OVARELIN 50 mikrogramů/ml inj. ad us. vet.

Balení:
10ml, 20ml, 50ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Gonadorelini diaceticum tetrahydricum, odp. Gonadorelinum 50 mikrogramů v 1 ml injekčního roztoku.
Detail:
Popis:
Syntetický hormon pro léčbu opožděné ovulace (u přebíhalek).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

OVARELIN 50 mikrogramů/ml inj. ad us. vet.
injekční roztok pro skot

 

Výrobce:

Ceva Santé Animale, Libourne, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Animal Health Ltd., Chesham, Buckinghamshire, Velká Británie.

 

Složení:

Gonadorelini diaceticum tetrahydricum, odp. Gonadorelinum 50 mikrogramů v 1 ml injekčního roztoku.

Pomocné látky:

Alcohol benzylicus, Kalii dihydrogenophosphas, Kalii phosphas, Natrii chloridum, Aqua pro inj.

 

Cílový druh zvířat:

Skot: krávy, jalovice.

 

Popis přípravku:

Čirý bezbarvý roztok.

 

Druh obalu:

Bezbarvá skleněná injekční lahvička typu I (4 ml), resp. typu II (10, 20 a 50 ml), chlorobutylová zátka, krabička.

 

Balení:

10 ml, 20 ml, 50ml.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, hormon.

 

Charakteristika:

Gonadorelin (ve formě diacetátu) je syntetický hormon fyziologicky a chemicky totožný s gonadotropiny uvolňujícím hormonem (Gonadotropin Releasing Hormone – GnRH), který je syntetizován savci.
Gonadorelin simuluje syntézu a uvolňování hypofyzárních gonadotropinů, luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH). Jeho činnost je zprostředkována specifickým receptorem plazmatické membrány.
U přebíhalek je jedním z nejzřetelnějších nálezů opožděný a nižší předovulační nárůst hladiny LH, což vede k opožděné ovulaci. Injekční podání GnRH během říje zvyšuje spontánní nejvyšší hladiny LH a brání zpoždění ovulace u přebíhalek.

 

Indikace:

Léčba opožděné ovulace (u přebíhalek).
Přebíhalka, kráva nebo jalovice, je obecně definována jako zvíře, které bylo inseminováno nejméně 2krát, častěji 3krát, bez toho, aby zabřezlo a to navzdory pravidelnému pohlavnímu cyklu (každých 18-24 dní), normálnímu chování během říje a absenci klinických abnormalit na reprodukčním traktu.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou.

 

Interakce:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

Březost a laktace:

Pozorování březích krav, kterým byl přípravek podáván v raných stádiích březosti, neprokázala negativní účinky na embrya skotu.
Je nepravděpodobné, že by náhodné podání březím zvířatům mělo za následek nežádoucí účinky.

 

Dávkování:

Jednorázově 100 mikrogramů gonadorelinu (ve formě diacetátu) pro toto, tj. 2 ml přípravku pro toto.
GnRH se podává během říje.
Pro zlepšení procenta zabřezávání je třeba dodržet následující časový rozvrh injekčního podání přípravku a inseminace:
– Injekce by měla být podána mezi 4. a 10. hodinou po detekci říje.
– Doporučuje se dodržet nejméně 2 hodinový interval mezi injekčním podáním GnRH a umělou inseminací.
– Umělá inseminace by měla být provedena v souladu s doporučeními pro běžnou terénní praxi, tj. 12-24 hodin po detekci říje.

 

Způsob použití:

Intramuskulární podání.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

24 měsíců, po prvním otevření 28 dní.

 

Způsob skladování:

Při teplotě do 25 st. C, injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

 

Datum zpracování:

23.10.2012

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr