Nobilis AE-Pox

Balení:
500, 1000 d.
Léková forma:
injekce suchá lyofilizovaná
Aktivní látka:
Virus encephalomyelitidis infectiosae avium (Calnek 1143), Virus diphteriae gallinarum (Gibbs)
Detail:
Popis:
K aktivní imunizaci kura domácího a krůt proti aviární encefalomyelitidě a neštovicím drůbeže.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

NOBILIS AE-POX lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis AE-Pox lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Virus encephalomyelitidis infectiosae avium (Calnek 1143) ≥ 102,5 a ≤ 104,0  EID50

Virus diphteriae gallinarum (Gibbs) ≥ 102,8 a ≤ 104,41 EID50

 

 1. INDIKACE

K aktivní imunizaci kura domácího a krůt proti aviární encefalomyelitidě a neštovicím drůbeže.

 

 1. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí od stáří 8 týdnů a krůty od stáří 18 týdnů.

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Bezprostředně před použitím se jedna lékovka vakcíny naředí obsahem lahvičky přiloženého rozpouštědla (Unisolve).

Aplikuje se nejméně 102,5 EID50 viru aviární encefalomyelitidy a 102,8 EID50 viru neštovic drůbeže na kus metodou „wing-web“ (průpich křídla dvojjehlou) tak, že se přiložený aplikátor (dvojjehla) ponoří do rozpuštěné vakcíny a zespoda se probodne křídelní řasa. Místo aplikace je třeba zbavit peří.

 

Vakcinační program:

Kuřata se vakcinují mezi 8.-16. týdnem stáří.

Krůty se vakcinují mezi 18.-26. týdnem stáří.

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinujte pouze zdravou drůbež.

Nevakcinujte kuřata mladší 8 týdnů a krůty mladší 18 týdnů.

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Lyofilizát: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).Chraňte před světlem.

Rozpouštědlo (Unisolve): Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před nrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 2 hodiny při pokojové teplotě.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přibližně 7-10 dní po vakcinaci se doporučuje vyšetřit několik kusů drůbeže na účinnost provedené vakcinace. Dostatečná vakcinace se projeví otokem kůže a tvorbou strupu v místě vpichu. Strup obvykle odpadne 2-3 týdny po vakcinaci.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Nepoužívat 28 dní před začátkem snášky a během snáškového období.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Kokcidióza, mykoplazmová infekce, Markova choroba a ostatní onemocnění mohou způsobit komplikace nebo snížit vývoj imunity. Všechny vnímavé kusy by se měly vakcinovat zároveň. Nepoužívejte méně než jednu dávku na kus.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po provedení vakcinace omyjte a dezinfikujte ruce a vybavení.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD  JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu kompetentní autoritou.

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2013

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Nobilis AE-Pox je živá, lyofilizovaná vakcína pro navození aktivní imunity nosných a chovných kuřic a krůt proti aviární encefalomyelitidě a neštovicím drůbeže.

Vakcinovaná drůbež si vytvoří do 3 týdnů po aplikaci takové hladiny protilátek, že je chráněna proti poklesu snášky způsobenému těmito chorobami během celého snáškového období a potomstvo vakcinované drůbeže, narozené kdykoliv během běžné snášky, má dostatek mateřských protilátek, aby bylo chráněno během prvních týdnů života proti aviární encefalomyelitidě.

 

Velikosti balení: 500 dávek, 1000 dávek. Rozpouštědlo a aplikátor přiložen.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr