ORBESEAL

Balení:
24*4g, 120*4g
Léková forma:
Intramamární suspenze
Aktivní látka:
Bismuthi subnitras
Detail:
Bismuthi subnitras
Popis:
K ošetření vemen a struků pro dojnice v období stání na sucho
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

ORBESEAL 2,6 g intramamární suspenze
Bismuthi subnitras

 

Výrobce:

Cross Vetpharm Group Limited, Broomhill road, Tallaght, Dublin 24, Irsko. Haupt Pharma Latina S.r.L., SS 156 Km 47.600, 041 00 Borgo San Michele (Latina), Itálie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 

 

Složení:

Přípravek je našedlá bílá mastná suspenze obsahující v 1 injektoru (4 g): Bismuthi subnitras 2,6.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria.

 

Cílový druh zvířat:

Dojnice v období stání na sucho.

 

Indikace:

Prevence nových intramammárních infekcí u krav v období stání na sucho.

Dochází k redukci výskytu subklinických mastitid u krav po otelení a klinických mastitid v období stání na sucho a následující laktaci (po dobu nejméně 60 dní po otelení).

Použití Orbesealu se doporučuje jako součást opatření ve stádě pro prevenci mastitid. U krav, kde nepředpokládáme výskyt subklinických mastitid, se Orbeseal aplikuje při zasušení. U ostatních zvířat je potřeba postupovat podle používaných preventivních opatření nebo podle rady veterináře.

V praxi můžeme zvolit kritéria pro výběr dojnic na základě výskytu mastitid a počtu somatických buněk u jednotlivých krav, nebo na základě testu pro detekci subklinických mastitid nebo bakteriologického vyšetření. V případě individuálního zjištění počtu somatických buněk použijeme Orbeseal u krav, které mají méně než 200 000 buněk/ml před zasušením. Mírné zvýšení počtu buněk zjištěné v posledních 4 týdnech před zasušením je normální a nemusí být bráno do úvahy.

U krav, které mohou mít subklinickou mastitidu, se může Orbeseal použít po podání vhodné antibiotické léčby do infikované čtvrti. V klinických studiích se prokázala snášenlivost Orbesealu jenom s přípravky na léčbu v zaprahlosti obsahujícími cloxacilin.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u laktujících krav.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

 

Interakce:

V klinických studiích se prokázala snášenlivost Orbesealu jenom s přípravky na léčbu v zaprahlosti obsahujícími cloxacilin.

 

Dávkování:

Aplikujte jeden aplikátor Orbesealu do každé čtvrti mléčné žlázy po posledním dojení v laktaci (při zaprahnutí). Po aplikaci přípravku neprovádíme masáž struku nebo vemene.

Pro snížení rizika vzniku mastitidy po aplikaci přípravku, postupovat obezřetně aby se zamezilo vniknutí patogénů do vemene.

Orbeseal nemá antimikrobiální účinnost, proto je nezbytné, aby byl struk před aplikací důkladně očištěn a desinfikován chirurgickým lihem nebo desinfekčním ubrouskem a nechal se oschnout před aplikací. Aplikujte asepticky a vyvarujte se možné kontaminace hrotu aplikátoru. Po aplikaci se doporučuje ponoření struků do příslušného roztoku nebo jeho sprejování.

 

Způsob použití:

Pro intramammární aplikaci.

Aby se zamezilo kontaminaci, neponořovat aplikátor do vody. Aplikátor použijte pouze jednou.

Nepodávat jiný intramamární produkt po podání Orbesealu.

 

Upozornění:

Přípravek není určen pro krávy se suspektní nebo potvrzenou mastitidou při zaprahování. Je dobré sledovat možný výskyt příznaků klinické mastitidy u všech intramammárně léčených zasušených krav. Pokud se v přípravkem léčené čtvrti vyvíjí klinická mastitida, musí být přípravek manuálně vydojen, až pak může být aplikována příslušná antibakteriální léčba.

U krav, které mohou mít subklinickou mastitidu se může Orbeseal použít po podání vhodné antibiotické léčby do infikované čtvrti.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Datum zpracování: 20.4.2009

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr