

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Meloxicamum
Detail:
Meloxicamum
Popis:
Protizánětlivá a protirevmatická přípravky pro skot (telata a mladý skot) a prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot

Příbalová informace

 

MELOVEM 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata
Meloxicamum

 

Výrobce:

Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Nizozemsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Dopharma Research B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Nizozemsko.

 

Složení:

Každý ml obsahuje:
Meloxicamum 5 mg.

Pomocné látky: Benzylalkohol 50 mg.

 

Popis přípravku:

Čirý, nazelenale žlutý injekční roztok.

 

Cílový druh zvířat:

Skot (telata a mladý skot) a prasata.

 

Indikace:

Skot:

K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke snížení klinických příznaků. K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke snížení klinických příznaků.

Prasata:

K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke snížení příznaků kulhání a zánětu.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením nebo kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat k léčbě diarei u telat mladších než jeden týden.

 

Speciální upozornění:

Opatření pro použití u zvířat

Dojde-li k nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem. Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti. Lidé se známou přecitlivělostí na NSAID by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Nežádoucí účinky:

V klinických studiích byl po podkožním podání přípravku u skotu běžně hlášen přechodný otok v místě vpichu injekce. Otok v místě vpichu injekce může být bolestivý. V klinických studiích byl po intramuskulárním podání přípravku u prasat pozorován přechodný otokv místě vpichu injekce.

Ve velmi vzácných případech se může objevit anafylaktoidní reakce, kterou je nutno léčit symptomaticky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Neaplikovat současněs glukokortikoidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nebo s antikoagulačními látkami.

 

Těhotenství a laktace:

Použití v průběhu březosti a laktace

Skot: Lze použít během březosti.

Prasata: Lze použít během březosti a laktace.

 

Dávkování:

Skot:

Jednorázová podkožní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 10,0 ml na 100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií.

Prasata:

Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml/25 kg živé hmotnosti). Je-li to zapotřebí, lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu. Doporučuje se aplikovat druhou injekci do jiného místa, neboť snášenlivost přípravku v místě vpichu byla hodnocena pouze po podání jedné injekce.

 

Předávkování:

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

 

Upozornění:

V průběhu použití zabraňte kontaminaci.

 

Uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

 

Poznámka: Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

 

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na krabičce a lahvi.

Odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Kartónová krabice s 1 bezbarvou skleněnou lahvičkou typu I o objemu 100 ml, uzavřená bromobutylovou pryžovou zátkou a opatřená hliníkovou pertlí.

 

Ochranná lhůta:

Skot:

Maso: 15 dní. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Prasata:

Maso: 5 dní.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

 

Datum zpracování: 7.7.2009

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr