OTOPET

Balení:
130g
Léková forma:
Ušní kapky, roztok
Aktivní látka:
Lidocaini hydrochloridum, Zinci phenolsulfonas, Niaouli etheroleum
Detail:
Popis:
Akutní a chronická otitis externa u psů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

 

OTOPET ušní kapky, roztok pro psy

 

 

 1. Název veterinárního léčivého přípravku

 

OTOPET ušní kapky, roztok pro psy

 

 1. Složení kvalitativní a kvantitativní

1 g obsahuje:

 

Léčivé látky:

Niaouli etheroleum                            1,20 mg

Lidocainum (ut hydrochloridum)      15,00 mg

Zinci hydroxybesilas                          23,00 mg

 

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 1. Léková forma

Ušní kapky, roztok

Čirý bezbarvý roztok.

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Cílový druh zvířat

Psi.

 

4.2 Indikace s upřesněním pro každý cílový druh

Akutní a chronická otitis externa u psů.

 

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat v případě perforace ušního bubínku.

 

4.4  Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

 

 • Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před použitím důkladně protřepat.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu léčiva s kůží. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zamezte styku přípravku s kůží a jeho vniknutí do očí, protože přípravek může způsobit jejich podráždění. Zasažená místa opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

 • Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou.

 

4.7  Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít v průběhu březosti a laktace.

 

4.8  Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

 

4.9  Podávané množství a způsob podání

Ušní podání.

Množství aplikovaného přípravku závisí na velikosti psa; přípravek by měl naplnit ušní kanál, a proto u malých psů postačuje stisknout lahvičku 1x, u středních psů 2-3x a u velkých psů   4-5x.

Při aplikaci je vhodné položit zvíře na bok tak, aby ošetřované ucho bylo lehce přístupné. Přidržet špičku ucha kolmo vzhůru a aplikovat dostatečné množství léku do vnějšího zvukovodu.

Po aplikaci přípravku masírovat okolí ucha tak, aby se docílilo vypuzení nežádoucího obsahu z ušního kanálu. Poté vatou vysušit vnitřek boltce bez ohledu na to, zda v uchu zůstane malé množství tekutiny.

Zprvu by se ošetření mělo provádět ráno a večer, ale jakmile pes přestane potřásat hlavou, postačuje jedna aplikace denně. Po 3-4 dnech léčby se zvíře zpravidla zklidní a zmizí nepříjemný zápach. Po klinickém uzdravení se doporučuje pokračovat v léčbě další2-3 dny. Přípravek je vhodný rovněž k prevenci recidiv a k pravidelnému čištění uší: k tomu postačuje čistit uši každých 7 až 8 dní.

 

4.10  Předávkování

Neuplatňuje se.

 

4.11   Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 1. Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika a anestetika

ATCvet kód: QS02DA30

 

 • Farmakodynamické vlastnosti

OTOPET je přípravek pro léčbu otitis externa. Složky  přípravku mají baktericidní, hojivý, protizánětlivý, adstringentní, detergentní, deodorantní a analgetický účinek.

Hlavní účinná složka obsažená v oleum niaouli – cineol (eukalyptol) – vykazuje in vitro bakteriostatický účinek proti stafylokokům, streptokokům, enterokokům, coli-zárodkům a některým dalším bakteriím.

Zink p-phenolsulfonát působí desinfekčně, adstringentně a snižuje překrvení.

Lidokain, jako lokální anestetikum, inhibuje vznik nervových impulsů a jejich přenos do kůry mozkové. Tento alkaloid prostupuje lipidovou membránou nervových buněk a působí uvnitř těchto buněk. To způsobuje buněčnou neprostupnost iontů Na+ a K+ a blokování mechanismu nervových impulsů.

Anestézie vzniká zpravidla do 5 minut a trvá 30 minut.

 

5.2  Farmakokinetické údaje

Ani lokálně aplikovaný niaouli olej ani zink p-phenolsulfonát nepronikají v signifikantním množství do oběhu.

Lidokain se rychle absorbuje porušenou sliznicí a kůží, ale absorpce intaktní kůží je prakticky nevýznamná.

 

 1. FARMECEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1  Seznam pomocných látek

Ethanol  95%

Propylenglykol

Čištěná voda

 

6.2  Inkompatibility 

Nejsou známy.

 

6.3  Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

 

6.4   Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

 

6.5   Druh a složení vnitřního obalu

130 g polyethylenová lahvička se šroubovacím uzávěrem a kapátkem, vložená do  kartonové skládačky.

Velikost balení:

1 x 130 g.

 

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 1. Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

 

 1. Registrační číslo

96/090/00-C

 

 1. Datum registrace/ prodloužení registrace
 2. 12. 2000/ 28.2.2006, 6.1.2012

 

 1. Datum revize textu

Leden 2017

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr