MELOXIDYL 20 mg/ml inj. ad us. vet.

Balení:
50ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Meloxicam
Detail:
Popis:
Meloxikam je nesteroidní protizánětlivý léčivo (NSAID) ze skupiny oxikamů, který inhibuje syntézu prostaglandinů a má tak protizánětlivé, anti-exsudativní, analgetické a antipyretické účinky
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Kůň

Příbalová informace

MELOXIDYL 20 mg/ml inj. ad us. vet.
injekční roztok pro skot, prasata a koně

 

Výrobce:

Ceva Santé Animale, Libourne, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Santé Animale, Libourne, Francie.

 

Složení:

Meloxicamum 20 mg v 1 ml.

Pomocné látky:

Ethanolum anhydricum, Poloxamerum 188, Macrogolum 300, Glycinum, Dinatrii edetas, Natrii hydroxidum, Acidum hydrochloricum, Megluminum, Aqua pro inj.

 

Cílový druh zvířat:

Skot, prasata a koně.

Popis přípravku:

Čirý, bezbarvý až nažloutlý injekční roztok.

 

Druh obalu:

Bezbarvá skleněná lahvička uzavřená bromobutylovou pryžovou zátkou a opatřená Al pertlí, krabička.

 

Balení:

50 ml

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, antirevmatikum, antiflogistikum.

 

Charakteristika:

Meloxikam je nesteroidní protizánětlivý léčivo (NSAID) ze skupiny oxikamů, který inhibuje syntézu prostaglandinů a má tak protizánětlivé, anti-exsudativní, analgetické a antipyretické účinky. Redukuje infiltraci leukocytů do zánětlivé tkáně. V menším rozsahu také inhibuje agregaci trombocytů indukovaných kolagenem. Bylo rovněž prokázáno, že meloxikam má antiendotoxické vlastnosti, protože inhibuje produkci thromboxanu B2 navozenou podáním endotoxinu E. coli u telat, laktujících krav a prasat.

 

Indikace:

Skot:
K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke snížení klinických příznaků. K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke snížení klinických příznaků. K podpůrné léčběakutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky.
Prasata:
K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke snížení příznaků kulhání a zánětu. K podpůrné léčběpuerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis-metritis-agalakcie), s příslušnou terapií antibiotiky.
Koně:
Použití k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických onemocněních muskuloskeletárního aparátu. K zmírnění bolesti způsobené kolikou u koní.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u koní mladších 6 týdnů.
Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením nebo kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat k léčbě diarei u telat mladších než jeden týden.

 

Nežádoucí účinky:

U skotu a prasat je podkožní a intramuskulární, stejně jako intravenózní aplikace přípravku, dobře snášena; v

klinických studiích došlo u méně než 10% zvířat pouze k slabému přechodnému otoku v místě injekce.
U koní se může v místě aplikace objevit přechodný otok, který nevyžaduje zákrok. Ve velmi vzácných případech se může objevit pseudoanafylaktická reakce, kterou je nutno léčit symptomaticky.

 

Interakce:

Neaplikovat současně s glukokortikoidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nebo s antikoagulačními látkami.

 

Březost a laktace:

Skot a prasata: lze použít během březosti a laktace.
Nepoužívat u klisen během březosti a laktace.

 

Upozornění:

Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.
V případě nedostatečného zmírnění bolesti při léčbě koliky u koní by měla být pečlivě přehodnocena diagnóza a zvážen chirurgický zákrok.

 

Dávkování:

Skot:
Jednorázová podkožní nebo intravenózní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg ž.hm. (tj. 2,5 ml/100 kg ž.hm.) v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií.

Prasata:
Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg ž.hm. (tj. 2 ml/100 kg ž.hm.) v kombinaci s příslušnou léčbou antibiotiky. Je-li to zapotřebí lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu.

Koně:
Jednorázová intravenózní injekce v dávce 0,6 mg meloxikamu/kg ž.hm. (tj. 3 ml/100 kg ž.hm.).

 

Ochranná lhůta:

Skot: maso 15 dní, mléko 5 dní.
Prasata: maso 5 dní.
Koně: maso 5 dní. Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

 

Použití, exspirace:

30 měsíců, po prvním otevření 28 dní.

 

Způsob skladování:

Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Datum zpracování:

18.11.2010

 

Autor článku: Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr